A.P. Møller - Mærsk A

(MAERSK A)
ISIN: DK0010244425

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Nettoomsætning 29.222 9.627 9.540 19.167 10.055
EBIT 1.383 416 230 646 737
Resultat før skat (EBT) 837 246 2 248 589
Nettoresultat 17 153 -656 -503 520
Driftsomkostninger -24.973 -8.270 -8.304 -16.571 -8.399
Aktionærers andel af resultat -12 153 -659 -503 506
Finansielle poster (netto) -546 -170 -228 -398 -148
Af- og nedskrivninger -3.127 -1.024 -1.082 -2.106 -1.021
EBITDA 4.249 1.357 1.236 2.593 1.656
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 28.879 28.997 32.843 28.997 28.879
Egenkapital (aktionærers andel) 28.135 28.256 32.083 28.256 28.135
Aktiekapital 3.774 3.774 3.774 3.774 3.774
Passiver i alt (balancesum) 55.662 56.555 61.701 56.555 55.662
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9.525 10.283 12.136 10.283 9.525
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 17.258 17.275 16.722 17.275 17.258
Immaterielle aktiver 4.265 4.320 4.338 4.320 4.265
Materielle aktiver 36.415 37.162 37.474 37.162 36.415
Finansielle og andre aktiver 3.420 3.428 3.288 3.428 3.420
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 44.100 44.910 45.100 44.910 44.100
Vare- og driftsbeholdninger 1.129 1.101 1.059 1.101 1.129
Likvide beholdninger 4.835 4.961 4.998 4.961 4.835
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.562 11.645 16.601 11.645 11.562
Aktiver i alt 55.662 56.555 61.701 56.555 55.662
Minoriteter (egenkapital) 744 741 760 741 744
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 26.783 27.558 28.858 27.558 26.783
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 4,70 4,30 2,40 3,40 7,30
EBITDA-margin 14,50 14,10 13 13,50 16,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -3.591 -769 -1.302 -2.071 -1.520
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 1.309 -424 2.003 1.579 -270
Pengestrøm fra driften 4.384 1.170 1.482 2.652 1.732