Nordicom

(PSNRDC A)
ISIN: DK0010158500

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20149M
Nettoomsætning 91,50 175,40 167,70 175,10 341,20
Bruttoresultat 77,20 146,20 132,10 131,70 117,40
EBIT 55,50 117,40 99,30 99,40 81,80
Resultat før skat (EBT) 40,40 142,30 448,40 24,50 22,20
Nettoresultat 36,50 108,30 360,10 43,50 20,40
Finansielle indtægter     1,50 0,30 2,90
Finansielle omkostninger -15,10 -33,40 -74,90 -75,20 -62,50

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20149M
Egenkapital 847,20 810,70 555,90 -33,10 -136,10
Egenkapital (aktionærers andel) 847,20 810,70 555,90 -33,10 -136,10
Aktiekapital 67,50 67,50 42,90 12 12
Passiver i alt (balancesum) 1.691,20 2.581 2.488,80 2.225,30 2.452,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 233,60 101,50 333,60 939,70 1.004,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.610,50 1.669,10 1.600,20 1.318,70 1.583,80
Materielle aktiver 2.595,90 2.492,10 2.439,20 2.064,20 2.249,50
Finansielle og andre aktiver 0,60 0,60 0,20 5,10 17,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.596,50 2.492,70 2.439,50 2.069,30 2.267,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 18,40 21 15,30 24,60 31,60
Likvide beholdninger 65,40 54,30 20 76,40 40,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 94,80 88 49,30 156 184,80
Aktiver i alt 2.691,20 2.581 2.488,80 2.225,30 2.452,20
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20149M
EBIT-margin 60,70 81,10 59,20 56,80 24
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   31,40   -1,50  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   13,40      

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20149M
Nettoomsætning 91,50 175,40 167,70 175,10 341,20
Bruttoresultat 77,20 146,20 132,10 131,70 117,40
EBIT 55,50 117,40 99,30 99,40 81,80
Resultat før skat (EBT) 40,40 142,30 448,40 24,50 22,20
Nettoresultat 36,50 108,30 360,10 43,50 20,40
Finansielle indtægter     1,50 0,30 2,90
Finansielle omkostninger -15,10 -33,40 -74,90 -75,20 -62,50