D/S Norden

(DNORD)
ISIN: DK0060083210

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 5,90 19,40 -6,50 7,50 18,40
Nettoomsætning 653,50 1.829,50 621,90 616,40 591,20
Nettoresultat -5,30 9,50 -9,30 0,80 18
Resultat før skat (EBT) -3,10 12,50 -8,90 2,10 19,30
Finansielle indtægter 1,70 5,30 2,90 1,20 4,10
Finansielle omkostninger -10,70 -12,20 -5,30 -6,60 -3,20

Balance

  2019Q1 20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 851,80 851,40 851,40 862,20 849,60
Egenkapital (aktionærers andel) 851,80 851,40 851,40   849,60
Aktiekapital 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70
Passiver i alt (balancesum) 1.715,20 1.317,40 1.317,40 1.316 1.310,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 438,30 261,20 261,20 236,40 264,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 461,10 204,80 204,80 217,40 197
Immaterielle aktiver 275,30        
Materielle aktiver 837,20 797,30 797,30   790,90
Finansielle og andre aktiver 12 39,40 39,40   11,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.150 836,70 836,70 798,80 802,40
Vare- og driftsbeholdninger 81,60 69,60 69,60 75,20 68,40
Likvide beholdninger 182,70 160,60 160,60 180,20 198,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 601,20 480,70 480,70 517,20 508,40
Aktiver i alt 1.715,20 1.317,40 1.317,40 1.316 1.310,80
Minoriteter (egenkapital)          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   140,90 140,90 114,50  

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 0,90 1,10 -1,10 1,20 3,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         64,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         2,10

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 5,90 19,40 -6,50 7,50 18,40
Nettoomsætning 653,50 1.829,50 621,90 616,40 591,20
Nettoresultat -5,30 9,50 -9,30 0,80 18
Resultat før skat (EBT) -3,10 12,50 -8,90 2,10 19,30
Finansielle indtægter 1,70 5,30 2,90 1,20 4,10
Finansielle omkostninger -10,70 -12,20 -5,30 -6,60 -3,20