SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Penge

Højtlønnede mænd og lavtlønnede kvinder er foran med pensionsopsparing

Kvinders pensionsopsparinger er i gennemsnit 25 pct. mindre end mænds, og den forskel har ikke rykket sig i årevis. Men ser man på lavtlønnede danskere, sparer kvinder faktisk mere op end mænd

Barsel, deltidsjob, branchevalg og investeringsstrategi går ud over kvindernes pensionsopsparinger, som ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik i gennemsnit er 25 pct. mindre end mænds. Forskellen har eksisteret i årevis, og der er ikke noget, som tyder på, at den bliver udlignet lige foreløbig.

Men ser man på gruppen af danskere med en årsløn under 600.000 kr., sparer kvinder faktisk lidt mere op end mænd. Og kigger man på folk med en løn under 250.000 kr., er kvinderne 14 pct. foran mændene. I gruppen af de allermest højtlønnede ser det helt anderledes ud. Her er det mændene, som fører stort, viser tal for pensionsselskabet PFA's kunder.

“Hvis man ser på to, der har gjort monsterstor karriere og er landet i millionklassen, skulle man måske tro, at de var ligestillede, når det gjaldt pension. Men der må man sige, at selv oppe i det niveau er der stadig forskel. Det handler om den mere individuelle del. Mænd interesserer sig mere for økonomi og investerer mere aggressivt. Kvinder er mere tilbageholdende,” siger Carsten Holdum, der er forbrugerøkonom i PFA.

"Kvinder tjener færre penge gennem et helt liv"

Mænd med en årsløn over 1 mio. kr. har i gennemsnit sparet 14 pct. mere op til pensionen end kvinder i samme indkomstgruppe. Den højest lønnede gruppe er dermed også den, hvor mændene har det største 
forspring. Det kan måske undre lidt, at ingen af løngrupperne har en forskel over 14 pct., når det samlede pensionsgab mellem mænd og kvinder ligger på 25 pct., men det skyldes, at der simpelthen er langt flere højtlønnede mænd end højtlønnede kvinder, og at mændene derfor automatisk, i kraft af deres indkomst, sparer mere op.

“Når vi har det her pensionsgab på 25. pct., skyldes det mange forhold. Men det væsentligste forhold er, at kvinder tjener færre penge gennem et helt liv. Når vi har det her pensionssystem, hvor man betaler 12 eller 15 pct. af sin løn, kan man gange det med livslønnen, og så er det den pension, man får. Man kan justere lidt i forhold til, hvordan man investerer og hvor meget man betaler ind, men det er livslønnen, der er den vigtigste faktor. Det skyldes, at kvinder blandt andet går mere på deltid og gør mindre karriere,” siger Carsten Holdum.

Som forklaring på, at kvinder med en løn lidt under eller lidt over gennemsnittet faktisk er foran mændene, peger han på, at flere kvinder er ansat i brancher med overenskomster, der sikrer en god pensionsopsparing, mens de lavtlønnede mænd kan være ansat i job, hvor de kollektive vilkår er mindre gunstige.

Kvindefag har højere bidragsprocenter

“Kvinder er bedre til kollektivt at skaffe sig gode vilkår. Kvindefagene har i højere grad overenskomster med høje bidragsprocenter. Så kvinderne sidder ikke og piller ved pensionen selv, men de vil gerne have en jobsituation med en god pensionsopsparing,” siger Carsten Holdum og påpeger, at den del af pensionsopsparingen, som er styret af overenskomsten, vil fylde det meste for en lavtlønnet, mens de frivillige indbetalinger fylder mere for de højtlønnede.

“Der, hvor det begynder at afhænge af ens egen aktive indsats, der gør mændene meget mere. Der tør jeg godt sige, at kvinderne godt lige kan komme ind i kampen,” siger Carsten Holdum.

“Mænd har historisk interesseret sig mere for at skaffe penge, og kvinder har interesseret sig for at få pengene til at række. Det er to forskellige ting. Det ene handler om, hvad man får ud af det, og det andet handler om glæden ved at præstere og blive målt på, hvor stor en indkomst man har. Jeg tror på, at det er kulturelt betinget,” siger Carsten Holdum.

Barsel smitter af 

En anden kulturel forskel handler om hvem, der passer børnene. Tal fra Danmarks Statistik viser, at forskellen på mænd og kvinders løn er størst blandt lønmodtagere, som er i et parforhold og har hjemmeboende børn. Lønforskellen er mindst blandt enlige, som ikke har børn.

