Rockwool International B

(ROCK B)
ISIN: DK0010219153

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Q3
Nettoomsætning 666,70 603 1.269,90 1.729,90 611,50
EBIT 90,90 70,10 161 185,30 75,70
Resultat før skat (EBT) 86,10 68,60 154,70 181,70 75,30
Nettoresultat 68,80 54,20 123 134,50 55,70
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Q3
Egenkapital 1.731,80 1.721,90 1.731,80 1.572,60 1.572,60
Egenkapital (aktionærers andel) 1.731,80 1.721,90 1.731,80 1.572,60 1.572,60
Aktiekapital 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50
Passiver i alt (balancesum) 2.232,10 2.219,20 2.232,10 2.103,80 2.103,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 362,80 354,80 362,80 385,90 385,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 137,50 142,50 137,50 145,30 145,30
Immaterielle aktiver 164 159,70 164 138,70 138,70
Materielle aktiver 1.168,80 1.163,70 1.168,80 1.092,90 1.092,90
Finansielle aktiver 6,40 6,40 6,40 50,20 50,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.370 1.367,10 1.370 1.332,70 1.332,70
Vare- og driftsbeholdninger 237,90 223,70 237,90 193,10 193,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 420,10 405,70 420,10 324 324
Likvide beholdninger 204,10 222,70 204,10 254 254
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 862,10 852,10 862,10 771,10 771,10
Aktiver i alt 2.232,10 2.219,20 2.232,10 2.103,80 2.103,80
Minoriteter (egenkapital)       3,90 3,90

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Q3
EBIT-margin 13,60 10,50 12,70 8,60 11
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Q3
Nettoomsætning 666,70 603 1.269,90 1.729,90 611,50
EBIT 90,90 70,10 161 185,30 75,70
Resultat før skat (EBT) 86,10 68,60 154,70 181,70 75,30
Nettoresultat 68,80 54,20 123 134,50 55,70
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.