BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Investorer vil have mål som i Paris-aftalen bare for biodiversitet
2
Investor
Kapitalforvalter: Tjek porteføljen for tab af biodiversitet
Bæredygtig
Investorer vil have mål som i Paris-aftalen bare for biodiversitet

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

“For første gang i historien har vi som finanssektor et sæde ved forhandlingsbordet!”

Begejstringen hos Emine Isciel, chef for klima og miljø hos den norske kapitalforvalter Storebrand Asset Management, er lige så stor som alvoren i endelig at få adgang til de politiske forhandlinger på FN’s konference om biodiversitet.

Det er 15. gang, at FN med en særskilt konference sætter fokus på biodiversitet, og det sker 7. til 19. december i Canada.

Ved forhandlingsbordet

Storebrand sidder ved forhandlingsbordet på vegne af 100 globale finansinstitutioner i investoralliancen Finance for Biodiversity Foundation. Ifølge Emine Isciel håber investorerne, at der vil være gennemslagskraft nok til at få etableret mål om biodiversitet i stil med Paris-aftalens mål på klimafronten. Mål, der skal drive lovgivningen og pengestrømmene i retning af at bremse og vende biodiversitetstabet.

Planetens liv vil kompromitteres, hvis ikke der gribes radikalt ind Emine Isciel, chef for klima og miljø, Storebrand

“Artikel 2.1.c i Paris-aftalen fik sendt pengestrømme – både private og offentlige – til at arbejde for lavere drivhusgasemissioner og til forbedring af klimaforhold. Der blev sat mål og politikker. Vi skal have lignende tiltag inden for biodiversitet,” siger Emine Isciel.

Tabet af biodiversitetsmålene er så alvorlige, at man i flere år har talt om, at flere af de ni planetariske grænser, som f.eks. klimaforandringer, tab af biosfæreintegritet og forandring af landsystemer, er overskredet. De planetariske grænser er afgørende for, at menneskeheden og de kommende generationer fortsat kan udvikle sig og leve på planeten.

Stiller krav

Med på konferencen har Storebrand en netop lanceret naturpolitik, hvor der stilles krav til Storebrands egne investeringer og til de selskaber, som har brug for kapital. Og af den fremgår det, at Storebrand forpligter sig til at vurdere indvirkningen på og sætte mål for biodiversitet inden 2025. Kapitalforvalteren vil skubbe de finansielle strømme væk fra naturnegative udfald og hen mod naturpositive udfald, ligesom man vil fremlægge sit biodiversitetsfodaftryk og gøre det i overensstemmelse med Taskforce on Nature-related Financial Disclosures’ anbefalinger.

FN’s konference om biodiversitet foregår fra 7. til 19. december i Montreal, Canada.Konferencen fokuserer på den levende verden gennem Convention on Biological Diversity, CBD, det vil sige en traktat om biologisk mangfoldighed, der er vedtaget for bevarelse og bæredygtig brug af biologisk mangfoldighed.Cop 15 sigter mod at opnå en historisk global aftale om at bremse og vende tabet af biodiversitet.

“Der skal en systematisk ændring til for at stoppe biodiversitetskrisen. Planetens liv vil kompromitteres, hvis ikke der gribes radikalt ind over for vores nuværende politiske, økonomiske og teknologiske systemer,” siger Emine Isciel, der i sine udtalelser er bakket op af Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, et uafhængigt biodiversitets organ under FN.


Cases
Cases
LÆS MERE OM SAMME EMNE
Investor
Kapitalforvalter: Tjek porteføljen for tab af biodiversitet

Ingen selskaber kan undgå risikoen for tab af biodiversitet, mener Storebrand. Derfor skal investorer forstå deres eksponering

Hvor der er risiko, er der muligheder. Sådan angriber Emine Isciel, chef for klima og miljø hos den norske kapitalforvalter Storebrand Asset Management, problematikken om tabet af biodiversitet, der ruller for fuld udblæsning. Og som FN med sin 15. konference om biodiversitet sætter fokus på fra 7. december.

