D/S Norden

(DNORD)
ISIN: DK0060083210

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Q3
Nettoomsætning 624,60 653,50 1.278,10 1.829,50 621,90
EBIT 0,90 5,90 7 19,40 -6,50
Resultat før skat (EBT) -6,50 -3,10 -9,80 12,50 -8,90
Nettoresultat -8,30 -5,30 -13,70 9,50 -9,30
Finansielle indtægter 1,70 1,70 3,30 5,30 2,90
Finansielle omkostninger -9,10 -10,70 -20,10 -12,20 -5,30

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Q3
Egenkapital 825,10 851,80 825,10 851,40 851,40
Egenkapital (aktionærers andel) 825,10 851,80 825,10 851,40 851,40
Aktiekapital 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70
Passiver i alt (balancesum) 1.684,70 1.715,20 1.684,70 1.317,40 1.317,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 417 438,30 417 261,20 261,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 442,60 461,10 442,60 204,80 204,80
Materielle aktiver 1.089,10 837,20 1.089,10 797,30 797,30
Finansielle og andre aktiver 46,50 12 46,50 39,40 39,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.135,60 1.150 1.135,60 836,70 836,70
Vare- og driftsbeholdninger 82,40 81,60 82,40 69,60 69,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 185,80   185,80 140,90 140,90
Likvide beholdninger 187,60 182,70 187,60 160,60 160,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 549,10 601,20 549,10 480,70 480,70
Aktiver i alt 1.684,70 1.715,20 1.684,70 1.317,40 1.317,40
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver   275,30      

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Q3
EBIT-margin 0,10 0,90 0,60 1,10 -1,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Q3
Nettoomsætning 624,60 653,50 1.278,10 1.829,50 621,90
EBIT 0,90 5,90 7 19,40 -6,50
Resultat før skat (EBT) -6,50 -3,10 -9,80 12,50 -8,90
Nettoresultat -8,30 -5,30 -13,70 9,50 -9,30
Finansielle indtægter 1,70 1,70 3,30 5,30 2,90
Finansielle omkostninger -9,10 -10,70 -20,10 -12,20 -5,30