F.E. Bording B

(BORD B)
ISIN: DK0010008028

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 15,40 -0,60 5,30 4,60 10,70
Nettoomsætning 474,50 148,20 162,20 310,50 157
Nettoresultat 8,20 -1,10 4,40 3,40 4,80
Resultat før skat (EBT) 14,10 -1,50 5,80 4,30 9,80
Bruttoresultat 250,80 81,50 88,10 169,50 81,20
Finansielle indtægter 2 0,10 1,90 2 0,10
Finansielle omkostninger -3 -1,10 -1,20 -2,20 -0,80

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 186,30 185,90 197,60 185,90 186,30
Egenkapital (aktionærers andel) 152 152,20 162 152,20 152
Aktiekapital 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80
Passiver i alt (balancesum) 415,70 486 476,30 486 415,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 191,40 237,90 226,10 237,90 191,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 38,10 62,20 52,70 62,20 38,10
Immaterielle aktiver 157,80 185,40 188,60 185,40 157,80
Materielle aktiver 55,30 95,10 85 95,10 55,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 234,10 301,40 294,50 301,40 234,10
Vare- og driftsbeholdninger 29,10 28,10 26,80 28,10 29,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 111,60 116 109,80 116 111,60
Likvide beholdninger 17 17,20 21,80 17,20 17
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 181,60 184,50 181,80 184,50 181,60
Aktiver i alt 415,70 486 476,30 486 415,70
Minoriteter (egenkapital) 34,30 33,70 36,50 33,70 34,30
Finansielle aktiver   20,90   20,90  

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 3,30 -0,40 3,30 1,50 6,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   38,20   38,20  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   4,90   4,90  

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 15,40 -0,60 5,30 4,60 10,70
Nettoomsætning 474,50 148,20 162,20 310,50 157
Nettoresultat 8,20 -1,10 4,40 3,40 4,80
Resultat før skat (EBT) 14,10 -1,50 5,80 4,30 9,80
Bruttoresultat 250,80 81,50 88,10 169,50 81,20
Finansielle indtægter 2 0,10 1,90 2 0,10
Finansielle omkostninger -3 -1,10 -1,20 -2,20 -0,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.