Nøgletal - aktier

  2019Y 2018Y 2017Y
Indtjening pr. aktie (EPS) 16 15,20 33,50
Indre værdi pr. aktie 402,30 43,80 41,30
P/E (Price/Earnings) 24,90 28,90 13,10
Ordinært udbytte pr. aktie 20 20 20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.