Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Administrationsomkostninger -255,40 -73,40 -70,90 -144,20 -81,20
Aktionærers andel af resultat 694,10 84,90 72,20 157,10 537
EBIT 462 137,20 -25,90 111,20 350,70
Finansielle poster (netto) 441,90 -26,60 119,90 93,30 348,50
Forsknings- og udviklingsomkostninger -1.717,30 -563,30 -546,10 -1.109,50 -607,90
Nettoomsætning 2.404,80 773,90 591 1.364,90 1.039,80
Nettoresultat 694,10 84,90 72,20 157,10 537
Resultat før skat (EBT) 903,80 110,50 94 204,60 699,30
Samlede driftsomkostninger -1.942,80 -636,70 -616,90 -1.253,70 -689,10
Finansielle indtægter     121,90 97,10  
Finansielle omkostninger     -2 -3,80  

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 12.514,60 8.286,50 8.127,20 8.286,50 12.514,60
Egenkapital (aktionærers andel) 12.514,60 8.286,50 8.127,20 8.286,50 12.514,60
Aktiekapital 65 61,70 61,50 61,70 65
Passiver i alt (balancesum) 13.330,30 8.977,30 8.734,70 8.977,30 13.330,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 654,80 524,60 435,70 524,60 654,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 160,90 166,20 171,90 166,20 160,90
Immaterielle aktiver 419,60 421,40 445,90 421,40 419,60
Materielle aktiver 371,50 175,90 367,90 366,90 371,50
Finansielle og andre aktiver 282,90   385,40 378,10 282,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.074 1.166,40 1.199,20 1.166,40 1.074
Likvide beholdninger 4.643 582,90 1.176,80 582,90 4.643
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 12.256,30 7.810,90 7.535,50 7.810,90 12.256,30
Aktiver i alt 13.330,30 8.977,30 8.734,70 8.977,30 13.330,30
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 815,70 690,80 607,60 690,80 815,70

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 19,20 17,70 -4,40 8,20 33,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 214,90 91,20 643,10
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -667,60 -1.014,50 -480,90
Pengestrøm fra driften 1.589 327,70 311,40