F.E. Bording B

(BORD B)
ISIN: DK0010008028

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT -0,60 5,30 4,60 8,80 14
Nettoomsætning 148,20 162,20 310,50 470,90 646
Nettoresultat -1,10 4,40 3,40 2,20 3,20
Resultat før skat (EBT) -1,50 5,80 4,30 3,50 6,80
Bruttoresultat 81,50 88,10 169,50 236,70 323,50
Finansielle indtægter 0,10 1,90 2 0,30 0,50
Finansielle omkostninger -1,10 -1,20 -2,20 -3,30 -4,40

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 185,90 197,60 185,90 191,10 190,80
Egenkapital (aktionærers andel) 152,20 162 152,20 165,20 164,80
Aktiekapital 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80
Passiver i alt (balancesum) 486 476,30 486 458,40 464,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 237,90 226,10 237,90 216,90 233,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 62,20 52,70 62,20 50,30 50
Immaterielle aktiver 185,40 188,60 185,40 168,10 164,90
Materielle aktiver 95,10 85 95,10 88,10 87,30
Finansielle aktiver 20,90   20,90    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 301,40 294,50 301,40 281,20 278
Vare- og driftsbeholdninger 28,10 26,80 28,10 39,30 26,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 116 109,80 116 112,80 118
Likvide beholdninger 17,20 21,80 17,20 17,20 22,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 184,50 181,80 184,50 177,10 186,40
Aktiver i alt 486 476,30 486 458,40 464,40
Minoriteter (egenkapital) 33,70 36,50 33,70 25,90 26

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin -0,40 3,30 1,50 1,90 2,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 38,20   38,20   35,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 4,90   4,90   1,90

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT -0,60 5,30 4,60 8,80 14
Nettoomsætning 148,20 162,20 310,50 470,90 646
Nettoresultat -1,10 4,40 3,40 2,20 3,20
Resultat før skat (EBT) -1,50 5,80 4,30 3,50 6,80
Bruttoresultat 81,50 88,10 169,50 236,70 323,50
Finansielle indtægter 0,10 1,90 2 0,30 0,50
Finansielle omkostninger -1,10 -1,20 -2,20 -3,30 -4,40