Møns Bank

(MNBA)
ISIN: DK0060133841

Profil

Navn Møns Bank
Adresse Storegade 29, 4780 Stege
CVR 65746018
Telefonnummer +45 55 86 15 00
Website www.moensbank.dk
Beskrivelse Møns Bank er et lokalt pengeinstut, der har sit hovedkontor i Stege på Møn.
Director Flemming Jensen - CEO
Jens Ravn - FMD
Karsten Sørensen - FMD
Meddelelser 2018-08-22 00:00:00 - Møns Bank venter i 2018 en basisdrift (resultat før nedskrivninger på udlån, kursregulering og skat) på 30-35 mio. kr. samt et resultat før skat i størrelsesordenen 25-35 mio. kr.
Hovedaktionaerer H.G.H.-Finans A/S
Direktør Hans Steffen Steffensen
Robert Bruun
Henvendelser vedrørende rettelser af virksomhedsprofiler sendes til Ritzau Finans på finansdata@ritzau.dk