BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Analyse: Her skal der sættes ind for at nå klimamål

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Udbygningen af et fleksibelt elnet er stadig den største hurdle for at nå de danske klimamål, har Accenture analyseret sig frem til. Concito mener dog, at skoen trykker mest et andet sted

Danmark er lidt over halvvejs med at nå klimamålene om 70 pct. reduktion (23,3 mio. ton) af den samlede danske CO2-udledning i 2030.

Ifølge en analyse fra konsulenthuset Accenture, som bygger på en model, der er udarbejdet af World Economic Forum og Accenture, skal både virksomheder og stat fokusere på fem områder for at nå målet: udbygning af et intelligent og fleksibelt elnet; større andel af elbiler; alternative brændsler i tung industri; reduktion af kvægdrift, mindre brug af gødning og mere biogasproduktion af landbrugsaffald og produktion af alternative brændstoffer til fly- og skibstrafik. Det fortæller direktør for energi i Accenture Jens Skov Holm.

Det største gab mellem den nuværende situation og ambitionen er på udbygning af elnettet Jens Skov Holm, direktør, Accenture

“Det største gab mellem den nuværende situation og ambitionen er på udbygning af elnettet,” siger han.

“Her er det ikke bare et spørgsmål om at bygge ‘tykkere’ ledninger, men også om at bruge de muligheder, der ligger i teknologi til lagring af energi, konvertering til power-to-x (konvertering af strøm til f.eks. brint, metanol eller ammoniak) og andet, der skaber fleksibilitet, så man bygger til den fremtidige situation i stedet for til et fuldt forbrug,” siger energidirektøren.

Lige nu mangler vi ifølge Klimarådets tal, som Accenture bruger, stadig at reducere udledningen med 10,1 mio. ton CO2. Men ved at udbygge infrastrukturen til el gennem intelligent monitorering og styring af nettet og forbruget, skaber det et fleksibelt elnet, der kan håndtere strøm fra to nye energiøer, flere elbiler, lagring og efterspørgsel på mere vedvarende energi.

Skoen trykker

Cheføkonom i Concito Torsten Hasforth er ikke uenig i analysens fokusområder, for der er ingen tvivl for ham om, at udbygningen af elnettet skal ske. Han mener, at alle områder er vigtige, men at der især er problemer i forhold til landbrug, når det kommer til ny politik. For der er allerede lavet skattereformer og aftaler, der skal omsættes til lovgivning på energi- og industriområdet.

“Og i forhold til personbiler lå nybilsalget og importen af nye, brugte biler på 40 pct. i december. Så der er ingen tvivl om en meget hastigt opadgående kurve,” siger cheføkonomen.

“Men på landbrugsområdet venter politikerne på ekspertgruppen, og det er ærgerligt, for så er der intet incitament for landmændene for at gøre noget nu,” tilføjer han.

Brændstof ikke dansk mål

Analysen peger også på udvikling af ’grønne’ brændstoffer til fly- og skibstrafik, som et fokusområde, der ligger uden for Danmarks klimamål.

“Det er et signifikant aftryk, vi kan reducere gennem brændsler til de to sektorer, så det er vigtigt at investere i infrastrukturen,” siger Jens Skov Holm fra Accenture og peger på, at private virksomheder spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling.

“Vi har set globalt, at det er nødvendigt, at hele værdikæden taler sammen og bliver enige om at gå fælles til værks og investere sammen,” siger han.

Som f.eks. når Mærsk sætter sig for at investere i skibe, der sejler på metanol. Det giver Topsoe A/S et incitament til at investere i ptx – power-to-x, og så er der andre, der begynder at forpligte sig til at sørge for vindenergi til ptx-anlæg og en havn, der stiller brændstoffet til rådighed.

Udarbejdet af World Economic Forum i samarbejde med Accenture. Formålet er at belyse fordelene ved at investere i grønne løsninger – ikke kun i forhold til CO2-reduktion, men også f.eks. job, luftkvalitet og energisystem Rammeværket er globalt, så der er forskelle fra region til region, hvor biodiversitet eller energisektoren kan være vigtig for os i Norden, mens luftkvalitet er vigtig i Asien. Derfor kan rammeværket tilpasses regionalt

“Vi anbefaler derfor, at der bliver en sammenhæng i værdikæden, så de, der producerer, ikke står alene, men at der også er virksomheder, der efterspørger de alternative, grønne løsninger,” siger Jens Skov Holm.

Torsten Hasforth fra Concito mener ikke, alternativt brændstof kan erstatte Danmarks klimamål, men er enig i, at der er et globalt potentiale for især skibe.

“Det kræver rigtigt meget energi, så spørgsmålet er, om det er Danmark, der kommer til at løfte den udvikling. Til gengæld kan der godt være et regionalt marked for brint,” siger han.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
24. jan 2023