KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Annoncørbetalt indhold af Lederne

Et afgørende ledelsesværktøj kan afmystificere virksomheders arbejde med ESG: ”Jeg ville ønske, det havde eksisteret tidligere”

Hos Dansk Miljø- & Energistyring A/S har egentlig altid arbejdet med bæredygtighed og ESG - men nu hvor det er blevet en helt central del af det at være virksomhed, er det sat meget mere i system. Det har dog også sine udfordringer, da det er blevet komplekst at finde rundt i - derfor er hjælpeværktøjet fra Lederne en oplagt mulighed. Foto: Astrid Dalum
Hos Dansk Miljø- & Energistyring A/S har egentlig altid arbejdet med bæredygtighed og ESG - men nu hvor det er blevet en helt central del af det at være virksomhed, er det sat meget mere i system. Det har dog også sine udfordringer, da det er blevet komplekst at finde rundt i - derfor er hjælpeværktøjet fra Lederne en oplagt mulighed. Foto: Astrid Dalum

At arbejde med ESG (Environmental, Social og Governance) kan være en jungle, selvom det er et helt essentielt fokusområde for stort set alle virksomheder både nu og i årene fremover - allerede fra januar næste år kommer nye regler fra EU til at ramme langt størstedelen af alle virksomheder. Det er essentielt at være forberedt, og det kan ESG-værktøjet ”ESG Profilen” fra den faglige organisation, Lederne, hjælpe med i form af overblik og konkrete output. Det er en kærkommen mulighed, lyder erfaringen fra den vestjyske virksomhed Dansk Miljø- & Energistyring, der leverer automationsløsninger til forsyningssektoren.

Social og miljømæssig ansvarlighed – eller nærmere bestemt ”bæredygtighed” i sin essens, er ingen efterhånden i tvivl om er et ord og en tilgang til erhvervslivet og verden, der er kommet for at blive. Mange virksomheder vil allerede fra januar 2024 opleve øgede krav til dem både fra EU og sidenhen deres kunder. Det vil altså sige, at man med årets udgang er nødt til at have styr på sin ESG.

Men i takt med, at ESG stiger i aktualitet og på den internationale agenda - både ift. lovgivningen og efterspørgslen - så bliver det også mere komplekst og svært at finde rundt i, hvad og hvordan man egentlig gør, og hvordan man påviser, at man arbejder aktivt med det.

Ifølge en undersøgelse fra den faglige organisation Lederne med flere end 1.000 respondenter er det kun ca. 15 procent af privatansatte ledere, som i meget høj grad eller høj grad har de nødvendige forudsætninger for at kunne leve op til forventningerne om grøn omstilling og social omstilling fra kunder, banker og investorer.

Derfor har Lederne stillet et værktøj til rådighed, der kan hjælpe virksomheder med overblik, forståelse og konkret output på ESG-fronten.

”ESG Profilen er et ledelsesværktøj, man kan bruge aktivt til at drive transformationen og få en fælles forståelse af, hvad bæredygtighed er, og hvordan virksomheden arbejder med det. Det er bygget op omkring fire opgaver og er tænkt som en temperaturmåling og et afsæt i det strategiske arbejde,” forklarer Camilla Engelshardt, der er direktør i Lederne.

Bæredygtighed skal ikke bare være et badge

I Vestjylland hos én af forsyningssektorens førende el- og automationsvirksomheder, Dansk Miljø- & Energistyring, byder man det nye værktøj hjerteligt velkommen. Og det endda selvom selskabet altid har arbejdet med meget af det, der egentlig hører under ESG – hvilket også ligger lidt i virksomhedsnavnet.

”Vi har altid arbejdet med miljø – vi har bare kaldt det ”energioptimering”. Og vi har også altid arbejdet ud fra et ordentlighedsprincip helt generelt. Men nu hvor ESG er blevet mere strømlinet og udbredt, skulle vi begynde at kigge på, hvad vi altid har gjort – og endnu vigtigere, hvad vi kunne gøre anderledes,” fortæller adm. direktør Klaus Dalgaard Hansen.

DME_Holstebro_6 - Kopi.jpg
For Klaus Dalgaard Hansen er det afgørende, at DME bliver den samarbejdspartner, som kunderne vælger både nu og i fremtiden. Og skal man fremtidssikres, er man nødt til at arbejde med ESG, pointerer han. Foto: Astrid Dalum

Det førte til, at DME endte med at kigge lidt væk fra FN’s Verdensmål og i stedet bredte hele konceptet lidt ud. For man ville heller ikke blot tilføje et par skinnende badges, der skulle signalere de sunde værdier, men som der ikke lå megen tanke eller handling bag.

Men når man breder initiativerne ud, og ESG bliver en stadigt større del af lovgivningen (også i EU-regi), så skaber det udfordringer. Det har ressourcekoordinator i DME, Kim Pultz Sylvestersen, haft (og har fortsat) til opgave at finde løsninger på.

