BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Advokat: Danske virksomheder skal vænne sig til at vise bæredygtighedsdata frem de kommende år

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Der er en flodbølge af regulering fra EU på vej ind over danske virksomheder, og advokat Line Berg Madsen er drevet af at hjælpe nogle af Danmarks største virksomheder med at skrive historie

Advokat og partner Line Berg Madsen viser rundt på Poul Schmith/Kammeradvokatens fjerde etage på Kalvebod Brygge i København, hvor advokatkontoret rykkede ind for halvandet år siden. Hun fortæller, hvordan de med renoveringen og indretningen har forsøgt at træffe ansvarlige valg med tanke på holdbarhed og materialer såsom langtidsholdbare plankegulve og møbler, der med tiden kan repareres frem for kasseres.

Det er netop fokus på ansvarlige valg, Line Berg Madsen til daglig beskæftiger sig med, når hun rådgiver primært fonds- eller kapitalfondsejede virksomheder om, hvordan de arbejder med at implementere love og regler på bæredygtighedsområdet – en opgave hun har hjulpet toppen af dansk erhvervsliv med de seneste fem år.

“Udfordringen er, at mange har en meget stor og måske international værdikæde, og at de historisk set ikke er afsat så mange ressourcer til bæredygtighedsarbejdet. De står derfor med en betydelig opgave foran sig,” siger advokaten.

Rapportering på vej

For det er ikke småting, danske virksomheder skal forholde sig til de kommende år.

Der er navnlig fire forordninger og direktiver på vej, som vil involvere hele værdikæden – det, der ofte omtales som scope 3 i klimasammenhæng. De fire er ’taksonomiforordningen’, ’disclosure-forordningen’, ’corporate sustainability reporting directive’ og ’corporate sustainability due diligence-direktivet’, hvoraf de to sidste ikke er endeligt vedtaget endnu.

Der, hvor lovgivningen vil have en effekt, er i den bevægelse, det giver, at der skal være så meget transparens omkring bæredygtighedsdata Line Berg Madsen, advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten

Line Berg Madsen samler overordnet de fire regulativer under en hat, der handler om rapportering og transparens og understreger, at der er meget få tærskelværdier i forhold til at påtvinge virksomheder, hvor bæredygtige de skal være.

“Men der, hvor lovgivningen vil have en effekt, er i den bevægelse, det giver, at der skal være så meget transparens omkring bæredygtighedsdata. Det giver unægtelig et mere sammenligneligt benchmarkgrundlag i markedet, og på den måde er det med til at skubbe på, at der formentligt er flere, der bliver motiverede til at opføre sig i henhold til de reguleringer, der kommer,” vurderer hun.

“For hvis man er i en industri med fire store spillere, er der et ret klart incitament til at ligge bedre end de andre på eksempelvis drivhusgasudledning og arbejdsulykker.”

I Line Berg Madsens øjne er en af de største fordele ved den bølge af regler, der er på vej mod de europæiske kyster, at virksomhederne allerede er i gang med at ruste sig, selvom lovgivningen måske først træder i kraft om to år.

“Det tager mere end et regnskabsår at implementere den nye cyklus, så det er rigtig godt at gå i gang med at øve sig allerede nu – ikke mindst på datadelen, som tager længst tid at modne,” siger hun og slår på tromme for, at man ser de kommende krav som en fordel.

“Jeg synes, man skal prøve at bruge bæredygtighedsarbejdet på en værdiskabende måde. At man bruger sin nye indsigt til at se, hvor man er unik, og hvor man måske kan guide sin kunde i forhold til, hvilke valg de skal tage.”

Skriver historie

Mange af de virksomheder, hun arbejder med, er allerede klar over, hvordan de bliver mere energieffektive, overholder Arbejdstilsynets regler eller hvilke miljøcertificeringer, de behøver. Men de skal vænne sig til at have nogle nye redskaber i værktøjskassen, fordi man ikke bare bliver førende ved at validere sine klimadata eller arbejder med dobbelt væsentlighedsvurdering, men rent faktisk skal efterleve det.

Jeg er med til at skrive historie med nogle af de virksomheder, jeg arbejder med Line Berg Madsen, advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten

“Der skal virksomhederne vænne sig til at rapportere om, hvordan data indgår i forretningsstrategi, handleplaner og målfastsættelse,” siger Line Berg Madsen, der selv fik ’det grønne og menneskers velbefindende’ ind med den professionelle modermælk fra sin første stilling i VKR Holding, der er holdingselskabet bag bl.a. Velux og har siden 2017 hjulpet virksomheder med at tage nogle indimellem hårde valg i bæredygtighedens navn.

“Det driver mig at være med til at gøre en forskel,” siger advokaten.

“Og jeg mener rent faktisk, at jeg er med til at skrive historie med nogle af de virksomheder, jeg arbejder med, fordi jeg er med til at integrere den nye lovgivning. Det er der også behov for, hvis vi skal have flyttet nogle af de pengene bag systemet,” understreger hun og kalder implementeringen af de nye regelsæt for ’license to operate’.

Washing eller hushing

I øjeblikket venter Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening på, at der bliver fastsat en dato på den retssag, der er kommet ud af en stævning mod Danish Crown, der kørte en kampagne, de kaldte ’Klimakontrolleret gris’. Børsen Bæredygtig kunne fortælle, at både DI og Landbrug & Fødevarer har bedt om at støtte Danish Crown under retssagen, fordi der ifølge flere eksperter er meget på spil for fødevarevirksomheden, hvis kampagnen bliver stemplet som greenwashing.

For Line Berg Madsen er netop den sag et tegn på en større udvikling i retning af såkaldt stakeholder capitalism. Det betyder, at man ser på stakeholdere som en del af ens værdikæde, som man kan have en påvirkning på, og som kan have en påvirkning på ens virksomhed.

“Der er kommet nogle stemmer derude, der gerne vil være med til at skubbe på forholdene. Det er ikke nyt med interesseorganisationer, men det er nyt, at man er så eksplicit om, hvad man forventer af en virksomhed,” siger hun.

Det er også derfor, mange virksomheder gør sig overvejelser om, hvordan deres arbejde med bæredygtighed bliver opfattet, og om det er en risiko eller en mulighed at tale højt om det, fortæller advokaten. For på den ene side er det nemt greenwashe sig ved at sige, at man er supergrøn.

På den anden side opfordrer advokaten til, at man som virksomhed ikke falder over i den anden grøft – i det såkaldte greenhushing, hvor man ikke tør dele sine mål og tiltag af frygt for at blive ramt af nemesis.

“Det er vigtigt, at virksomhederne fortæller om målsætninger, og hvordan de vil komme i mål med dem, så der kan ske en erfaringsdeling på tværs af værdikæden,” understreger advokaten.

“Selvfølgelig skal reglerne håndhæves, men man skal lige nu være opmærksom på, at det kræver en hel del indsigt at finde ud af, hvordan man skal undgå at udlede CO2.”

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022