For ingen investor kan undgå at blive ramt af den risiko, tabet af biodiversitet udgør for samtlige selskaber, sektorer og regioner globalt. Men enhver investor kan prøve at forstå risiciene for at afbøde dem og dermed identificere nye forretningsmuligheder.

Emine Isciel oplever, at flere selskaber ikke aner, at de befinder sig i risikozonen, men ifølge hende kan alle selskaber, som følge af tabt biodiversitet i forskellig grad, blive ramt på deres produktion, indtjening, forretningsmodel og overlevelse.

Bierne sender jo ingen faktura, de er ikke umiddelbart synlige for en ledelse Emine Isciel, chef for klima og miljø, Storebrand

“Selskaberne skal forstå, hvad tab af biodiversitet betyder – ikke bare for deres egen nære situation, men også for værdikædens. Hvad betyder det for en fødevarevirksomhed, hvis bierne forsvinder? Bierne sender jo ingen faktura, de er ikke umiddelbart synlige for en ledelse,” siger hun og henviser til, at The US Department of Agriculture har estimeret, at bierne årligt bidrager til den amerikanske afgrødeproduktion med ca. 20 mia. dollar årligt.

“Vi skal have investorer og selskaber til at indse, at her er en økonomisk risiko. Der er en omdømmerisiko, en reguleringsrisiko, en juridisk risiko, men frem for alt har vi en systemisk risiko. Det kan være slut med at få sin morgenkaffe, hvis bierne uddør,” siger Emine Isciel med henvisning til, at bierne spiller en afgørende rolle for en stor del af den globale kaffeproduktion.

Forstå risikoen

Værdien af økosystemets tjenester og naturkapital er i 2020 af World Economic Forum estimeret til 125-145 mia. mia. dollar om året, og halvdelen af det globale bruttonationalprodukt er meget eller moderat afhængig af naturen.

Storebrand har fundet frem til, at ud af de ca. 5000 aktieselskaber, Storebrand er investeret i, ligger den største biodiversitetsrisiko inden for forsyning, forbrugsvarer, materialer og industri.

Har du et råd til investorer, der vil tage højde for den risiko, tab af biodiversitet udgør?

“Første skridt er at forstå eksponeringen. Hvor afhængige er de af naturens økosystem, og har de en politik for biodiversitet? De mest oplagt eksponerede sektorer er fødevarer og landbrug. Men inden for hver sektor er der også selskaber, der vil klare sig relativt set bedre end andre.”

Emine Isciel tilføjer, at det kræver en grundig analyse af flere forskellige forhold, f.eks. beliggenhed. Et mineselskab, der opererer i et mindre frodigt og stenet landskab, vil ifølge hende ud fra en biodiversitetstankegang alt andet lige være at foretrække frem for et, der opererer i et skovområde med stor biodiversitetsværdi og med en oprindelig befolkningsgruppe som nabo.

Nærhed og alliancer

Det aktive ejerskab er også en vigtig forudsætning. Her gælder et nærhedsprincip. For ifølge Emine Isciel kan Storebrand lettere gøre sin holdning gældende over for en norsk lakseproducent end en kødproducent i Amazonas.

Til gengæld kan Storebrand indgå i investoralliancer for at forbedre forhold i fjerntliggende regioner. Storebrand er f.eks. indgået i et pilotprojekt med bl.a. Verdensnaturfonden i Norge og den norske lakseproducent Grieg Seafood for at skabe et rammeværk til et selskabs rapportering af naturrelaterede risici.

Formålet er, at selskaberne får et standardiseret rapporteringssystem, der også er til gavn for investorer, som lettere kan sammenligne virksomheder - også på tværs af sektorer. Erfaringerne fra pilotprojektet vil blive brugt i udviklingen af Taskforce on Nature-related Financial Disclosure, der skal tages i brug i 2023.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
31. jan 2023