Genmab

(GEN)
ISIN: DK0010272202

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 1.347,60 2.365,40 323,40 773,30 250,80
EBIT 640,80   58,30 536,40 46,10
Resultat før skat (EBT) 404,20 1.063,70 -7,20 390,90 20,50
Nettoresultat 317,70 1.103,60 -5,70 307,30 16,10
Samlede driftsomkostninger -706,80 1.344,20 -265,10 -236,90 -204,70
Forsknings- og udviklingsomkostninger -599,40 -874,30 -227,80 -201,60 -170,10
Aktionærers andel af resultat 317,70 1.103,60 -5,70 307,30  
Finansielle poster (netto) -236,60 -280,50 -65,50 -145,50 -25,60
Administrationsomkostninger -107,40 -147 -37,40 -35,40 -34,60
Finansielle indtægter   71,70      
Finansielle omkostninger   -352,20      

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 5.466,90 6.272,20 5.466,90 5.439,40 5.006,20
Egenkapital (aktionærers andel) 5.466,90 6.272,20 5.466,90 5.439,40 5.006,20
Aktiekapital 61,20 61,20 61,20 61,10 60,70
Passiver i alt (balancesum) 5.895,20 6.602,90 5.895,20 6.028,50 5.405,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 426,80 327,10 426,80 589,20 399,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1,50 3,60 1,50    
Immaterielle aktiver 155,10 124,40 155,10 164 173
Materielle aktiver 90,20 113,40 90,20 66,70 33,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 329,40 543,50 329,40 309,80 329,40
Likvide beholdninger 1.086,50 1.347,50 1.086,50 1.031,70 764,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.565,70 6.059,40 5.565,70 5.718,70 5.076,20
Aktiver i alt 5.895,20 6.602,90 5.895,20 6.028,50 5.405,60
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 428,30 330,80 428,30 589,20 399,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   579 381,80    
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 51,40   18 69,40 18,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   38      

Pengestrøm

  2017Q2 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 90,50 193,80 91,20 643,10
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -332,30 -719,60 -1.014,50 -480,90
Pengestrøm fra driften 544 1.296 327,70 311,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.