Nordicom

(PSNRDC A)
ISIN: DK0010158500

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 20149M
Nettoomsætning 85,40 167,70 175,10 177,20 341,20
Bruttoresultat 70,20 132,10 131,70 139,70 117,40
EBIT 57 99,30 99,40 124,30 81,80
Resultat før skat (EBT) 41,40 448,40 24,50 43,30 22,20
Nettoresultat 37,20 360,10 43,50 39,50 20,40
Finansielle indtægter   1,50 0,30 1 2,90
Finansielle omkostninger -15,60 -74,90 -75,20 -82,10 -62,50

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 20149M
Egenkapital 734,90 555,90 -33,10 -84,10 -136,10
Egenkapital (aktionærers andel) 734,90 555,90 -33,10 -84,10 -136,10
Aktiekapital 67,50 42,90 12 12 12
Passiver i alt (balancesum) 2.501,30 2.488,80 2.225,30 2.322,20 2.452,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 190 333,60 939,70 955,70 1.004,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.576,40 1.600,20 1.318,70 1.450,60 1.583,80
Materielle aktiver 2.440,60 2.439,20 2.064,20 2.050,80 2.249,50
Finansielle aktiver 0,20 0,20 5,10   17,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.440,80 2.439,50 2.069,30 2.050,80 2.267,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 20,10 15,30 24,60 57,80 31,60
Likvide beholdninger 25,80 20 76,40 41,40 40,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 60,40 49,30 156 271,30 184,80
Aktiver i alt 2.501,30 2.488,80 2.225,30 2.322,20 2.452,20
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 20149M
EBIT-margin 66,70 59,20 56,80 70,20 24
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     -1,50 -3,60  

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 20149M
Nettoomsætning 85,40 167,70 175,10 177,20 341,20
Bruttoresultat 70,20 132,10 131,70 139,70 117,40
EBIT 57 99,30 99,40 124,30 81,80
Resultat før skat (EBT) 41,40 448,40 24,50 43,30 22,20
Nettoresultat 37,20 360,10 43,50 39,50 20,40
Finansielle indtægter   1,50 0,30 1 2,90
Finansielle omkostninger -15,60 -74,90 -75,20 -82,10 -62,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.