KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Annoncørbetalt indhold af Gazellepartner Dansk Erhverv

Dansk Erhverv: EU-krav lugter af kedeligt bureaukrati, men de er fulde af forretningsmuligheder

Se glasset som halvt fuldt. Det er grundlæggende tilgangen, direktør for forretningsudvikling og bæredygtighed hos byggemarkedskæden Johannes Fog har til EU's nye krav til ESG-rapportering. Foto: Jacob Nielsen
Se glasset som halvt fuldt. Det er grundlæggende tilgangen, direktør for forretningsudvikling og bæredygtighed hos byggemarkedskæden Johannes Fog har til EU's nye krav til ESG-rapportering. Foto: Jacob Nielsen

Omfattende lovkrav om ESG-rapportering rammer de største virksomheder først, men der er alt mulig grund til, at smv'erne allerede nu begynder arbejdet med kravene, vurderer Dansk Erhverv. Men tilgangen bør ikke være at se kravene som kedelig compliance, men som inspiration til at vækste og sikre det, der meget vel kan gå hen og blive eksistensgrundlag for fremtidens erhvervslivs.

Det lugter af bureaukrati og kedelig compliance. EU’s nye krav til ESG-rapportering. Her står opstillet en længere række af krav, der overordnet set strækker sig over tre centrale områder: Miljø, Sociale forhold og Ledelse.

I første omgang bliver det de største danske virksomheder, der fra 2024 skal stå skoleret. SMV’erne omfattes med en noget mildere version af kravene tidligst fra 2025. Men der er alligevel alt mulig grund til, at de allerede nu sætter sig ind i og begynder at arbejde med eksisterende ESG-krav.

Det mener Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef hos Dansk Erhverv.

“Fungerer smv’en som underleverandør til en af de store virksomheder, bliver de også allerede nu mødt med mange af kravene. Det står nemlig skrevet, at virksomhedernes leverandørkæder også skal leve op til EU’s ESG-krav,” siger hun.

Og det er ikke bare noget, hun tror, det er den virkelighed, som Dansk Erhverv møder gennem deres medlemsvirksomheder lige nu.

“Vi bliver oftere og oftere kontaktet nu med spørgsmål om, hvorvidt virksomheden, de leverer til, må stille krav om X, Z og Y,” siger Ellen Marie Friis Johansen.

Om der kommer et direktiv fra EU eller ej, så er man som virksomhed nødt til at indse, at det her tog buldrer af sted

Anne Kyed, direktør for forretningsudvikling og bæredygtighed hos Johannes Fog

Her vil svaret grundlæggende være, at virksomhederne må stille lige præcis de krav, de ønsker. Derfor er der fra Dansk Erhvervs side et ønske om, at smv’erne proaktivt går i dialog med de store virksomheder, så de sammen kan aftale og blive klogere på, hvilke mål, der skal sættes og hvad den store virksomhed helt præcist har brug for, at underleverandøren lige nu og her leverer af dokumentation.

Anne Kyed 05 beskåret web.jpg
ESG-rapportering bør ikke anskues som kedelig compliance, men derimod som inspiration og pejlemærke mod et område, der ifølge Anne Kyed bliver virksomheders eksistensberettigelse fremover. Foto: Jacob Nielsen

“Det er en dialog, der forhåbentlig betyder, at smv’erne ikke famler i blinde og bruger en masse ressourcer, de i forvejen ikke havde. Mens det giver - store såvel som små - virksomheder en mulighed for at øve sig, så de er bedre rustet, når kravene rent faktisk træder i kraft.”

Dialog og lavthængende ESG-frugter

Per definition hører Johannes Fog ikke under smv-paraplyen, da de har mere end 250 ansatte, men ifølge byggemarkedskædens direktør for forretningsudvikling og bæredygtighed, Anne Kyed, er det de samme udfordringer (og muligheder), de står med.

Derfor har netop ovennævnte dialog med kunderne været én af de tilgange, virksomheden har praktiseret, fortæller Anne Kyed.

“Vi har rakt ud til nogle af vores rigtig gode erhvervskunder og sagt, at vi har brug for at komme tættere på dem for at forstå, hvad det er de helt konkret har behov for.”

Den dialog har i skrivende stund bl.a. mundet ud i en videreudvikling og forbedring af en digital platform, hvor Johannes Fogs erhvervskunder kan hente afgørende dokumentation om produkternes bæredygtighed - en faktor, der i byggebranchen efterhånden er uomgåelig.

Alt imens har dialogen med kunderne på mere eller mindre direkte vis vist sig som en god forretningsmæssig strategi.

