Nordicom

(PSNRDC A)
ISIN: DK0010158500

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20149M
EBIT 117,40 57 99,30 99,40 81,80
Nettoomsætning 175,40 85,40 167,70 175,10 341,20
Nettoresultat 108,30 37,20 360,10 43,50 20,40
Resultat før skat (EBT) 142,30 41,40 448,40 24,50 22,20
Bruttoresultat 146,20 70,20 132,10 131,70 117,40
Finansielle indtægter     1,50 0,30 2,90
Finansielle omkostninger -33,40 -15,60 -74,90 -75,20 -62,50

Balance

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20149M
Egenkapital 810,70 734,90 555,90 -33,10 -136,10
Egenkapital (aktionærers andel) 810,70 734,90 555,90 -33,10 -136,10
Aktiekapital 67,50 67,50 42,90 12 12
Passiver i alt (balancesum) 2.581 2.501,30 2.488,80 2.225,30 2.452,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 101,50 190 333,60 939,70 1.004,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.669,10 1.576,40 1.600,20 1.318,70 1.583,80
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 2.492,10 2.440,60 2.439,20 2.064,20 2.249,50
Finansielle aktiver 0,60 0,20 0,20 5,10 17,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.492,70 2.440,80 2.439,50 2.069,30 2.267,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 21 20,10 15,30 24,60 31,60
Likvide beholdninger 54,30 25,80 20 76,40 40,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 88 60,40 49,30 156 184,80
Aktiver i alt 2.581 2.501,30 2.488,80 2.225,30 2.452,20
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20149M
EBIT-margin 81,10 66,70 59,20 56,80 24
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 31,40     -1,50  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 13,40        

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20149M
EBIT 117,40 57 99,30 99,40 81,80
Nettoomsætning 175,40 85,40 167,70 175,10 341,20
Nettoresultat 108,30 37,20 360,10 43,50 20,40
Resultat før skat (EBT) 142,30 41,40 448,40 24,50 22,20
Bruttoresultat 146,20 70,20 132,10 131,70 117,40
Finansielle indtægter     1,50 0,30 2,90
Finansielle omkostninger -33,40 -15,60 -74,90 -75,20 -62,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.