Det smitter af på pensionsopsparingen, at det er kvinder, som tager den lange barsel eller går på deltid for at hente børnene tidligt, og selvom Carsten Holdum understreger, at man skal indrette sit familieliv, som man vil, mener han godt, man kan bruge lidt tid på at overveje alle muligheder – også muligheden for, at det ikke er kvinden, som skruer ned for karrieren, når børnene kommer til, mens manden skruer op.

1_53534_picture_6084_1.jpg

“Man vil nok være kulturelt påvirket til at gøre mindre karriere og tage sig mere af børn. Når det er sådan, så er det en god idé at stoppe op og spørge sig selv, skal det også være sådan for mig? Gør jeg det kun, fordi de andre lægger gruppepres på mig? Vil jeg gerne finde min egen vej frem? Det er jo faktisk mulighed for, at man også fordeler det med at tage sig af børn, og der er også mænd, som gerne vil, men synes, de ikke får lov,” siger Carsten Holdum.

Pensionsopsparing deles ikke

Vælger kvinder at skrue ned for arbejdet, mens de har små børn, kan de komme i problemer, hvis de en dag bliver skilt, fortæller Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit.

Modsat resten af formuen deles pensionsopsparingen nemlig ikke mellem ægtefællerne efter en skilsmisse. Derfor kan kvinder, som har arbejdet deltid og trukket den største del af læsset derhjemme, ende med en fattig pensionisttilværelse.

“Er man sammen, til døden skiller, er der jo ikke så store problemer i det. Problemet opstår, hvis man skal skilles. Så man skal få lavet en legalt bindende aftale om, at man også deler pensionen, hvis man har lavet en familiebeslutning, som gør, at kvinden har et gab i forhold til manden,” siger Mira Lie Nielsen.

“Hvis man har gjort noget i familiens tjeneste, som man var enige om, så er det rigtig ærgerligt, at den beslutning, man tog i fællesskab, da børnene var små, gør, at man får et meget fattigere pensionistliv end den mand, man var gift med.”

Løsningen kan være en ægtepagt, som slår fast, at den ægtefælle, som har gået hjemme eller været på deltid, skal kompenseres for den manglende pensionsopsparing, hvis parret ender med at blive skilt. Det er de færreste ægtepar, som vælger at lave en ægtepagt, måske fordi det kræver en ubehagelig samtale, hvor man anerkender muligheden for, at man kan ende med at gå fra hinanden.

Spar op andre steder

En anden løsning er, at den ægtefælle, som tjener mest, sparer op til den, som har den laveste indkomst.

“Hvis man ikke laver en ægtepagt, så handler det om at spare op andre steder til kvinden. Det vil typisk være gennem en privat pensionsordning i en bank,” siger Mira Lie Nielsen.

Noget andet, som mange kvinder vil kunne gøre for at styrke deres pensionsopsparing, er at overveje, hvilken risikoprofil, de vælger. Mænd vælger typisk højere risiko, når de investerer, og det vil gennemsnitligt give et højere afkast. En del af forklaringen på, at kvinder vælger lavere risiko, er ifølge Mira Lie Nielsen, at de generelt har færre penge at investere for og derfor ikke kan tåle lige så store tab. Men det handler også om vaner.

“Når man har mindre økonomi, så har man ikke lyst til at gamble og sætte risikoen for højt. Det har større konsekvens, hvis man taber. Man har brug for en større del af det udbetalte for rent faktisk at kunne leve. Og helt kulturelt eller biologisk eller hvad det nu er, så har kvinder været mindre risikosøgende. Der er undtagelser, og det er sikkert også ved at udligne sig, men det er åbenbart noget, der går trægt,” siger Mira Lie Nielsen.

PFA's tal viser, at forskellen på mænds og kvinders pensionsopsparinger vokser med alderen. Mændenes forspring er størst i aldersgruppen over 55 år, hvor det ligger på 23 pct.

Geografisk er der også forskelle. Mændenes har sparet 33 pct. mere op end kvinderne i Region Syddanmark, hvor forskellen er størst. Den er mindst i Region Hovedstaden, hvor pensionsgabet ligger på 23 pct.

Andre læser også

BØRSEN

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Børsens nyhedsbreve her

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis

BØRSEN

Investor

Podcast

BØRSEN

Morgenbriefing

BØRSEN

Topchefernes strategi

Podcast

BØRSEN

Longreads

BØRSEN

Selvstændig

Podcast