Genmab

(GEN)
ISIN: DK0010272202

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 1.789,30 509,70 681 1.190,70 598,60
EBIT 659,30 135 324 459,10 200,20
Resultat før skat (EBT) 821,50 335,30 255,60 590,90 230,60
Nettoresultat 638,30 260,50 198,60 459,10 179,20
Samlede driftsomkostninger -1.130 -374,60 -357 -731,60 -398,40
Aktionærers andel af resultat 638,30 260,50 198,60 459,10 179,20
Finansielle poster (netto) 162,20 200,20 -68,50 131,80 30,40
Administrationsomkostninger -155,30 -55,70 -44,40 -100,20 -55,20
Forsknings- og udviklingsomkostninger -974,70 -318,90 -313,60 -631,40 -343,20
Finansielle indtægter   200,20   131,80  
Finansielle omkostninger          

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 7.079,20 6.861,20 6.520,10 6.861,20 7.079,20
Egenkapital (aktionærers andel) 7.079,20 6.861,20 6.520,10 6.861,20 7.079,20
Aktiekapital 61,50 61,40 61,30 61,40 61,50
Passiver i alt (balancesum) 7.403,70 7.199,70 6.783,10 7.199,70 7.403,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 321,10 334,90 259,30 334,90 321,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3,40 3,60 3,70 3,60 3,40
Immaterielle aktiver 486,40 153,80 116,70 153,80 486,40
Materielle aktiver 152,70 147 139,60 147 152,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 831,80 524,10 561,90 524,10 831,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 618,90 547 462,30 547 618,90
Likvide beholdninger 896,10 1.087,20 956,80 1.087,20 896,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.572 6.675,60 6.221,20 6.675,60 6.572
Aktiver i alt 7.403,70 7.199,70 6.783,10 7.199,70 7.403,70
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 324,60 338,40 263 338,40 324,60
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 36,90 26,50 47,60 38,60 33,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     96,10    

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 214,90 90,50 91,20 643,10
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -667,60 -332,30 -1.014,50 -480,90
Pengestrøm fra driften 1.589 544 327,70 311,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.