BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Danmark risikerer at mangle 100.000 grønne job i 2030: "Det vil være decideret tragisk"
2
Bæredygtig
Tre nøglespørgsmål skal besvares for at sikre grøn arbejdsstyrke
Bæredygtig
Danmark risikerer at mangle 100.000 grønne job i 2030: "Det vil være decideret tragisk"

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Danmark står i værste fald til at mangle 100.000 ansatte i 2030 til at varetage grønne job, viser ny rapport. Beskæftigelsesministeren bekymrer sig ligesom erhvervslivet og varsler ny politisk indsats

Det er bestemt ikke en let opgave for Danfoss i dag at skaffe arbejdskraft til at fremstille virksomhedens grønne produkter.

“Det er blevet klart vanskeligere, og vi slås allerede i dag for at få de bedste kandidater. Vi er nødt til at være meget aktive og proaktive for at sikre os de rigtige kompetencer på alle niveauer,” siger adm. direktør Kim Fausing.

Erhvervsuddannelserne: Grøn omstilling kan blive løftestang

Kampen om de grønne job bliver kun større frem mod 2030, anslår en ny rapport fra Boston Consulting Group (BCG). Til den tid vil der være brug for mellem 50.000 og 100.000 ekstra ansatte til at varetage grønne job, hvis Danmark skal nå ambitionen om at sænke CO2-udledningen med 70 pct., som et flertal i Folketinget har vedtaget, forklarer Andreas Malby, partner og managing director med ansvar for bl.a. rekruttering i Europa for BCG. 3 pct. af de danske fuldtidsstillinger er grønne job

Han står bag rapporten, der undersøger, hvorvidt Danmark kan levere på den grønne omstilling, når det kommer til kvalificerede medarbejdere.

“Hvis vi ikke gør noget radikalt, kommer vi til at mangle en væsentlig gruppe faglærte og akademikere, der skal til for at nå de grønne målsætninger,” siger Andreas Malby.

Danfoss' topchef, Kim Fausing, kalder det for “meget ærgerligt”, hvis opgaverne rykker til udlandet, fordi man ikke kan skaffe den nødvendige arbejdskraft herhjemme.

“Det vil være decideret tragisk, hvis vi som land ikke kan høste gevinsterne af den grønne førerposition, vi sammen har skabt i Danmark. Vi har talt om det længe. Men tiden er inde til at politikere, fagbevægelse og erhvervsliv i den grad tager den udfordring alvorligt,” siger han.

Hos DI deles uroligheden over arbejdskraften af adm. direktør Lars Sandahl Sørensen. Det vil være decideret tragisk, hvis vi som land ikke kan høste gevinsterne af den grønne førerposition, vi sammen har skabt i Danmark Kim Fausing, adm. direktør, Danfoss

“Der er en reel risiko for, at manglen på medarbejdere med de rette kompetencer kan gøre det svært at indfri vores høje ambitioner for den grønne omstilling. Mange virksomheder har allerede i dag svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere – for eksempel elektrikere, smede og ingeniører,” siger han og tilføjer, at manglen på faglærte medarbejdere kun bliver større, da en stor gruppe forlader arbejdsmarkedet, mens efterspørgslen på arbejdskraft til den grønne omstilling stiger.

Eget bureau

At sikre flere faglærte til de grønne job kræver bl.a. flere praktikpladser i erhvervslivet og en højere grad af efteruddannelse og omskoling til at kunne arbejde inden for de grønne områder. Akademikerne er ifølge Boston Consulting Group den sidste gruppe, som bliver “den store udfordring”.

Derfor kommer vi i regeringen også til at præsentere et egentligt handlingsspor på problemet Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Manglen på grønne kompetencer påvirker allerede Rambøll, der bruger mange kræfter på at rekruttere de rigtige folk, fortæller adm. direktør Ib Enevoldsen.

“Jeg har været en lille smule mere optimistisk end tidligere, fordi optaget på ingeniøruddannelserne er steget en anelse. Men jeg må erkende, at efterspørgslen med flere længder kommer til at overhale det yderligere optag,” siger han og tilføjer, at Rambøll har opbygget et internt rekrutteringsbureau for at skaffe kandidater globalt.

“Alligevel er det ikke sådan, at vi får 30 ansøgere til attraktive job. Vi får måske et par stykker.”

