Nordicom

(PSNRDC A)
ISIN: DK0010158500

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 20149M 2014Y
Nettoomsætning 82 175,10 177,20 341,20 384,10
Bruttoresultat 63,40 131,70 139,70 117,40 145,70
EBIT 48,30 99,40 124,30 81,80 110,70
Resultat før skat (EBT) 59,30 24,50 43,30 22,20 31,60
Nettoresultat 52,70 43,50 39,50 20,40 20,30
Finansielle indtægter 1,40 0,30 1 2,90 3,10
Finansielle omkostninger -47,60 -75,20 -82,10 -62,50 -82,30

Balance

  2017H1 2016Y 2015Y 20149M 2014Y
Egenkapital 19,60 -33,10 -84,10 -136,10 -136,20
Egenkapital (aktionærers andel) 19,60 -33,10 -84,10 -136,10 -136,20
Aktiekapital 12 12 12 12 12
Passiver i alt (balancesum) 2.134,60 2.225,30 2.322,20 2.452,20 2.395,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 874,50 939,70 955,70 1.004,50 1.021,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.240,60 1.318,70 1.450,60 1.583,80 1.510,20
Materielle aktiver 2.073,80 2.064,20 2.050,80 2.249,50 2.194,20
Finansielle aktiver 2,30 5,10   17,90 1,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.076,10 2.069,30 2.050,80 2.267,40 2.195,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 25,90 24,60 57,80 31,60 29,40
Likvide beholdninger 18,30 76,40 41,40 40,50 44,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 58,50 156 271,30 184,80 200,40
Aktiver i alt 2.134,60 2.225,30 2.322,20 2.452,20 2.395,80
Immaterielle aktiver          
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 2015Y 20149M 2014Y
EBIT-margin 48,30 56,80 70,20 24 28,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   -1,50 -3,60   -5,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -14,90

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 20149M 2014Y
Nettoomsætning 82 175,10 177,20 341,20 384,10
Bruttoresultat 63,40 131,70 139,70 117,40 145,70
EBIT 48,30 99,40 124,30 81,80 110,70
Resultat før skat (EBT) 59,30 24,50 43,30 22,20 31,60
Nettoresultat 52,70 43,50 39,50 20,40 20,30
Finansielle indtægter 1,40 0,30 1 2,90 3,10
Finansielle omkostninger -47,60 -75,20 -82,10 -62,50 -82,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.