D/S Norden

(DNORD)
ISIN: DK0060083210

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 616,40 591,20 1.207,60 1.299,80 1.808,60
EBIT 7,50 18,40 25,80 -4,80 23,30
Resultat før skat (EBT) 2,10 19,30 21,40 -4,80 22,40
Nettoresultat 0,80 18 18,80 -2,50 24,60
Finansielle indtægter 1,20 4,10 5,30   14
Finansielle omkostninger -6,60 -3,20 -9,70   -14,90

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 862,20 849,60 862,20 801,30 834,40
Aktiekapital 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70
Passiver i alt (balancesum) 1.316 1.310,80 1.316 1.276 1.326,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 236,40 264,20 236,40 249,90 254,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 217,40 197 217,40 224,80 238
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 798,80 802,40 798,80 797,60 786,50
Vare- og driftsbeholdninger 75,20 68,40 75,20 65,50 67,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 114,50   114,50 22,90 124,30
Likvide beholdninger 180,20 198,50 180,20 178,80 211,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 517,20 508,40 517,20 478,50 540
Aktiver i alt 1.316 1.310,80 1.316 1.276 1.326,50
Egenkapital (aktionærers andel)   849,60   801,30 834,40
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver   790,90   760,30 775,20
Finansielle aktiver   11,50   37,20 11,30
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 1,20 3,10 2,10 -0,40 1,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   64,80     62,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   2,10     3

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 616,40 591,20 1.207,60 1.299,80 1.808,60
EBIT 7,50 18,40 25,80 -4,80 23,30
Resultat før skat (EBT) 2,10 19,30 21,40 -4,80 22,40
Nettoresultat 0,80 18 18,80 -2,50 24,60
Finansielle indtægter 1,20 4,10 5,30   14
Finansielle omkostninger -6,60 -3,20 -9,70   -14,90