ALK-Abelló

(ALK B)
ISIN: DK0060027142

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT 59 -80 -139 -9 -28
Nettoomsætning 2.147 2.910 763 667 691
Nettoresultat 1 -158 -159   -1
Resultat før skat (EBT) 31 -122 -122 -22 -35
Bruttoresultat 1.266 1.642   384 393
Finansielle indtægter   17      
Finansielle omkostninger   -59      

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 2.756 3.290 3.290 2.756 2.787
Egenkapital (aktionærers andel) 2.756 3.290 3.290 2.756 2.787
Aktiekapital 101 111 111 101 101
Passiver i alt (balancesum) 4.500 4.958 4.958 4.500 4.584
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 610 666 666 610 619
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.134 1.002 1.002 1.134 1.178
Immaterielle aktiver 825 752 752 825 836
Materielle aktiver 1.666 1.578 1.578 1.666 1.670
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.068 2.803 2.803 3.068 3.038
Vare- og driftsbeholdninger 812 875 875 812 792
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 312 326 326 312 326
Likvide beholdninger 88 162 162 88 242
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.432 2.155 2.155 1.432 1.546
Aktiver i alt 4.500 4.958 4.958 4.500 4.584
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   473 473    

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 2,80 -2,80 -18,20 -0,20 -4,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   66,40 66,40    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -5,10      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT 59 -80 -139 -9 -28
Nettoomsætning 2.147 2.910 763 667 691
Nettoresultat 1 -158 -159   -1
Resultat før skat (EBT) 31 -122 -122 -22 -35
Bruttoresultat 1.266 1.642   384 393
Finansielle indtægter   17      
Finansielle omkostninger   -59      

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.