Jeudan

(JDAN)
ISIN: DK0010171362

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 965,20 1.333,50 336 316,90 312,20
Bruttoresultat 647,60 874,40 221,40 221,30 205
EBIT 577 767,80 196,30 200 180,60
Resultat før skat (EBT) 564,10 950,10 90,80 292,90 180
Nettoresultat 438 741,20 70,50 227,60 139,90
Finansielle indtægter 19,80 20,50 6,60 9,60 3,70
Finansielle omkostninger -134,90 -179,70 -43,20 -48,40 -43,30

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 5.940,40 6.243,50 5.940,30 5.869,80 5.642,20
Egenkapital (aktionærers andel) 5.940,40 6.243,50 5.940,30 5.869,80  
Aktiekapital 1.108,60 1.108,60 1.108,60 1.108,60 1.109
Passiver i alt (balancesum) 22.520,90 23.593 22.520,90 22.006,70 21.898,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.044,40 1.083,90 1.044,70 1.009,90 1.354,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 15.536 16.265,60 15.536 15.127 14.902,60
Materielle aktiver 22.355,20 23.443,50 22.165,20 21.864,80 21.719
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 22.165,20 23.443,50 22.355,10 21.864,80 21.719
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 144,40 146,20 144 139,90 23,30
Likvide beholdninger 2 3,20 2 2 14,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 165,60 149,40 165,60 141,90 180
Aktiver i alt 22.520,90 23.593 22.520,90 22.006,70 21.898,90
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 58,40 57,60 58,40 63,10 57,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   26,50      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   12,80      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 965,20 1.333,50 336 316,90 312,20
Bruttoresultat 647,60 874,40 221,40 221,30 205
EBIT 577 767,80 196,30 200 180,60
Resultat før skat (EBT) 564,10 950,10 90,80 292,90 180
Nettoresultat 438 741,20 70,50 227,60 139,90
Finansielle indtægter 19,80 20,50 6,60 9,60 3,70
Finansielle omkostninger -134,90 -179,70 -43,20 -48,40 -43,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.