Kæmpe opgave forude

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ser de samme faresignaler som erhvervslivet.

“Det er helt centralt, at vi får uddannet flere faglærte både direkte fra grundskolen, men i særdeleshed også den meget store del af arbejdsstyrken, som i dag er ufaglærte, som vi risikerer at stå med på samme tidspunkt om ti år og have svært ved at finde job til. Der har vi en kæmpe opgave foran os,” siger han og peger på, at der også skal arbejdes for at få flere ind på de naturvidenskabelige uddannelser.

“Derfor kommer vi i regeringen også til at præsentere et egentligt handlingsspor på problemet,” siger Peter Hummelgaard uden dog at ville konkretisere, hvornår det skal præsenteres.

Kan vi nå at få de 100.000 kvalificerede ansatte til 2030?

“Der ligger et enormt stort potentiale til at indfri det her mål, hvis vi ser på, hvordan vi uddanner og videreuddanner arbejdsstyrken, som er en meget væsentlig forudsætning for at kunne nå vores klimamål.”

Taber talenterne

En anden udfordring for den grønne omstilling handler ifølge Boston Consulting Group om, at Danmark er faldet markant som karrieredestination for udenlandske medarbejdere.

Alligevel er det ikke sådan, at vi får 30 ansøgere til attraktive job. Vi får måske et par stykker Ib Enevoldsen, adm. direktør, Rambøll

I 2014 lå Danmark på en 13. plads, mens det i 2020 var en 25. plads på listen, og i dag er Danmark mindre attraktiv end vores nabolande Tyskland, Sverige og Norge.

"Det er et kæmpe problem for den grønne omstilling. Vi er ikke de eneste, der har grønne ambitioner frem mod 2030. Der er rift om de globale talenter. Derfor vil det give mening at bruge vores styrkeposition som grøn destination til at brande os som et attraktivt karrierehub for folk med interesse i grøn omstilling," siger Andreas Malby fra BCG og opfordrer virksomheder til at ansætte flere end behovet måske lige er til for at sikre de rette medarbejdere allerede nu.

Ifølge Malby er den danske førerposition på området under pres, hvis der ikke bliver gjort noget.

"Danmark har i dag en ret unik position, og den kan vi ikke bibeholde, hvis vi ikke tager hånd om det her."

Peter Hummelgaard mener, at udfordringen skal løses i Danmark og ikke ved at hente arbejdskraft fra andre lande, som f.eks. Rambøll forsøger.

“Det må og bør være ambitionen at løse det selv. De mangler også faglærte i hele Europa og snart i USA og Asien,” siger ministeren.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Tre nøglespørgsmål skal besvares for at sikre grøn arbejdsstyrke

Danmark risikerer at mangle arbejdskraft til at imødekomme den store stigning i grønne job i 2030, viser en rapport fra konsulenthuset Boston Consulting Group. For at sikre en målrettet indsats skal der findes svar på tre nøglespørgsmål, vurderer BCG.

1 Hvordan sikres uddannelse af de rette kompetencer?

Mere uddannelse af de efterspurgte arbejdstagere gennem øget studieoptag, finansiering og forskerfonde. Det kan også være erhvervsuddannelser og længere videregående uddannelser rettet mod den grønne sektor. Folk på arbejdsmarkedet skal efter- og videreuddannes, mens der skal skabes bedre incitamenter for virksomheder, der kan tilbyde praktikpladser.

2 Hvordan tiltrækkes kvalificeret udenlandsk arbejdskraft?

Det kræver en bedre forståelse af udenlandske arbejdstageres prioriteter, når de vælger, hvor de skal arbejde. Det kan f.eks. være syn på miljø, diversitet og inklusion samt fleksibilitet, hvor covid-19 har øget åbenhed over for hjemmearbejde. Det vil også kræve en øget branding af Danmark som karriereland samt forhold, der sikrer, at arbejdstagere bliver i en længere årrække.

3 Hvordan sikres bedre samarbejde mellem stat, uddannelser og erhverv?

Virksomheder og universiteter skal sammen uddanne arbejdere med de rette grønne kompetencer. Der skal større fokus på oplæring og opkvalificering på arbejdspladserne samt efter- og videreuddannelse. Ministerier, erhverv og uddannelser skal sammen identificere og definere de rette “grønne” kompetencer.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
31. jan 2023