SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Finans

Fakta om udskældt hedgeforening i Jyske Bank

  • Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer blev lanceret af Jyske Bank i efteråret 2007, hvor private investorer skød op imod 1 mia. kr. i fonden, der dengang blev markedsført som en lavrisikoinvestering.
  • I løbet af 2008, hvor finanskrisen ramte, tabte fonden - og dermed investorerne - 80 pct. af formuen.
  • Jihmo var en investering i rentespænd, primært mellem danske og tyske statsobligationer. Den indskudte kapital er blevet gearet op til 25 gange, så en potentiel genvinst eller et tab kan forøges et tilsvarende antal gange.
  • I 2009 gav Finanstilsynet en påtale til såvel hedgeforeningen som Jyske Bank selv for overtrædekse af de finansielle regler om god skik. Det skete på baggrund af det skriftlige materiale, der i sin tid blev udarbejdet, da hedgeforeningen blev introduceret. Jyske Bank stævnede tilsynet med påstand om, at påtalen var ugyldig og skulle tilbagekaldes.
  • Pengeinstitutankenævnet har taget stilling til mindst 47 sager omhandlende investering i Jihmo - flertallet er afgjort til sagsøgers fordel, men Jyske Bank har afvist at give erstatning på baggrund af kendelse afsagt her.
  • Forbrugerombudsmanden gik ind i sagen i 2009 og afholdt i efteråret møder med Investorforeningen og Jyske Bank med henblik på at finde en forligsløsning. Det mislykkedes dengang, hvorefter ombudsmanden stævnede banken med udgangspunkt i ni sager, der havde været behandlet i Pengeinstitutankenævnet.
  • I juli 2010 fik Investorforeningen fro proces til et gruppesøgsmål imod banken. Vestre Landsret tillod i januar i år, at foreningen anlagde gruppesøgsmålet, hvilket Jyske Bank kærede - det klagemål har indtil nu verseret ved Højesteret.
  • I oktober 2011 blev der afsagt dom i en retssag om samme emne anlagt af en anpartsselskab i Østre Landsret. Dommen slog fast, at Jyske Bank skulle betale et tab på 800.000 kr. til selskabet, som investerede 1 mio. kr. i foreningen i 2007.

Læs alle finansnyheder og nyt om finansnavne her

Andre læser også

BØRSEN

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Børsens nyhedsbreve her

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis

BØRSEN

Investor

Podcast

BØRSEN

Morgenbriefing

BØRSEN

Topchefernes strategi

Podcast

BØRSEN

Longreads

BØRSEN

Selvstændig

Podcast