Jeudan

(JDAN)
ISIN: DK0010171362

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 965,20 316,90 312,20 629,10 336
Bruttoresultat 647,60 221,30 205 426,30 221,40
EBIT 577 200 180,60 380,60 196,30
Resultat før skat (EBT) 564,10 292,90 180 472,90 90,80
Nettoresultat 438 227,60 139,90 367,50 70,50
Finansielle indtægter 19,80 9,60 3,70 13,20 6,60
Finansielle omkostninger -134,90 -48,40 -43,30 -91,70 -43,20

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 5.940,40 5.869,80 5.642,20 5.869,80 5.940,30
Egenkapital (aktionærers andel) 5.940,40 5.869,80   5.869,90 5.940,30
Aktiekapital 1.108,60 1.108,60 1.109 11.086 1.108,60
Passiver i alt (balancesum) 22.520,90 22.006,70 21.898,90 22.006,70 22.520,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.044,40 1.009,90 1.354,10 1.009,90 1.044,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 15.536 15.127 14.902,60 15.127 15.536
Materielle aktiver 22.355,20 21.864,80 21.719 21.864,80 22.165,20
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 22.165,20 21.864,80 21.719 21.864,80 22.355,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 144,40 139,90 23,30 139,90 144
Likvide beholdninger 2 2 14,30 2 2
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 165,60 141,90 180 141,90 165,60
Aktiver i alt 22.520,90 22.006,70 21.898,90 22.006,70 22.520,90
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 58,40 63,10 57,60 60,50 58,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 965,20 316,90 312,20 629,10 336
Bruttoresultat 647,60 221,30 205 426,30 221,40
EBIT 577 200 180,60 380,60 196,30
Resultat før skat (EBT) 564,10 292,90 180 472,90 90,80
Nettoresultat 438 227,60 139,90 367,50 70,50
Finansielle indtægter 19,80 9,60 3,70 13,20 6,60
Finansielle omkostninger -134,90 -48,40 -43,30 -91,70 -43,20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.