ALK-Abelló

(ALK B)
ISIN: DK0060027142

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT -37 47 10 59 -80
Nettoomsætning 715 752 1.467 2.147 2.910
Nettoresultat -17 24 7 1 -158
Resultat før skat (EBT) -19 26 7 31 -122
Bruttoresultat 386 440 826 1.266 1.642
Finansielle indtægter         17
Finansielle omkostninger         -59

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 3.306 3.287 3.306 2.756 3.290
Egenkapital (aktionærers andel) 3.306 3.287 3.306 2.756 3.290
Aktiekapital 111 111 111 101 111
Passiver i alt (balancesum) 4.945 4.922 4.945 4.500 4.958
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 646 647 646 610 666
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 993 988 993 1.134 1.002
Immaterielle aktiver 758 740 758 825 752
Materielle aktiver 1.586 1.553 1.586 1.666 1.578
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.872 2.811 2.872 3.068 2.803
Vare- og driftsbeholdninger 943 872 943 812 875
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 362 371 362 312 326
Likvide beholdninger 136 171 135 88 162
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.073 2.111 2.073 1.432 2.155
Aktiver i alt 4.945 4.922 4.945 4.500 4.958
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver         473

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin -5,70 6,30 0,70 2,80 -2,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   66,80     66,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   0,70     -5,10

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT -37 47 10 59 -80
Nettoomsætning 715 752 1.467 2.147 2.910
Nettoresultat -17 24 7 1 -158
Resultat før skat (EBT) -19 26 7 31 -122
Bruttoresultat 386 440 826 1.266 1.642
Finansielle indtægter         17
Finansielle omkostninger         -59