BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Dansk-svensk arbejdsmarked kan løfte den grønne omstilling
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Det bør stå klart for en hver, at fremtiden er grøn, og at nye grønne løsninger er afgørende for verdens fremtid. Med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, ambitiøse nationale klimaaftaler og en ambitiøs målsætning om, at Greater Copenhagen, der dækker over et samarbejde mellem 85 kommuner og 4 regioner i Sverige og Danmark, skal være den førende grønne metropolregion, har vi de politiske målsætninger for en bæredygtig udvikling af vores samfund. Set fra rådhusene i København og Malmø er det også en selvfølge, at vi skal bidrage lokalt. Derfor har vi i vores byer målsætninger om at opnå CO2-neutralitet – København har endda en målsætning om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Når de grønne målsætninger skal omdannes til handling, skabes der tusindvis af job. Men problemet er, at der kommer til at mangle den nødvendige arbejdskraft, som den grønne omstilling kræver. Et fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen-området uden snørklede skatteregler, grænsebomme og svære pendlerforhold vil sikre langt større adgang til arbejdskraft

Når flere analyser viser, at både Danmark og Sverige i fremtiden kommer til at mangle hænder, og at arbejdsløsheden i Sydsverige og Malmø især er høj, så burde løsningen jo ligge lige til højrebenet: Vi skaber et fælles dansk-svensk arbejdsmarked i vores region, hvor vi er fælles om at løfte beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne. Ikke kun for de to millioner mennesker, der bor i vores to byer, men for hele Østdanmark og Sydsverige. Derfor skal vi have genaktiveret drømmen om det fuldt integrerede dansk-svenske arbejdsmarked på tværs af Øresund, for heri ligger nøglen til at indfri målsætningerne i vores landes ambitioner om at blive den grønne omstillings frontrunners. Og hvorfor egentlig ikke trække på alle de gode erfaringer, vi har gjort os de sidste 20 år med at lade svenskere og danskere tage turen over Øresundsbroen og søge job hos hinanden?

Nationale løsninger

Allerede i 2030 vil Danmark mangle op mod 99.000 faglærte til bl.a. at udføre arbejde afledt af den grønne omstilling. Det viser en analyse fra Arbejdsmarkedets Erhvervsråd. Det er rigtig mange mennesker, der mangler til at bygge, renovere og skabe vores fremtid. Samtidig viser vores egne analyser i Greater Copenhagen, at der forventeligt vil være mismatch mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft i fremtiden inden for visse uddannelsesgrupper og brancher. En del af løsningen handler om efteruddannelse, opkvalificering og karriereskifte. Men det kan ikke stå alene. Et fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen-området uden snørklede skatteregler, grænsebomme og svære pendlerforhold vil sikre langt større adgang til arbejdskraft. Det vil sætte arbejdskraften fri til at søge derhen, hvor der er brug for den til at løfte den grønne omstilling. Vi er nødt til at løfte blikket og se på arbejdsmarkedet i et mere regionalt perspektiv på tværs af grænser. København og Malmø er alene ikke væsentlige spillere på det store verdenskort, men vores politiske samarbejde i Greater Copenhagen, som strækker sig 437 km fra Rødby på Lolland i syd til Kungsbacka i Halland i nord, er med sine 4,4 mio. indbyggere fordelt mellem Østdanmark og Sydsverige en markant spiller – også internationalt set. Og det er en vigtig erkendelse, da manglen på kompetencer er lige så aktuel i Amsterdam, Berlin og andre metropoler. Derfor er det helt afgørende, at vi også kigger mod regionale løsninger, når vi skal løse problemerne på vores fælles arbejdsmarked og indfri målsætningerne om at skabe en grøn og bæredygtig metropolregion.

Et plus et giver tre

Vi er optimistiske for fremtiden. Vi tror på, at vores fælles drøm om et stort arbejdsmarked over Øresund og i hele Greater Copenhagen er vejen frem. Vi har en fælles ambition om og en plan for, at vi skal have startet det dansk-svenske samarbejdet op igen, når vaccinationer, smittetal og podninger ikke længere ligger som et åg over os.

Vi kommer til at gøre det inden for vores egne kommunegrænser ved at tilpasse vores beskæftigelsesindsatser efter fremtidens behov. Men lige så vigtigt kommer vi til at gøre det i samarbejde i Greater Copenhagen, hvor vi kigger på potentialet i den grønne økonomi i hele regionen og i et samarbejde med alle 89 medlemmer, bestående af fire regioner og 85 kommuner.

Skal ambitionen om et fleksibelt arbejdsmarked over Øresund blive en realitet, som er en nødvendighed for at sikre hænder til den grønne omstilling, er der tre grundlæggende udfordringer, som regeringerne i Stockholm og København skal løse:

1) Arbejdsmarkedet skal gøres reelt grænseoverskridende i Greater Copenhagen. Arbejdspendlerne og de erhvervsdrivende, der skal drive den grønne vækst, skal ikke møde grænsebomme, der jævnligt går ned, eller skatteregler, der stiller jobpendlere i et dilemma mellem hjemmearbejde eller fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen.

2) Den kollektive trafik fra Korsør til Kristianstad skal kunne anvendes med ét og samme rejsekort. Og med én og samme trafikinformationsapp.

3) Med grænseoverskridende kampagner og nytænkende uddannelsestilbud skal vi samarbejde over Øresund om at knække koden til, hvordan vi gør det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse.

Vi appellerer derfor til, at den svenske og danske regering prioriterer at løse grænseproblematikkerne omkring Øresund. Vi skylder hinanden at få etableret et godt samarbejde på begge sider af sundet. Det skylder vi vores velfærdssamfund, og det skylder vi de kommende generationer, der skal drive den grønne omstilling.

Forsiden af Børsen Bæredygtig