ALK-Abelló

(ALK B)
ISIN: DK0060027142

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT -62 76 14 -15 -96
Nettoomsætning 785 867 1.652 2.128 2.915
Nettoresultat -96 89 -7 -24 -170
Resultat før skat (EBT) -80 74 -6 -20 -103
Bruttoresultat 399 532 931 1.199 1.633
Finansielle indtægter         24
Finansielle omkostninger         -31

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 3.173 3.296 3.173 3.289 3.179
Egenkapital (aktionærers andel) 3.173 3.296 3.173 3.289 3.179
Aktiekapital 111 111 111 111 111
Passiver i alt (balancesum) 5.120 5.233 5.120 4.861 4.865
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 798 793 798 588 726
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.149 1.144 1.149 984 960
Immaterielle aktiver 707 717 707 754 725
Materielle aktiver 1.665 1.795 1.665 1.578 1.584
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.053 3.089 3.053 2.872 2.866
Vare- og driftsbeholdninger 1.039 1.023 1.039 966 993
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 449 437 449 385 328
Likvide beholdninger 107 275 107 190 296
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.067 2.144 2.067 1.989 1.999
Aktiver i alt 5.120 5.233 5.120 4.861 4.865
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle og andre aktiver   557   540 557

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin -7,90 8,80 0,90 -0,70 -3,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         65
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -5,30

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT -62 76 14 -15 -96
Nettoomsætning 785 867 1.652 2.128 2.915
Nettoresultat -96 89 -7 -24 -170
Resultat før skat (EBT) -80 74 -6 -20 -103
Bruttoresultat 399 532 931 1.199 1.633
Finansielle indtægter         24
Finansielle omkostninger         -31