”Pludselig er der en urskov af initiativer omkring bæredygtighed, og det er uoverskueligt, hvad der er lov, forventninger, ønsker eller noget helt fjerde. Udfordringen er at finde ud af, hvordan vi får alle de her rammer til at passe ind i vores egen virksomhed, og hvor vigtige de hver især er. Meget af det er jo noget, større virksomheder i højere grad bliver ramt af, men det smitter også af på de mindre og på leverandørerne,” siger han.

Der har manglet konkret rådgivning og hjælpemidler

ESG er kommet for at blive – det er hverken DME eller Lederne i tvivl om. Og for DME er arbejdet med ESG en helt nødvendig fremtidssikring af virksomheden.

”Vores grundvision er, at vi vil være den samarbejdspartner, som kunderne vælger i fremtiden. Og i den sætning ligger også, at man skal levere det, som markedet efterspørger. Så bliver vi tit skudt i skoene, at det kun er bundlinjen vi kigger på, og det er det jo i princippet også. Men der er en vej derhen, hvor man med fordel kan tænke noget bæredygtighed og omhyggelighed ind – som er efterspurgt,” siger Klaus Dalgaard Hansen.

Han pointerer desuden, at DME ikke konkurrerer på prisen, men på kvaliteten. Og inden for det parameter er ESG og bæredygtighed ganske enkelt noget, der fylder. Og ifølge Kim Pultz Sylvestersen er der også mange punkter under paraplyen, som DME allerede kan vinge af, fordi det er en fornuftig virksomhed og en god arbejdsplads.

DME_Holstebro_17 - Kopi.jpg
Kim Pultz Sylvestersen har længe ønsket sig et værktøj eller en rettesnor, der kunne hjælpe med at systematisere virksomhedens arbejde med ESG. Derfor ser han positivt på ESG Profilen. Foto: Astrid Dalum

Men vejen til at finde ud af, hvad man kan krydse af, og hvad man skal arbejde med og hvordan, har været lang. Og der har manglet hjælp – særligt den form for hjælp, som Lederne nu kan tilbyde.

”Processen hertil har været kompleks. Jeg ville ønske, at ESG Profilen havde eksisteret tidligere, for det kunne have sparet mig for rigtig megen læsning og endda også nogle retninger, vi gik i, som viste sig at være de forkerte, så vi måtte vende om. Så det værktøj har jeg manglet – at vi fik konkretiseret det ned i vores størrelse, og at man kunne finde ud af, hvor i urskoven man skulle begynde, og hvad man beholder eller luger fra,” forklarer Kim Pultz Sylvestersen.

Camilla Engelshardt fra Lederne nikker genkendende til den problemstilling.

”Virksomheder er selvfølgelig en utrolig divers gruppe. Men helt overordnet er der mange af dem, som finder ESG og bæredygtighed besværligt. De har heller ikke altid den fulde forståelse af, hvad det præcis er, der rammer dem ift. det lovmæssige. Lovkrav til mindre virksomheder er indtil videre begrænset, men de rammes alligevel indirekte, fordi de store virksomheder kommer til at forlange et ESG-regnskab fra dem,” forklarer hun.

Det skal prioriteres af alle – store som små

Derfor er et værktøj som ESG Profilen et godt udgangspunkt for langt de fleste – uanset om de allerede er i gang eller er på helt bar bund.

DME_Holstebro_10 - Kopi.jpg
Selvom lovgivningen omkring ESG primært vil ramme større virksomheder, så vil det også naturligt påvirke SMV'erne, der i mange tilfælde er samarbejdspartnere og leverandører. Og det er man hos DME meget opmærksom på. Foto: Astrid Dalum

”Jeg tror, der mangler redskaber og rådgivning. Der er mange, som sidder på hænderne, fordi de ikke ved, hvor de skal starte, eller om de overhovedet er omfattet af det og i hvor høj grad. Alle kan heller ikke se fremtidssikringen i det. Og hvis ingen spørger dem, så gør de nok ikke noget. Så der mangler noget håndgribeligt. Noget, der kan vise, hvad man skal gøre, og hvor man står,” siger Kim Pultz Sylvestersen og tilføjer:

”Jeg vil vove den påstand, at der ikke er nogen SMV’er i Danmark, som ikke bliver berørt af det her, selvom de ikke er omfattet af lovgivningen – for de større virksomheder kommer bare til at kigge nedad.”

Camilla Engelshardt håber således, at værktøjet kan være en hjælp for alle disse virksomheder.

”Jeg håber, værktøjet kan give mange en langt bedre forståelse og et bedre fundament for at arbejde med den bæredygtige omstilling. Ét er ESG-data, men til syvende og sidst handler det om at skabe en bedre verden – både den sociale og den grønne. Hvis vi kan løfte lederes forståelse for, hvordan de kan gøre det, så er jeg glad. Det er vores bidrag til at skabe en bedre verden – at løfte lederes kompetencer,” slutter hun.

Du kan læse mere om ESG Profilen og bruge værktøjet her.

Annoncen er produceret den 10.11.2023 af Børsen Creative i samarbejde med Lederne

Forsiden lige nu