F.E. Bording B

(BORD B)
ISIN: DK0010008028

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 5,30 8,80 14 7,90 -4,50
Nettoomsætning 162,20 470,90 646 151,90 148,90
Nettoresultat 4,40 2,20 3,20 4,70 -4,70
Resultat før skat (EBT) 5,80 3,50 6,80 6,20 -5,90
Bruttoresultat 88,10 236,70 323,50 75,20 75,90
Finansielle indtægter 1,90 0,30 0,50 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -1,20 -3,30 -4,40 -1,90 -1,30

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 197,60 191,10 190,80 191,10 185,50
Egenkapital (aktionærers andel) 162 165,20 164,80 165,20 160,50
Aktiekapital 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80
Passiver i alt (balancesum) 476,30 458,40 464,40 458,40 441,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 226,10 216,90 233,60 216,90 203,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 52,70 50,30 50 50,30 51,90
Immaterielle aktiver 188,60 168,10 164,90 168,10 170
Materielle aktiver 85 88,10 87,30 88,10 82,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 294,50 281,20 278 281,20 277,80
Vare- og driftsbeholdninger 26,80 39,30 26,70 39,30 35,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 109,80 112,80 118 112,80 93,90
Likvide beholdninger 21,80 17,20 22,50 17,20 24,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 181,80 177,10 186,40 177,10 163,40
Aktiver i alt 476,30 458,40 464,40 458,40 441,20
Minoriteter (egenkapital) 36,50 25,90 26 25,90 25
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 3,30 1,90 2,20 5,20 -3
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     35,50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     1,90    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 5,30 8,80 14 7,90 -4,50
Nettoomsætning 162,20 470,90 646 151,90 148,90
Nettoresultat 4,40 2,20 3,20 4,70 -4,70
Resultat før skat (EBT) 5,80 3,50 6,80 6,20 -5,90
Bruttoresultat 88,10 236,70 323,50 75,20 75,90
Finansielle indtægter 1,90 0,30 0,50 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -1,20 -3,30 -4,40 -1,90 -1,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.