Jeudan

(JDAN)
ISIN: DK0010171362

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 386,10 965,20 1.333,50 336 316,90
Bruttoresultat 227,70 647,60 874,40 221,40 221,30
EBIT 197,70 577 767,80 196,30 200
Resultat før skat (EBT) 169,80 564,10 950,10 90,80 292,90
Nettoresultat 132,20 438 741,20 70,50 227,60
Finansielle indtægter 0,50 19,80 20,50 6,60 9,60
Finansielle omkostninger -42,90 -134,90 -179,70 -43,20 -48,40

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 1.108,60 5.940,40 6.243,50 5.940,30 5.869,80
Egenkapital (aktionærers andel) 1.108,60 5.940,40 6.243,50 5.940,30 5.869,80
Aktiekapital 1.108,60 1.108,60 1.108,60 1.108,60 1.108,60
Passiver i alt (balancesum) 23.798,30 22.520,90 23.593 22.520,90 22.006,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.217,60 1.044,40 1.083,90 1.044,70 1.009,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16.204,90 15.536 16.265,60 15.536 15.127
Materielle aktiver 23.607,20 22.355,20 23.443,50 22.165,20 21.864,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 23.607,20 22.165,20 23.443,50 22.355,10 21.864,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 188,30 144,40 146,20 144 139,90
Likvide beholdninger 2,80 2 3,20 2 2
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 191,10 165,60 149,40 165,60 141,90
Aktiver i alt 23.798,30 22.520,90 23.593 22.520,90 22.006,70
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 51,20 58,40 57,60 58,40 63,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     26,50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     12,80    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 386,10 965,20 1.333,50 336 316,90
Bruttoresultat 227,70 647,60 874,40 221,40 221,30
EBIT 197,70 577 767,80 196,30 200
Resultat før skat (EBT) 169,80 564,10 950,10 90,80 292,90
Nettoresultat 132,20 438 741,20 70,50 227,60
Finansielle indtægter 0,50 19,80 20,50 6,60 9,60
Finansielle omkostninger -42,90 -134,90 -179,70 -43,20 -48,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.