Genmab

(GEN)
ISIN: DK0010272202

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 591 1.789,30 598,60 509,70 681
EBIT -25,90 659,30 200,20 135 324
Resultat før skat (EBT) 94 821,50 230,60 335,30 255,60
Nettoresultat 72,20 638,30 179,20 260,50 198,60
Samlede driftsomkostninger -616,90 -1.130 -398,40 -374,60 -357
Aktionærers andel af resultat 72,20 638,30 179,20 260,50 198,60
Finansielle poster (netto) 119,90 162,20 30,40 200,20 -68,50
Administrationsomkostninger -70,90 -155,30 -55,20 -55,70 -44,40
Forsknings- og udviklingsomkostninger -546,10 -974,70 -343,20 -318,90 -313,60
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  2019Q1 20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 8.127,20 7.079,20 7.079,20 6.861,20 6.520,10
Egenkapital (aktionærers andel) 8.127,20 7.079,20 7.079,20 6.861,20 6.520,10
Aktiekapital 61,50 61,50 61,50 61,40 61,30
Passiver i alt (balancesum) 8.734,70 7.403,70 7.403,70 7.199,70 6.783,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 435,70 321,10 321,10 334,90 259,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 171,90 3,40 3,40 3,60 3,70
Immaterielle aktiver 445,90 486,40 486,40 153,80 116,70
Materielle aktiver 367,90 152,70 152,70 147 139,60
Finansielle aktiver 385,40 192,70 192,70 223,30 305,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.199,20 831,80 831,80 524,10 561,90
Likvide beholdninger 1.176,80 896,10 896,10 1.087,20 956,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.535,50 6.572 6.572 6.675,60 6.221,20
Aktiver i alt 8.734,70 7.403,70 7.403,70 7.199,70 6.783,10
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 607,60 324,60 324,60 338,40 263

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin -4,40 36,90 33,40 26,50 47,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 214,90 91,20 643,10
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -667,60 -1.014,50 -480,90
Pengestrøm fra driften 1.589 327,70 311,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.