BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Data holder Danish Crown tilbage
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Data er essentielt for bonusprogram, forklarer driftsdirektør

For præcis to år siden præsenterede Danish Crown, en af verdens største eksportører af grisekød, sine ambitioner for en klimaplan. En halvering af klimaaftrykket på et kilo grisekød inden 2030 og en vision om, at hele værdikæden i 2050 er klimaneutral.

Med en klimaplan i ryggen vil det også være naturligt at gøre det til en del af bonusprogrammet, lyder det i dag fra koncernen i forbindelse med Børsens rundspørge til de 50 største virksomheder i Danmark om området.

Men opgaven er langt fra simpel, og derfor er det heller ikke en realitet i dag. Det handler om at have et ordentligt grundlag på plads, før den sti kan betrædes, forklarer Preben Sunke, driftsdirektør i Danish Crown, i en mail til Børsen.

“Vi har simpelthen ikke haft et tilstrækkeligt datagrundlag, og det er, som vi ser det, essentielt for et bonusprogram på dette område,” skriver han.

Vi nærmer os at være klar med konkrete bæredygtighedsmål for scope 1 og 2 Preben Sunke, driftsdirektør, Danish Crown

Netop datagrundlaget og at kunne gøre målepunkter for ledelsen målbare bliver nævnt som afgørende af flere virksomheder i Børsens rundspørge.

Objektive målemetoder

Danish Crown har arbejdet med sit klimaaftryk i både egen produktion, indkøb af elektricitet og i værdikæden. Hvis bonus- og lønprogrammer skal have en effekt, skal de være objektive og målbare, understreger Preben Sunke.

“(...) især målinger i scope 3 (værdikæden,

red.

) mangler objektive målemetoder. Vi nærmer os at være klar med konkrete bæredygtighedsmål for scope 1 og 2, og derefter er det op til selskabets aflønningsudvalg sammen med bestyrelsen at beslutte, om bæredygtighed skal være en del af et bonusprogram, og i hvilke ledelseslag det eventuelt skal gælde.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig