ALK-Abelló

(ALK B)
ISIN: DK0060027142

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 752 2.147 2.910 763 667
Bruttoresultat 440 1.266 1.642   384
EBIT 47 59 -80 -139 -9
Resultat før skat (EBT) 26 31 -122 -122 -22
Nettoresultat 24 1 -158 -159  
Finansielle indtægter     17    
Finansielle omkostninger     -59    

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 3.287 2.756 3.290 3.290 2.756
Egenkapital (aktionærers andel) 3.287 2.756 3.290 3.290 2.756
Aktiekapital 111 101 111 111 101
Passiver i alt (balancesum) 4.922 4.500 4.958 4.958 4.500
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 647 610 666 666 610
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 988 1.134 1.002 1.002 1.134
Immaterielle aktiver 740 825 752 752 825
Materielle aktiver 1.553 1.666 1.578 1.578 1.666
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.811 3.068 2.803 2.803 3.068
Vare- og driftsbeholdninger 872 812 875 875 812
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 371 312 326 326 312
Likvide beholdninger 171 88 162 162 88
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.111 1.432 2.155 2.155 1.432
Aktiver i alt 4.922 4.500 4.958 4.958 4.500
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver     473 473  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 6,30 2,80 -2,80 -18,20 -0,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 66,80   66,40 66,40  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 0,70   -5,10    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 752 2.147 2.910 763 667
Bruttoresultat 440 1.266 1.642   384
EBIT 47 59 -80 -139 -9
Resultat før skat (EBT) 26 31 -122 -122 -22
Nettoresultat 24 1 -158 -159  
Finansielle indtægter     17    
Finansielle omkostninger     -59    

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.