ALK-Abelló

(ALK B)
ISIN: DK0060027142

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 2.147 691 789 1.480 667
Bruttoresultat 1.266 393 489 882 384
EBIT 59 -28 96 68 -9
Resultat før skat (EBT) 31 -35 88 53 -22
Nettoresultat 1 -1 2 1  
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 2.756 2.787 2.823 2.787 2.756
Egenkapital (aktionærers andel) 2.756 2.787   2.787 2.756
Aktiekapital 101 101 101 101 101
Passiver i alt (balancesum) 4.500 4.584 4.823 4.584 4.500
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 610 619 807 619 610
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.134 1.178 1.193 1.176 1.134
Immaterielle aktiver 825 836 837 836 825
Materielle aktiver 1.666 1.670 1.664 1.670 1.666
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.068 3.038 3.025 3.038 3.068
Vare- og driftsbeholdninger 812 792 743 792 812
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 312 326 349 326 312
Likvide beholdninger 88 242 127 242 88
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.432 1.546 1.798 1.546 1.432
Aktiver i alt 4.500 4.584 4.823 4.584 4.500
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 2,80 -4,50 12,20 -1,90 -0,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 2.147 691 789 1.480 667
Bruttoresultat 1.266 393 489 882 384
EBIT 59 -28 96 68 -9
Resultat før skat (EBT) 31 -35 88 53 -22
Nettoresultat 1 -1 2 1  
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.