A.P. Møller - Mærsk A

(MAERSK A)
ISIN: DK0010244425

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 28.837 9.507 9.253 18.760 10.077
EBIT 408 46 -3 347 365
Resultat før skat (EBT) 146 -25 -123 -148 294
Nettoresultat 3.148 26 2.762 2.788 360
Driftsomkostninger -26.147 -8.624 -8.584 -17.208 -8.939
Af- og nedskrivninger -2.452 903 -768 1.671 -781
EBITDA 2.690 883 669 1.552 1.138
Aktionærers andel af resultat 3.110 18 2.745 2.763 347
Finansielle poster (netto) -262 -71 -120 -191 -71
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 34.116 33.588 34.313 33.588 34.116
Egenkapital (aktionærers andel) 33.352 32.826 33.504 32.826 33.352
Aktiekapital 3.774 3.774 3.774 3.774 3.774
Passiver i alt (balancesum) 61.787 61.200 61.639 61.200 61.787
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 12.229 10.490 10.127 10.490 12.229
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 15.442 17.122 17.199 17.122 15.442
Immaterielle aktiver 4.293 4.304 4.316 4.304 4.293
Materielle aktiver 30.759 31.144 31.585 31.144 30.759
Finansielle aktiver 3.221 3.298 3.630 3.298 3.221
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 38.555 39.026 39.845 39.026 38.555
Vare- og driftsbeholdninger 1.218 1.161 952 1.161 1.218
Likvide beholdninger 4.295 2.613 3.196 2.613 4.295
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 23.232 22.174 21.794 22.174 23.232
Aktiver i alt 61.787 61.200 61.639 61.200 61.787
Minoriteter (egenkapital) 764 762 809 762 764
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 27.671 27.612 27.326 27.612 27.671
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 1,40 0,50   1,90 3,60
EBITDA-margin 9,30 9,30 7 8,30 11,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.440 -159 -816 -975 -465
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -487 -520 -1.002 -1.522 1.035
Pengestrøm fra driften 1.871 353 433 786 1.085

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.