SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Finans

Jyske Bank klar til forlig i langstrakt sag

Opdateret kl. 20.20 - Jyske Bank har efter års tovtrækkeri med vrede investorer besluttet at sætte en stopper for sagen om obligationer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral. Banken er klar til forlig i sagen med investorerne og vil give 80 pct. af kurstabet retur.

Hedgefonden blev solgt som en sikker investering, men endte med at tabe 80 pct. af kundernes indskud. Den har affødt en byge af sagsanlæg imod banken og kostet kunderne op imod 800 mio. kr.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe oplyser mandag aften, at han sammen med Investorforeningen har forhandlet med Jyske Bank om en løsning på konflikten, der indebar, at parterne ikke skulle i retten - forhandlinger der nu har resulteret i, at Jyske Bank på en række betingelser er rede til at yde kompensation til de investorer, som tabte på deres investering i hedgeforeningen.

Læs også: Fakta om udskældt hedgeforening i Jyske Bank

Jyske Bank er indstillet på at betale en kompensation på 80 pct. af kurstabet - det svarer til 80 pct. af forskellen mellem den enkelte investor faktiske købs- og salgspris på obligationerne.

"Det er min opfattelse, at Jyske Bank i forbindelse med bankens rådgivning om og salg af Jihmo (Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer, red.) - i de sager jeg har set - har overtrådt de finansielle regler om god skik og har pådraget sig et erstatningsansvar. Det er også baggrunden for, at jeg i 2010 stævnede banken for ikke at opfylde Pengeinstitutankenævnets kendelser," siger Henrik Øe.

Ombudsmand: Tag imod tilbuddet

Han erklærer sig "meget tilfreds" med, at investorerne nu kan undgå en årelang retssag. Og opfordrer lige nu investorerne til at tage imod tilbuddet fra Anders Dam og resten af ledelsen i Jyske Bank.

"Jeg mener, at det er et fair tilbud i lyset af den procesrisiko, der trods alt er i sager af denne karakter," siger forbrugerombudsmanden.

Jyske Bank selv har konsekvent nægtet at have handlet forkert i sagen og derfor længe nægtet at følge kendelserne i sagen afsagt af Pengeinstitutankenævnet, selv om kunderne fik ret.

Alligevel afsatte banke i regnskabet for 2011 229 mio. kr. til sagen vedrørende Jihmo - et beløb, der altså kan vise sig at være for lavt sat, hvis banken ender med at dække 80 pct. af samtlige omkring 800 mio. tabte kroner.

Jyske Bank vil videre

Banken anerkender fortsat ikke, at der er grundlag for at rejse retlige krav med udgangspunkt i denne hedgeforening. Når man alligevel er indstillet på at betale kompensation til kunderne, er det for at lægge sagen bag sig og komme videre.

"Det er fortsat bankens opfattelse, at der ikke er begået ansvarspådragende fejl, men i lyset af procesrisikoen og udsigten til langvarige sagsforløb har vi imidlertid besluttet at medvirke til en løsning, ikke mindst af hensyn til bankens aktionærer, kunder og medarbejdere," lyder det fra topchef Anders Dam.

Og hvem kan så se frem til at få erstatning, hvis de accepterer Jyske Banks udspil? De pågældende falder i tre større grupper:
  1. Investorer, der på tidspunktet for offentliggørelsen af dette tilbud fra Jyske Bank er medlem af Investorforeningen.
  2. Investorer, som er omfattet af Forbrugerombudsmandens søgsmål mod Jyske Bank.
  3. Øvrige investorer, der har købt Jihmo hos Jyske Bank selv, dog ikke via pengeplejeaftaler. Her er det også et krav, at investorerne rettidigt anlagt sag ved Pengeinstitutankenævnte eller domstolene i mod banken, uden at der er sket en forældelse af kravet.
Desuden stiller banken følgende betingelser, før en kompensationen kommer til udbetaling:
  • Investorforeningen skal opløse sig selv på en generalforsamling, hvor det samtidig besluttes, at foreningens gruppesøgsmål mod Jyske Bank og hedgeforeningen bortfalder.
  • Forbrugerombudsmanden skal ligeledes ophæve sit søgsmål imod Jyske Bank. det sker, hvis de sagsøgere, han repræsenterer, takker ja til bankens tilbud.
Investorforeningen klar til forlig
At parterne er tæt på hinanden fremgår af det faktum, at Investorforeningen, hvorigennem 1100 medlemmer har anlagt gruppesøgsmål imod Jyske Bank, bakker op om tilbuddet.

Investorforeningen er naturligvis meget tilfreds med, at medlemmerne i Investforeningen nu tilbydes en kompensation (...), og det er vores opfattelse, at det er et fair og seriøst alternativ til, at medlemmerne skulle afvente et langt sagsforløb," udtaler advokat Henrik Puggaard på vegne af Investorforeningen.

Og generalforsamlingen, som efter planen skal annullere søgsmålet, indkaldes der allerede nu til. Den finder sted 29. september. Aftalen bliver gennemført, hvis mere end to tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer stemmer ja til, at de hver især vil acceptere tilbuddet om en kompensation på 80 pct. af tabet og samtidig beslutter, at foreningen skal opløses.

Dermed er der plads til, at medlemmer, som måtte have lyst til at gå videre med sagen individuelt kan gøre dette, uden at det store flertal skal miste kompensationen som følge heraf.

"Det har været Investorforeningen meget magtpåliggende, at denne mulighed foreligger, eftersom man nok realistisk set må forvente, at der ud af de ca. 1100 medlemmer kan være enkelte, der måske ikke vil acceptere tilbuddet," siger Henrik Puggaard, foreningens advokat.


Læs alle finansnyheder og nyt om finansnavne her

Andre læser også

BØRSEN

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Børsens nyhedsbreve her

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis

BØRSEN

Investor

Podcast

BØRSEN

Morgenbriefing

BØRSEN

Topchefernes strategi

Podcast

BØRSEN

Longreads

BØRSEN

Selvstændig

Podcast