Genmab

(GEN)
ISIN: DK0010272202

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 681 1.347,60 2.365,40 323,40 773,30
EBIT 324 640,80   58,30 536,40
Resultat før skat (EBT) 255,60 404,20 1.063,70 -7,20 390,90
Nettoresultat 198,60 317,70 1.103,60 -5,70 307,30
Samlede driftsomkostninger -357 -706,80 1.344,20 -265,10 -236,90
Forsknings- og udviklingsomkostninger -313,60 -599,40 -874,30 -227,80 -201,60
Aktionærers andel af resultat 198,60 317,70 1.103,60 -5,70 307,30
Finansielle poster (netto) -68,50 -236,60 -280,50 -65,50 -145,50
Administrationsomkostninger -44,40 -107,40 -147 -37,40 -35,40
Finansielle indtægter     71,70    
Finansielle omkostninger     -352,20    

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 6.520,10 5.466,90 6.272,20 5.466,90 5.439,40
Egenkapital (aktionærers andel) 6.520,10 5.466,90 6.272,20 5.466,90 5.439,40
Aktiekapital 61,30 61,20 61,20 61,20 61,10
Passiver i alt (balancesum) 6.783,10 5.895,20 6.602,90 5.895,20 6.028,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 259,30 426,80 327,10 426,80 589,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3,70 1,50 3,60 1,50  
Immaterielle aktiver 116,70 155,10 124,40 155,10 164
Materielle aktiver 139,60 90,20 113,40 90,20 66,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 561,90 329,40 543,50 329,40 309,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 462,30   579 381,80  
Likvide beholdninger 956,80 1.086,50 1.347,50 1.086,50 1.031,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.221,20 5.565,70 6.059,40 5.565,70 5.718,70
Aktiver i alt 6.783,10 5.895,20 6.602,90 5.895,20 6.028,50
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 263 428,30 330,80 428,30 589,20
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 47,60 51,40   18 69,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 96,10   38    

Pengestrøm

  2017Q2 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 90,50 193,80 91,20 643,10
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -332,30 -719,60 -1.014,50 -480,90
Pengestrøm fra driften 544 1.296 327,70 311,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.