Rockwool International B

(ROCK B)
ISIN: DK0010219153

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 695 641 1.336 1.961,70 2.671
EBIT 102 77 178 258 341
Resultat før skat (EBT) 100 73 172 249,70 335
Nettoresultat 79 57 136 198,50 265
Aktionærers andel af resultat 79 57 136 198,50 265
Finansielle poster (netto) -2 -4 -6 -8,30 -7
Samlede driftsindtægter 705 644 1.350 1.964,80 2.682
Samlede driftsomkostninger -561 -524 -1.086 -1.583,20 -2.175
Af- og nedskrivninger 42 43 86 -123,60 -166
EBITDA 144 120 264 381,60 507
Finansielle indtægter         5
Finansielle omkostninger         -12

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 1.959 1.968 1.955 1.821,10 1.877
Egenkapital (aktionærers andel) 1.955 1.968 1.955 1.821,10 1.873
Aktiekapital 29 29 29 29,50 29
Passiver i alt (balancesum) 2.526 2.527 2.526 2.374,10 2.431
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 416 413 416 391,40 443
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 151 146 151 134,60 121
Immaterielle aktiver 189 193 189 183,10 189
Materielle aktiver 1.372 1.277 1.372 1.171,10 1.227
Finansielle og andre aktiver 50 7 50 6,50 52
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.611 1.556 1.611 1.391,90 1.468
Vare- og driftsbeholdninger 249 259 249 235,50 238
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 448 416 448 399,60 274
Likvide beholdninger 218 296 218 320,10 386
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 915 971 915 955,20 963
Aktiver i alt 2.526 2.527 2.526 2.347,10 2.431
Minoriteter (egenkapital) 4   4   4
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 567 559 567 526 554

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 14,70 12 13,40 13,20 12,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         77,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         14,90

Pengestrøm

  2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -49 -24,10
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -165 -89,10
Pengestrøm fra driften 332,20 326
Fri pengestrøm 167,20 236,90