Nordicom

(PSNRDC A)
ISIN: DK0010158500

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y 20149M
Nettoomsætning 167,70 82 175,10 177,20 341,20
Bruttoresultat 132,10 63,40 131,70 139,70 117,40
EBIT 99,30 48,30 99,40 124,30 81,80
Resultat før skat (EBT) 448,40 59,30 24,50 43,30 22,20
Nettoresultat 360,10 52,70 43,50 39,50 20,40
Finansielle indtægter 1,50 1,40 0,30 1 2,90
Finansielle omkostninger -74,90 -47,60 -75,20 -82,10 -62,50

Balance

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y 20149M
Egenkapital 555,90 19,60 -33,10 -84,10 -136,10
Egenkapital (aktionærers andel) 555,90 19,60 -33,10 -84,10 -136,10
Aktiekapital 42,90 12 12 12 12
Passiver i alt (balancesum) 2.488,80 2.134,60 2.225,30 2.322,20 2.452,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 333,60 874,50 939,70 955,70 1.004,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.600,20 1.240,60 1.318,70 1.450,60 1.583,80
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 2.439,20 2.073,80 2.064,20 2.050,80 2.249,50
Finansielle aktiver 0,20 2,30 5,10   17,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.439,50 2.076,10 2.069,30 2.050,80 2.267,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 15,30 25,90 24,60 57,80 31,60
Likvide beholdninger 20 18,30 76,40 41,40 40,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 49,30 58,50 156 271,30 184,80
Aktiver i alt 2.488,80 2.134,60 2.225,30 2.322,20 2.452,20
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y 20149M
EBIT-margin 59,20 48,30 56,80 70,20 24
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     -1,50 -3,60  

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y 20149M
Nettoomsætning 167,70 82 175,10 177,20 341,20
Bruttoresultat 132,10 63,40 131,70 139,70 117,40
EBIT 99,30 48,30 99,40 124,30 81,80
Resultat før skat (EBT) 448,40 59,30 24,50 43,30 22,20
Nettoresultat 360,10 52,70 43,50 39,50 20,40
Finansielle indtægter 1,50 1,40 0,30 1 2,90
Finansielle omkostninger -74,90 -47,60 -75,20 -82,10 -62,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.