Jeudan

(JDAN)
ISIN: DK0010171362

Resultatopgørelse

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
Nettoomsætning 397,80 427,30 386,10 813,50 965,20
Bruttoresultat 240,40 257,20 227,70 484,90 647,60
EBIT 212,10 228,40 197,70 426,20 577
Resultat før skat (EBT) 226,10 83,60 169,80 253,40 564,10
Nettoresultat 176,10 65,20 132,20 197,40 438
Finansielle indtægter 1 0,50 0,50 0,90 19,80
Finansielle omkostninger -46,30 -42,90 -42,90 -85,80 -134,90

Balance

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
Egenkapital 6.484 6.307,90 1.108,60 6.307,90 5.940,40
Egenkapital (aktionærers andel) 6.484 6.307,90 1.108,60 6.307,90 5.940,40
Aktiekapital 1.108,60 1.108,60 1.108,60 1.108,60 1.108,60
Passiver i alt (balancesum) 24.004,10 23.943,90 23.798,30 23.943,90 22.520,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.313,20 1.344,90 1.217,60 1.344,90 1.044,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16.206,80 16.291,10 16.204,90 16.291,10 15.536
Materielle aktiver 23.840,90 23.723,30 23.607,20 23.723,30 22.355,20
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 23.840,90 23.723,30 23.607,20 23.723,30 22.165,20
Vare- og driftsbeholdninger          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12,90 12,50 188,30 12,50 144,40
Likvide beholdninger 9,90 44,30 2,80 44,30 2
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 163,20 220,60 191,10 220,60 165,60
Aktiver i alt 24.004,10 23.943,90 23.798,30 23.943,90 22.520,90
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
EBIT-margin 53,30 53,50 51,20 52,40 58,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
Nettoomsætning 397,80 427,30 386,10 813,50 965,20
Bruttoresultat 240,40 257,20 227,70 484,90 647,60
EBIT 212,10 228,40 197,70 426,20 577
Resultat før skat (EBT) 226,10 83,60 169,80 253,40 564,10
Nettoresultat 176,10 65,20 132,20 197,40 438
Finansielle indtægter 1 0,50 0,50 0,90 19,80
Finansielle omkostninger -46,30 -42,90 -42,90 -85,80 -134,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.