BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Dansk startup skaber innovativ fiskeriteknologi: Lugter milliardforretning

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Den esbjergensiske virksomhed MLD har udviklet en helt ny teknologi til trawlfiskeri, der potentielt kan spare fiskerne 20 pct. på brændstofregningen og samtidig gøre mindre skade på havmiljøet

Enorme fiskerifartøjer, der trækker store plove med net efter sig hen over havets bund, er med til at ødelægge havmiljøet. Bundtrawl har med rette fået et dårligt ry, og det vil en dansk startup fra Esbjerg være med til at lave om på.

Udover at bundtrawl er en af de primære årsager til overfiskeri, er det forbundet med stort CO2-udslip på grund af stort brændstofforbrug og frigivelse af CO2 fra havbunden, når den bløde havbund pløjes op.

DTU Aqua har været med til at undersøge den nye trawlteknologi, og de har fundet frem til en brændstofbesparelse på minimum 17 pct., fordi nettet og trawlskovlene med et intelligent styresystem kan indstilles til ikke at være i kontakt med havbunden.

Barry O’Neil, professor i fiskeriteknologi ved DTU Aqua, er meget tilfreds med resultaterne, men er ikke klar til at komme med et bud på en mulig CO2-besparelse for erhvervet, hvis man brugte den nye teknologi.

“For at regne på hvor meget CO2 man kan spare i en kommerciel kontekst, er man nødt til at lave forsøg over længere tid,” siger han.

En gammel drøm

Med MLD’s teknologi får fiskere mulighed for at styre deres fiskeri, så net og trawlskovle ikke længere slæbes gennem havbunden. Traditionelt bundtrawl volder stor skade på havmiljøet og er den primære årsag til overfiskeri og bifangst af den sårbare torsk.

“Det er en gammel drøm i fiskerihvervet at kunne styre sine trawlskovle, og den drøm har vi fulgt siden 2015,” siger Gregers Baungaard, adm. direktør i virksomheden MLD, der står bag den nye teknologi.

Selvom bundtrawling ifølge Danmarks Naturfredningsforening er medskyldig i en massiv reduktion af torskebestanden i Kattegat, og at hele 85 pct. af Østersøen er forstyrret af fiskeriet, mener Gregers Baungaard, at bundtrawling har en fremtid med de nye trawlskovle.

“Hvis vi indfører nye intelligente teknologier i fiskeriet, så er det en vej til en bæredygtig fremtid for fiskeriet, så yderligere forbud kan undgås,” siger han.

Pløjningen af havbunden er også med til at frigive store mængder CO2 fra organisk materiale, der ellers ville ligge trygt på havbunden og holde på den.

Fordi virksomhedens styrbare trawlskovle reducerer bundkontakt med 90-100 pct., undgår man muligvis også, at en betragtelig mængde CO2 frigives. Der er stor uenighed blandt eksperter om, hvor meget CO2 der frigives, når traditionelle trawlere pløjer havbunden op, men forskellige undersøgelser peger på, at det er et massivt problem.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
20. sep 2022