Genmab

(GEN)
ISIN: DK0010272202

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 1.347,60 773,30 250,80 1.024,10 323,40
EBIT 640,80 536,40 46,10 582,50 58,30
Resultat før skat (EBT) 404,20 390,90 20,50 411,40 -7,20
Nettoresultat 317,70 307,30 16,10 323,40 -5,70
Samlede driftsomkostninger -706,80 -236,90 -204,70 -441,60 -265,10
Forsknings- og udviklingsomkostninger -599,40 -201,60 -170,10 -371,60 -227,80
Aktionærers andel af resultat 317,70 307,30   323,40 -5,70
Finansielle poster (netto) -236,60 -145,50 -25,60 -171,10 -65,50
Administrationsomkostninger -107,40 -35,40 -34,60 -70 -37,40
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 5.466,90 5.439,40 5.006,20 5.439,40 5.466,90
Egenkapital (aktionærers andel) 5.466,90 5.439,40 5.006,20 5.439,40 5.466,90
Aktiekapital 61,20 61,10 60,70 61,10 61,20
Passiver i alt (balancesum) 5.895,20 6.028,50 5.405,60 6.028,50 5.895,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 426,80 589,20 399,40 589,20 426,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1,50       1,50
Immaterielle aktiver 155,10 164 173 164 155,10
Materielle aktiver 90,20 66,70 33,50 66,70 90,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 329,40 309,80 329,40 309,80 329,40
Likvide beholdninger 1.086,50 1.031,70 764,40 1.031,70 1.086,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.565,70 5.718,70 5.076,20 5.718,70 5.565,70
Aktiver i alt 5.895,20 6.028,50 5.405,60 6.028,50 5.895,20
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 428,30 589,20 399,40 589,20 428,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)         381,80
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 51,40 69,40 18,40 56,90 18
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          

Pengestrøm

  2017Q2 2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 90,50 193,80 91,20 643,10 1.035,40
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -332,30 -719,60 -1.014,50 -480,90 -1.010,70
Pengestrøm fra driften 544 1.296 327,70 311,40 132,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.