ALK-Abelló

(ALK B)
ISIN: DK0060027142

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT -4 -62 76 14 -18
Nettoomsætning 2.391 785 867 1.652 739
Nettoresultat -21 -96 89 -7 -14
Resultat før skat (EBT) -17 -80 74 -6 -11
Bruttoresultat 1.377 399 532 931 446
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 3.193 3.173 3.296 3.173 3.193
Egenkapital (aktionærers andel) 3.193 3.173 3.296 3.173 3.193
Aktiekapital 111 111 111 111 111
Passiver i alt (balancesum) 5.091 5.120 5.233 5.120 5.091
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 748 798 793 798 748
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.150 1.149 1.144 1.149 1.150
Immaterielle aktiver 702 707 717 707 702
Materielle aktiver 1.695 1.665 1.795 1.665 1.695
Finansielle og andre aktiver 705   557   705
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.102 3.053 3.089 3.053 3.102
Vare- og driftsbeholdninger 1.077 1.039 1.023 1.039 1.077
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 436 449 437 449 436
Likvide beholdninger 117 107 275 107 117
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.989 2.067 2.144 2.067 1.989
Aktiver i alt 5.091 5.120 5.233 5.120 5.091
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin -0,20 -7,90 8,80 0,90 -2,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT -4 -62 76 14 -18
Nettoomsætning 2.391 785 867 1.652 739
Nettoresultat -21 -96 89 -7 -14
Resultat før skat (EBT) -17 -80 74 -6 -11
Bruttoresultat 1.377 399 532 931 446
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger