Rockwool International B

(ROCK B)
ISIN: DK0010219153

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 70,10 185,30 75,70 63,70 45,90
Nettoomsætning 603 1.729,90 611,50 584,20 534
Nettoresultat 54,20 134,50 55,70 46,50 32,30
Resultat før skat (EBT) 68,60 181,70 75,30 62,70 43,70
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  2018Q1 20179M 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 1.721,90 1.572,60 1.572,60 1.533,10 1.581,30
Egenkapital (aktionærers andel) 1.721,90 1.572,60 1.572,60 1.533,10  
Aktiekapital 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50
Passiver i alt (balancesum) 2.219,20 2.103,80 2.103,80 1.984,30 2.042,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 354,80 385,90 385,90 311,40 326,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 142,50 145,30 145,30 139,60 134,60
Immaterielle aktiver 159,70 138,70 138,70 139,60 146,60
Materielle aktiver 1.163,70 1.092,90 1.092,90 1.118,10 1.160,20
Finansielle aktiver 6,40 50,20 50,20 50,70 53,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.367,10 1.332,70 1.332,70 1.358,30 1.413,50
Vare- og driftsbeholdninger 223,70 193,10 193,10 198,20 197,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 405,70 324 324 338,70  
Likvide beholdninger 222,70 254 254 89,10 73,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 852,10 771,10 771,10 626 628,80
Aktiver i alt 2.219,20 2.103,80 2.103,80 1.984,30 2.042,30
Minoriteter (egenkapital)   3,90 3,90    

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 10,50 8,60 11 10,90 8,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       77,30  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       11,70  

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 70,10 185,30 75,70 63,70 45,90
Nettoomsætning 603 1.729,90 611,50 584,20 534
Nettoresultat 54,20 134,50 55,70 46,50 32,30
Resultat før skat (EBT) 68,60 181,70 75,30 62,70 43,70
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.