BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Bæredygtigt byggeri: Fra filantropi til fremtidssikringen af Europa?
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Af Ditte Lysgaard Vind, managing partner i Lendager TCW, og Mikkel Bülow-Lehnsby, bestyrelsesformand i NREP

Bæredygtighed er blevet et populært emne i den danske byggebranche. Vi ser, at byggeriets aktører i stigende grad er blevet opmærksomme på behovet og ikke mindst på den forretningsmulighed, som den grønne omstilling bringer med sig.

Særligt de store danske bygherrer øjner nye muligheder; ikke blot pensionskasserne og de private investeringsselskaber, men i lige så høj grad også kommuner og de almennyttige boligselskaber. Og det er med god grund.

For det står efterhånden klart, at vi kan lave byggerier med langt lavere CO2-aftryk, uden at gå på kompromis med hverken pris eller kvalitet.

Klima og forretning

Det ser vi bl.a. i Lendager Groups nye whitepaper udgivet med EU-støtte, hvor NREP og en række andre nordiske bygherrer gør status over deres erfaringer med at indarbejde cirkulær økonomi i byggeprojekter.

Rapporten viser, at det ikke nødvendigvis er nemt (endnu), og det kræver nye typer samarbejder og innovationer på tværs af hele branchen, men ikke desto mindre at det tydeligvis godt kan lade sig gøre at få forretning og klima til at gå hånd i hånd, og at værdiskabelsen åbner op for mange nye potentialer. Hvad nu hvis vi satte baren så højt, at vi kunne gøre hele den danske bygningsmasse til ét stort europæisk laboratorium for bæredygtigt byggeri?

Det er vigtigt, at vi bruger erfaringerne fra dem, der allerede har prøvet kræfter med cirkulært byggeri, så vi bl.a. kan bane vejen for, at genbrug af byggematerialer kan gå fra niche til mainstream i hele branchen.

Dels fordi vi i Danmark naturligvis skal gøre vores for at nedbringe det negative klimaaftryk, som branchen sætter, men i særdeles også fordi vi her har en stærk mulighed for at lave løsninger, som resten af verden har brug for.

Det betyder, at vi kan være med til at skabe en positiv effekt internationalt. Og det er her, det bliver rigtig interessant. For misforstå os ikke: De 70 procents CO2-reduktion i Danmark alene er en flot og vigtigt ambition og kan være med til at øge moralen.

Men på verdensplan er det som mål i sig selv langtfra nok. Set med de store briller må Danmarks klimamål behandles som et vigtigt redskab til at skabe rammerne og incitamenterne for, at vi i Danmark går forrest i at udvikle de løsninger, verden har brug for. Med andre ord er klimapolitik ensbetydende med erhvervs- og eksportpolitik.

Derfor er det både befriende og værd at bemærke, at EU’s kommissionsforkvinde, Ursula von der Leyen, har hævet blikket og udstukket en radikal ny retning for, hvordan EU skal forblive relevant og velstående i en konstant foranderlig verden.

I sin nylige tale om unionens tilstand gjorde hun det klart, at EU’s strategi for at komme styrket ud af covid-19-krisen er en kombination af bæredygtighed, design og vækst. Et centralt punkt i von der Leyens plan består således i at gøre EU til fyrtårn for cirkulær økonomi – bl.a. ved at kickstarte en bølge af grønne byggerier med udgangspunkt i design og kultur.

Dansk bygningsmasse

Et konkret sted at starte er i den danske byggetradition. For hvad nu hvis vi satte baren så højt, at vi kunne gøre hele den danske bygningsmasse til ét stort europæisk laboratorium for bæredygtigt byggeri, hjulpet godt på vej af cirkulær økonomi? Hvor innovation ikke er noget, der kun sker på universiteter og i forskningsprojekter, men ude i alle kroge af det danske samfund?

Tænk, hvis vi samlede alle de gode, danske projekter på en fælles digital platform, hvor vi kunne dele viden om resultater og metodik og evaluere på nye erfaringer i fællesskab.

En digital platform, vi kunne bruge til at målrette vores indsats mod udenlandske aktører, så både arkitekter, materialeproducenter, investorer og rådgivere bedre kan vise de danske kompetencer og innovationer frem. Vise, at vi i Danmark sætter handling bag vores ord.

Skal det lykkes, skal vi blive bedre til at lave partnerskaber på tværs af det offentlige og private og i fællesskab skabe de optimale standarder og rammevilkår, som kan sætte turbo på at gøre dansk byggeri endnu mere cirkulært og grønt.

For det er nu, vi skal op i omdrejninger, hvis vi i Danmark skal indfri en helt fantastisk mulighed for at skabe bæredygtig vækst til gavn for både dansk økonomi og det globale klima.

Forsiden af Børsen Bæredygtig