D/S Norden

(DNORD)
ISIN: DK0060083210

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 18,60 0,90 5,90 7 11,60
Nettoomsætning 1.928,40 624,60 653,50 1.278,10 650,30
Nettoresultat -13,20 -8,30 -5,30 -13,70 0,50
Resultat før skat (EBT) -7,40 -6,50 -3,10 -9,80 2,40
Finansielle indtægter 3,40 1,70 1,70 3,30 0,10
Finansielle omkostninger -29,40 -9,10 -10,70 -20,10 -9,30

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 819,40 825,10 851,80 825,10 819,40
Egenkapital (aktionærers andel) 819,40 825,10 851,80 825,10 819,40
Aktiekapital 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70
Passiver i alt (balancesum) 1.698,50 1.684,70 1.715,20 1.684,70 1.698,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 393,10 417 438,30 417 393,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 486 442,60 461,10 442,60 486
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 1.090 1.089,10 1.112,50 1.089,10 1.090
Finansielle og andre aktiver 46,80 46,50 37,50 46,50 46,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.136,80 1.135,60 1.150 1.135,60 1.136,80
Vare- og driftsbeholdninger 85,20 82,40 81,60 82,40 85,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 163,20 185,80 152,60 185,80 163,20
Likvide beholdninger 190,90 187,60 182,70 187,60 190,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 561,70 549,10 601,20 549,10 561,70
Aktiver i alt 1.698,50 1.684,70 1.715,20 1.684,70 1.698,50
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 1 0,10 0,90 0,60 1,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 18,60 0,90 5,90 7 11,60
Nettoomsætning 1.928,40 624,60 653,50 1.278,10 650,30
Nettoresultat -13,20 -8,30 -5,30 -13,70 0,50
Resultat før skat (EBT) -7,40 -6,50 -3,10 -9,80 2,40
Finansielle indtægter 3,40 1,70 1,70 3,30 0,10
Finansielle omkostninger -29,40 -9,10 -10,70 -20,10 -9,30