SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Finans

Amagerbankens formand afviste behov for forsikring og mente ikke bestyrelseskolleger havde grund til bekymring hvis de "opførte sig ordentligt"

Den tidligere bestyrelsesformand i Amagerbanken, erhvervsadvokaten N.E. Nielsen, der sammen med syv andre tidligere ledelsesmedlemmer onsdag blev dømt til at betale 225 mio. kr. i erstatning til Finansiel Stabilitet, har flere gange afvist, at hans bestyrelseskolleger i banken havde behov for at tegne en forsikring, der kunne dække dem i tilfælde af tabte erstatningssager.

Det fremgår af bankens bestyrelsesreferater og vidneudsagn fra erstatningssagen.

N.E Nielsen har takket være sine mange år som partner i advokatfirmaet Bech-Bruun selv en bestyrelsesansvarsforsikring, der kan dække krav på op til 100 mio. kr.

Læs også: N.E. Nielsen: "Det er noget rigtig møg ud fra min egen personlige situation og de andre dømtes situation"
Hvis forsikringsselskabet AIG går med til at udbetale, er de første 100 mio. kr. af gælden til Finansiel Stabilitet dermed dækket, så de nu dømte solidarisk skal betale differencen på 125 mio. kr.

Men N.E. Nielsen mente ikke, at bankens øvrige bestyrelsesmedlemmer burde dækkes af en forsikring, der ellers kunne have afdækket deres individuelle økonomiske risiko.

Eksempelvis holdt det tidligere bestyrelsesmedlem Carsten Dan Ehlers i 2009 et møde med N.E Nielsen og den daværende adm. direktør Jørgen Brændstrup, før han formelt accepterede at stille op til bestyrelsesvalget.

Her spurgte han ifølge sit vidneudsagn ind til, om bestyrelsen var forsikret.

“Svaret var, at hvis man udførte sit hverv med omhu, ville man ikke ifalde ansvar efter dansk ret,” fremgår det af byretsdommen i sagen fra 2017.

Carsten Dan Ehlers ønsker ikke at kommentere oplysningerne i denne artikel.

Tre år før – i 2006 – spurgte et medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde om det samme.

Men ifølge dommen svarede N.E Nielsen, at “en forsikring ikke var relevant, hvis bestyrelsesmedlemmerne udførte deres hverv korrekt”.

Aflastning en fordel

Samme melding fik et tredje medlem, erhvervsmanden Jesper Reinhardt, på et bestyrelsesmøde 9. marts 2009.

Læs også: Tidligere ledelse i Amagerbanken skal betale 225 mio i erstatning
“Det var formandens opfattelse, at man i en dansk virksomhed som arbejder i Danmark ikke ifalder ansvar, såfremt man overholder formalia og bruger sund fornuft,” har han forklaret i retten om svaret fra N.E. Nielsen.

Herudover nævnte N.E. Nielsen, at der ikke var nogen risiko for bestyrelsen, hvis “man opførte sig ordentligt”.

Hovedpersonen selv ønsker efter afsigelsen af onsdagens dom ikke at udtale sig om, hvad han har sagt om forsikringsspørgsmålet til sine daværende bestyrelseskolleger.

“Det er ikke noget, jeg vil tale om på nuværende tidspunkt,” siger han.

Så du har ikke nogen kommentar til, hvorvidt det var en forkert vurdering fra din side at sige det til dem?

“Nej”.

Men ville det ikke have været bedre at tegne en forsikring?

Læs også: Ekspert om dom i sag om Amagerbanken: “Det er et relativt ekstremt tilfælde”
“Enhver aflastning af en erstatningspligt vil jo være en fordel for alle parter – bortset fra forsikringsselskabet,” siger han.

Jesper Reinhardt, der har skabt sin formue på blandt andet motorcykelsalg havde ved udgangen af 2018 en egenkapital på 261 mio. kr. i sit personlige holdingselskab.

Han er dermed en af dem, der risikerer at blive hårdt ramt, nu hvor de otte tidligere ledelsesmedlemmer skal dække regningen til staten solidarisk.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar til denne artikel fra Jesper Reinhardt, hvis advokat også har repræsenteret to andre nu dømte herunder Carsten Dan Ehlers.

Allerede i byretten slog han fast, at en dom vil være ruinerende for hans klienter og ville betyde:

“At de i resten af deres levetid vil står uden erhvervsmuligheder og uden mulighed for at kunne forsørge sig selv og deres familie bl.a. som følge af den stigmatisering, som en domfældelse i sagen vil afstedkomme i erhvervslivet”.

Andre læser også

BØRSEN

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Børsens nyhedsbreve her

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis

BØRSEN

Investor

Podcast

BØRSEN

Morgenbriefing

BØRSEN

Topchefernes strategi

Podcast

BØRSEN

Longreads