BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Første selskaber omfavner forbedret opsparingsform: “En god idé for langt de fleste”

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

En lang række danskere vil automatisk betale mere ind på aldersopsparing, men der er fortsat usikkerhed om regnestykket bag

Efter den politiske aftale om en ny såkaldt grøn fond landede i juni, melder de første pensionskasser sig nu klar til at bruge den lovede forbedring af aldersopsparingen fuldt ud.

Aftalen betyder, at danskere med mere end fem år til pension kan betale 8500 kr. årligt på en aldersopsparing fra 2024. Og hos de sundhedsansattes pensionskasse PKA vil det automatisk blive udbredt til omkring 80 pct. af de indbetalende medlemmer, fortæller adm. direktør Jon Johnsen:

“Ordningen er en god idé for langt de fleste af vores medlemmer, fordi de har en årsløn omkring de 400.000 kr. og derfor ikke betaler topskat.”

Allerede i dag er aldersopsparingen udbredt blandt langt de fleste af PKA’s arbejdsmarkedspensioner. Og pensionskassens beregninger peger på, at ordningen med et højere loft kan give medlemmerne over 200.000 kr. ekstra til pensionisttilværelsen, fordi en aldersopsparing ikke modregnes på udbetalingstidspunktet.

Med aftalen om en såkaldt grøn fond er regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale, Venstre og Konservative enige om at reservere 1,5 mia. kr. i 2024 og 3,25 mia. kr. årligt fra 2025 til 2040 til et nyt “grønt råderum”.Over årene skal samlet 10,6 mia. kr. afsættes til grøn skattereform, hvor der bl.a. skal udbetales kompensation for en ny CO2-afgift.

Udover dette kan pengene bruges på bl.a. skovrejsning, udtagning af lavbundsjorder og CCS.

Samtidig kan PKA frem mod 2040 bidrage med de første 5 mia. kr. til den grønne fond.

“I forbindelse med at ordningen nu bliver udvidet og forbedret, bliver den kun endnu mere attraktiv for vores medlemmer. Derfor vil vi også bare fortsætte i det nye gear og fylde deres indbetaling op til de 8500 kr. årligt,” siger Jon Johnsen.

Samme melding kommer fra Pensiondanmark, der er landets største for arbejdsmarkedspensioner. Herfra lyder det, at ca. 325.000 medlemmer betaler ind på ordningen, svarende til 85 pct. af de indbetalende medlemmer.

Til gengæld ser tallene helt anderledes ud, når det kommer til landets største kommercielle pensionsselskab PFA. Her er det kun 10.000 ud af selskabets 1,3 mio. kunder, der betaler ind på en aldersopsparing.

“Vi bruger ikke aldersopsparingen som en standardløsning for vores kunder, fordi der er en række ting, den enkelte kunde skal være opmærksom på med ordningen. Det handler f.eks. om skattefradrag, modregning og så det forhold, at vi gerne vil understøtte, at folk får udbetalt deres pension over flere år,” fortæller privatøkonom Camilla Schjølin Poulsen.

Politisk gambling

Netop de kommercielle pensionsselskabers indsats i forhold til aldersopsparing bliver afgørende for finansieringen af den grønne fond, politikerne har aftalt.

Finansministeriet antager nemlig, at samtlige 860.000 danskere, der i dag indbetaler op til de 5500 kr. på ordningen, fremover vil hæve deres indbetaling til 8500 kr. Hertil skal yderligere 270.000 danskere oprette en ny aldersopsparing, før man får det ventede provenu på 3,25 mia. kr. årligt, som politikerne har aftalt at bruge på den nye grønne fond.

3,25 mia. kr. vil politikerne årligt hente ind i en grøn fond ved at ændre aldersopsparingen

Cheføkonom i tænketanken Axcelfuture, Jens Hjarsbech, anser det for enormt usikkert, om regnestykket går op. På den ene side vil en del af skatten automatisk tikke ind, fordi aldersopsparingen er standard hos selskaber som PKA og Pensiondanmark. Men på den anden side skal danskerne selv oprette ordningen hos et stort selskab som PFA.

“Politikerne gambler med, hvor mange penge der egentlig kommer i den grønne fond, fordi ansvaret er lagt over til både pensionskasserne og deres kunder, som skal til at ændre adfærd,” siger han og påpeger, at det ikke ligefrem er en dansk folkesport at ændre sin pensionsopsparing.

Camilla Schjølin Poulsen understreger, at PFA vil gøre sit for at udbrede ordningen:

“De ændringer, der er lagt op til, vil helt klart gøre, at vi i højere grad vil anbefale en aldersopsparing til vores kunder. Vi er dog allerede nu ret tydelige i vores rådgivning om, at ordningen for nogle kunder giver rigtig god mening. Det gælder særligt for dem, der ikke betaler topskat.”

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
4. okt 2022