BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
2030-panelet: Verdensmålene kræver konkret handling nu
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Nicolai Wammen vendte for nogle uger siden tilbage på posten som Danmarks finansminister efter en velfortjent barsel.

Én af hans forestående opgaver – og muligheder – er lanceringen af regeringens nye handlingsplan for opnåelse af verdensmålene inden 2030. Opnåelse af verdensmålene er afgørende, hvis vi ønsker, at vores efterkommere skal have mulighed for at nyde mange af de goder, vi i dag tager for givet.

Eksempelvis viser klima- og biodiversitetskriserne, at vi, for hver dag der går, kommer længere væk fra opnåelse af de verdensmål, der vedrører ressourceforbrug. Med ét årti tilbage er det derfor fuldstændig afgørende, at den kommende handlingsplan indeholder reel ny handling og ikke blot ukonkrete planer, hvis vi skal lykkes med at opnå verdensmålene i tide.

Ikke kun problemer

“Hvordan kommer vi derhen?”, spurgte finansministeren ved en høring tilbage i efteråret, hvortil han selv svarede: “Konkret handling. Konkret politik”[1]. I 2030-Panelet kunne vi ikke være mere enige – og håbefulde.

verdensmålene er nemlig ikke udelukkende problemer, som skal løses; de er også muligheder, som skal gribes. Verdensmålene handler om en mere grøn, mere sund, mere retfærdig og en mere lige verden, hvor menneskerettighederne respekteres og efterleves. En sådan verden kommer ikke af sig selv: Den skal skabes ved handling og ved at skubbe grænserne for, hvad, vi tror, er muligt.

Den nye handlingsplan for verdensmålene er derfor en mulighed for at bevise, at udvikling, økonomisk velstand og reformer kan gå hånd i hånd. At vi, hvis vi er mange der trækker læsset, kan påvirke langt bredere, end vores lille lands størrelse tilsiger.

For selvom covid-19-krisen har skubbet målstregen endnu længere væk, har pandemien, på trods af dens enorme omkostninger, også mindet os om, hvor lille verden er, og hvor meget vi kan opnå, når vi samarbejder.

Et billede på bredden

Som repræsentanter fra mange forskellige sektorer i det danske samfund er 2030-Panelet sat i værk for at rådgive og erfaringsudveksle med politikere om at nå verdensmålene. Vi, sammen med et utal af entusiastiske danskere, er billedet på bredden af engagementet og dybden i dedikationen, når det kommer til at indfri verdensmålene. Derfor forventer vi også en ambitiøs handlingsplan.

Vi står til rådighed for regeringen med al den hjælp og sparring dette måtte indebære, og håber, at vi får en central rolle i udarbejdelsen og implementeringen af handlingsplanen.

Oversættelse af mål

Og vi sidder ikke bare på sidelinjen med krav og anbefalinger. Vi er allerede i arbejdstøjet og lancerede i efteråret 2020 “Vores Mål”-rapporten, der er baseret på en inddragende proces, hvor borgere, fagbevægelsen, erhvervs- og civilsamfundsorganisationer og eksperter har bidraget med input til, hvordan vi bedst oversætter verdensmålene til danske forhold.

Konkret handling?

Resultatet af de mange input er et katalog med 197 danske målepunkter, der kan være med til skubbe på for konkret og relevant handling i Danmark.

I 2030-Panelet håber vi, at den nye handlingsplan leverer Nicolai Wammens eget svar; “konkret handling, konkret politik”. Planen skal mere end at opremse tidligere initiativer, der allerede er sat i gang, eller udelukkende fokusere på, hvad Danmark gør godt.

For selvom Danmark ligger godt på flere globale index[2], har vi også udfordringer med at indfri verdensmålene. Danmark kan vise lederskab til inspiration for hele verden ved at samarbejde bredt med borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, byer, kommuner, regioner og organisationer. Vi skal sætte mål og sikre handling for at løfte de områder, hvor vi ikke klarer os godt. Det kan vi kun lykkes med, hvis vi samarbejder.

Sidste chance

Derfor opfordrer vi i 2030-Panelet regeringen til, at handlingsplanen sætter en ambitiøs retning for Danmark og accelererer den bæredygtige omstilling ved at udstikke en klar og tydelig politisk retning baseret på handling og lederskab. Hertil er det helt oplagt, at regeringen anvender nogle af de 197 danske målepunkter, så vi fremover kan få inspiration til, hvordan vi kan måle udviklingen på centrale bæredygtighedsområder i Danmark.

Tilbage i efteråret afsluttede Nicolai Wammen sin præsentation af handlingsplanens indledende fase med at citere Bruce Springsteen fra sangen Thunder Road: “Hey, I know it’s late, we can make it if we run”.

I 2030-Panelet har vi kridtet skoene og varmet op til slutspurten, for som Bruce Springsteen synger i samme sang: “We got one last chance to make it real”.

-----

[1] https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/fiu/tv.6588.aspx?date=2020-09-09

[2] https://www.sdgindex.org

-----

2030-panelets medlemmer: Sara Krüger Falk, formand for 2030-Panelet og direktør i Global Compact Network DenmarkClara Halvorsen, næstformand i 2030-Panelet og Styrelsesmedlem i Dansk Ungdoms FællesrådAnja Philip, formand i Forbrugerrådet TænkArne Grevsen, næstformand i Fagbevægelsens HovedorganisationCamilla Brückner, direktør i UNDP’s nordiske kontorCharlotte Jepsen, direktør i FSR - Danske RevisorerFlemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & FødevarerJesper Nygård, adm. direktør i RealdaniaKatherine Richardson, professor på Københavns UniversitetKirsten Brosbøl, direktør i 2030beyondLaila Kildesgaard, direktør i Kommunernes LandsforeningLene Dammand Lund, rektor på Det Kongelige AkademiLisbeth Trinskjær, formand i Folkehøjskolernes ForeningLouise Holck, direktør i Institut for MenneskerettighederMalene Thiele, csr-chef i Dansk ErhvervMarie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed i Dansk IndustriNanna Callisen Bang, direktør i Dansk Initiativ for Etisk HandelNanna Højlund, forkvinde i KvinderådetRasmus Stuhr Jakobsen, formand i Globalt Fokus og direktør i Care DanmarkSimon Hansen, regionsdirektør i C40Steen Hildebrandt, professor emeritusThomas Ravn-Pedersen, direktør i Verdens Bedste NyhederLotte Holten, centerchef i Danske RegionerTroels Dam Christensen, sekretariatsleder i 92-GruppenNiels Ploug, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik
Forsiden af Børsen Bæredygtig