Nøgletal - aktier

  2018Y 2017Y 2016Y
Indtjening pr. aktie (EPS) 22,40 22,80 18,10
Indre værdi pr. aktie 160,70 138,80 118,20
P/E (Price/Earnings) 5,90 5,70 7,30
Ordinært udbytte pr. aktie     3

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.