Optakt til Nordea-regnskab: Større indtægter og mindre udgifter

395551_16_9_large_179.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
05. feb 2020 KL.19:53
Nordea ventes at vise fremgang, når bankkoncernen torsdag morgen leverer tal for fjerde kvartal 2019. Analytikere, der har afgivet estimater til Ritzau Estimates, venter fremgang på alle resultatposter og faldende omkostninger.

Jyske Banks analytiker Anders Haulund Vollesen venter et regnskab, der vil bekræfte det stabile momentum, Nordea oplever i kerneforretningen, samt at Nordeas fortsatte omkostningsfokus vil udmønte sig i lavere driftsomkostninger, skriver han i en analyse op til regnskabet.

De seks analytikere venter samlede indtægter på 2258 mio. euro mod 2119 mio. euro i fjerde kvartal 2018.

Nettorenteindtægterne ventes presset ned med omkring 60 mio. euro, men ventede forbedrede gebyrindtægter og kursreguleringer - resultat af poster til dagsværdi - vil mere end kompensere for det og sikre fremgang.

Omkostningerne ses falde til 1212 mio. euro fra 1384 mio. euro.

Jyske Bank-analytikeren venter, at lavere personaleomkostninger og lejeudgifter er baggrund for faldet.

Samlet ventes et nettooverskud på 743 mio. euro mod 505 mio. euro i fjerde kvartal.

TABEL

Analytikernes forventninger til Nordeas regnskab for fjerde kvartal 2019:

Mio. euro Q4 (e) Q4 18 FY 19 (e) FY 18
Netto renteindt. 1082 1142 4292 4491
Netto gebyrindt. 760 720 2996 2993
Resultat af poster til dagsværdi 240 182 998 1088
Samlede indt. 2258 2119 8599 9172
Samlede omkostninger 1212 1384 6019 5046
Resultat f. nedskr. 1051 735 2585 4126
Nedskrivninger 78 30 512 173
Driftsresultat 969 705 2069 3953
Nettoresultat 743 505 1535 3081
Udbytte per aktie (euro) - - 0,40 0,69
(e) = medianestimat, indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til seks analytikere. Fire har oplyst en anbefaling, en anbefaler "køb", en "sælg" og de resterende to anbefaler "hold".

Noter:

30. december oplyste Nordea at salget af 39 pct. af aktierne i LR Realkredit var gennemført og gav en kapitalgevinst på 138 mio. euro.

19. december oplyste Nordea købet af SG Finans. Der ventes godkendt i andet halvår i år.

30. september gik salget af den baltiske bank Luminor igennem. Nordea og DNB solgte 60 pct. af Luminor til Blackstone, og Nordea og Blackstone har indgået aftale om at sælge Nordeas resterende 20 pct. af aktierne i Luminor.

1. marts gennemførte Nordea købet af norske Gjensidige Bank, og banken konsolideres ind i tallene.

/ritzau/FINANS