Ellen.jpg
Giver ESG-apparatet smv'en en følelse af, at de er på herrens mark, så er anbefalingen fra Dansk Erhvervs Ellen Marie Friis Johansen, at de afgrænser og starter med E'et (miljø og bæredygtighed). Det er dér de lavthængende frugter er, siger hun. Foto: Presse Dansk Erhverv

“Mens dialogen med de større entreprenørvirksomheder som oftest har omhandlet specifikke tal og rapporter, de har haft brug for fra os, så har dialogen med de mindre virksomheder mere taget form af rådgivning og sparring. De mindre virksomheder har ikke nødvendigvis selv ressourcerne til at skabe et overblik over, hvad de mangler, og her har vi mulighed for at hjælpe,” siger Anne Kyed og fortsætter:

“I begge tilfælde har det styrket vores relation til eksisterende kunder, samtidig med at processen bidrager til at udvikle vores egen viden på området, så vi med større og større indsigt kan understøtte vores kunders behov.”

Mere ambitiøst end compliance

Ligesom Dansk Erhverv oplever Johannes Fog også, at der de senere år er et støt stigende fokus på krav til særligt miljø og bæredygtighed. Men det er ikke nødvendigvis som resultat af EU's kommende ESG-krav eller store virksomheder, som skal sikre, at deres underleverandører også kan leve op til dem.

Se de her krav som en mulighed for at skabe og styrke forretningen og forretningsrelationerne, ikke som en compliance-øvelse

Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef hos Dansk Erhverv

“Om der kommer et direktiv fra EU eller ej, så er man som virksomhed nødt til at indse, at det her tog buldrer af sted. Vi oplever allerede en masse forventninger fra store såvel som små virksomheder, der efterspørger dokumentation på forskellige aspekter af bæredygtighed. Og det er ikke nødvendigvis kun ting, der med ESG ser ud til at blive lovkrav," siger Anne Kyed.

Tilgangen, mener hun derfor, bør være, at kravene ikke anskues som kedelig bureaukrati og compliance. I stedet bør de fungere som inspiration og pejlemærker mod det, der for Anne Kyed bliver en afgørende del af virksomhedernes eksistensberettigelse i fremtiden.

“Jeg tror ikke - og især når det gælder byggebranchen - at du som virksomhed har en fremtid, hvis du ikke integrerer bæredygtighed centralt i hele din strategi og forretningsmodel.”

Betragtes ambitionsniveauet ift. ESG-området som en trappestige, vil compliance-tankegangen udgøre det nederste trin - her fokuseres udelukkende på at opfylde minimumskravene.

“Vi har i ledelsesgruppen haft nogle gode diskussioner om vores ambitionsniveau, og er enige om at bæredygtighed skal integreres i hele vores forretning og strategi. Hvis vi ikke bare skal lykkes med det men også vinde på det, kræver det, at vi allerede nu er langt mere ambitiøse end blot compliance-tilgangen,” siger Anne Kyed.

Når bæredygtighed integreres i virksomhedens strategi, sender det samtidig et tydeligt signal om, at virksomhedens øverste ledelse bakker op om agendaen. Og det er afgørende, når man som virksomhed skal arbejde med disse krav, lyder det fra bæredygtighedsdirektøren:

”Der skal i hele virksomheden – fra direktørgruppen og helt ud i salgsleddet – være enighed om hvor vigtigt fokus på bæredygtighed er.”

Start med E'et

Dansk Erhvervs Ellen Marie Friis Johansen bifalder i høj grad Johannes Fogs tilgang til arbejdet med kravene.

“Se de her krav som en mulighed for at skabe og styrke forretningen og forretningsrelationerne, ikke som en compliance-øvelse, der er et irriterende stykke arbejde. Men ellers så er budskabet herfra, at det for smv’erne handler om at komme i gang og tage dialogen med kunder og leverandører,” siger Ellen Marie Friis Johansen og slutter:

“Og føler man sig helt på herrens mark, så vil en overvejende del af smv’erne med fordel kunne rette fokus mod E’et i ESG-kravene - altså miljø og bæredygtighed. Og ellers sætte sig grundigt ind i, hvad kravene helt specifikt omhandler, så der skabes overblik over de lavthængende frugter, og de dermed allerede kan komme godt fra land.”

Få råd og vejledning til bæredygtig omstilling på Dansk Erhvervs bæredygtighedsportal her

Indholdet er produceret den 11.10.23. af Børsen Creative i samarbejde med Gazellepartner Dansk Erhverv.

Forsiden lige nu