Genmab

(GMAB)
ISIN: DK0010272202

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Q3
Nettoomsætning 773,90 591 1.364,90 1.789,30 598,60
EBIT 137,20 -25,90 111,20 659,30 200,20
Resultat før skat (EBT) 110,50 94 204,60 821,50 230,60
Nettoresultat 84,90 72,20 157,10 638,30 179,20
Aktionærers andel af resultat 84,90 72,20 157,10 638,30 179,20
Finansielle poster (netto) -26,60 119,90 93,30 162,20 30,40
Administrationsomkostninger -73,40 -70,90 -144,20 -155,30 -55,20
Samlede driftsomkostninger -636,70 -616,90 -1.253,70 -1.130 -398,40
Forsknings- og udviklingsomkostninger -563,30 -546,10 -1.109,50 -974,70 -343,20
Finansielle indtægter   121,90 97,10 178,90  
Finansielle omkostninger   -2 -3,80 -16,70  

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Q3
Egenkapital 8.286,50 8.127,20 8.286,50 7.079,20 7.079,20
Egenkapital (aktionærers andel) 8.286,50 8.127,20 8.286,50 7.079,20 7.079,20
Aktiekapital 61,70 61,50 61,70 61,50 61,50
Passiver i alt (balancesum) 8.977,30 8.734,70 8.977,30 7.403,70 7.403,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 524,60 435,70 524,60 321,10 321,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 166,20 171,90 166,20 3,40 3,40
Immaterielle aktiver 421,40 445,90 421,40 486,40 486,40
Materielle aktiver 175,90 367,90 366,90 152,70 152,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.166,40 1.199,20 1.166,40 831,80 831,80
Likvide beholdninger 582,90 1.176,80 582,90 896,10 896,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.810,90 7.535,50 7.810,90 6.572 6.572
Aktiver i alt 8.977,30 8.734,70 8.977,30 7.403,70 7.403,70
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 690,80 607,60 690,80 324,60 324,60
Finansielle og andre aktiver   385,40 378,10 192,70 192,70

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Q3
EBIT-margin 17,70 -4,40 8,20 36,90 33,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 214,90 91,20 643,10
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -667,60 -1.014,50 -480,90
Pengestrøm fra driften 1.589 327,70 311,40