Genmab

(GEN)
ISIN: DK0010272202

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 509,70 681 1.190,70 1.347,60 2.365,40
EBIT 135 324 459,10 640,80  
Resultat før skat (EBT) 335,30 255,60 590,90 404,20 1.063,70
Nettoresultat 260,50 198,60 459,10 317,70 1.103,60
Finansielle indtægter 200,20   131,80   71,70
Samlede driftsomkostninger -374,60 -357 -731,60 -706,80 1.344,20
Forsknings- og udviklingsomkostninger -318,90 -313,60 -631,40 -599,40 -874,30
Aktionærers andel af resultat 260,50 198,60 459,10 317,70 1.103,60
Finansielle poster (netto) 200,20 -68,50 131,80 -236,60 -280,50
Administrationsomkostninger -55,70 -44,40 -100,20 -107,40 -147
Finansielle omkostninger         -352,20

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 6.861,20 6.520,10 6.861,20 5.466,90 6.272,20
Egenkapital (aktionærers andel) 6.861,20 6.520,10 6.861,20 5.466,90 6.272,20
Aktiekapital 61,40 61,30 61,40 61,20 61,20
Passiver i alt (balancesum) 7.199,70 6.783,10 7.199,70 5.895,20 6.602,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 334,90 259,30 334,90 426,80 327,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3,60 3,70 3,60 1,50 3,60
Immaterielle aktiver 153,80 116,70 153,80 155,10 124,40
Materielle aktiver 147 139,60 147 90,20 113,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 524,10 561,90 524,10 329,40 543,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 547 462,30 547   579
Likvide beholdninger 1.087,20 956,80 1.087,20 1.086,50 1.347,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.675,60 6.221,20 6.675,60 5.565,70 6.059,40
Aktiver i alt 7.199,70 6.783,10 7.199,70 5.895,20 6.602,90
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 338,40 263 338,40 428,30 330,80
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 26,50 47,60 38,60 51,40  
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   96,10     38

Pengestrøm

  2017Q2 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 90,50 91,20 643,10
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -332,30 -1.014,50 -480,90
Pengestrøm fra driften 544 327,70 311,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.