Rockwool International B

(ROCK B)
ISIN: DK0010219153

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 641 1.961,70 2.671 709 692,70
EBIT 77 258 341 83 97
Resultat før skat (EBT) 73 249,70 335 85 95
Nettoresultat 57 198,50 265 66 75,50
Samlede driftsindtægter 644 1.964,80 2.682 717 692,70
Samlede driftsomkostninger -524 -1.583,20 -2.175 -592 -555,50
Af- og nedskrivninger 43 -123,60 -166 -42 -40,10
Aktionærers andel af resultat 57 198,50 265 66 75,50
Finansielle poster (netto) -4 -8,30 -7 1 -2,10
EBITDA 120 381,60 507 125 137,20
Finansielle indtægter     5    
Finansielle omkostninger     -12    

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 1.968 1.821,10 1.877 1.877 1.821,10
Egenkapital (aktionærers andel) 1.968 1.821,10 1.873 1.873 1.821,10
Aktiekapital 29 29,50 29 29 29,50
Passiver i alt (balancesum) 2.527 2.374,10 2.431 2.431 2.347,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 413 391,40 443 433 391,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 146 134,60 121 121 134,60
Immaterielle aktiver 193 183,10 189 189 183,10
Materielle aktiver 1.277 1.171,10 1.227 1.227 1.171,10
Finansielle aktiver 7 6,50 52 52 6,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.556 1.391,90 1.468 1.468 1.391,90
Vare- og driftsbeholdninger 259 235,50 238 238 235,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 416 399,60 274 274 399,60
Likvide beholdninger 296 320,10 386 386 320,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 971 955,20 963 963 955,20
Aktiver i alt 2.527 2.347,10 2.431 2.431 2.347,10
Minoriteter (egenkapital)     4 4  
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 559 526 554 554 526

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 12 13,20 12,80 11,70 14
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     77,20    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     14,90    

Pengestrøm

  2017Y 2016Y
Fri pengestrøm 167,20 236,90
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -49 -24,10
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -165 -89,10
Pengestrøm fra driften 332,20 326

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.