Rockwool International A

(ROCK A)
ISIN: DK0010219070

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 185,30 63,70 45,90 109,60 75,70
Nettoomsætning 1.729,90 584,20 534 1.118,40 611,50
Nettoresultat 134,50 46,50 32,30 78,80 55,70
Resultat før skat (EBT) 181,70 62,70 43,70 106,40 75,30
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 1.572,60 1.533,10 1.581,30 1.533,10 1.572,60
Egenkapital (aktionærers andel) 1.572,60 1.533,10   1.533,10 1.572,60
Aktiekapital 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50
Passiver i alt (balancesum) 2.103,80 1.984,30 2.042,30 1.984,30 2.103,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 385,90 311,40 326,40 311,40 385,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 145,30 139,60 134,60 139,80 145,30
Immaterielle aktiver 138,70 139,60 146,60 139,60 138,70
Materielle aktiver 1.092,90 1.118,10 1.160,20 1.118,10 1.092,90
Finansielle aktiver 50,20 50,70 53,60 50,70 50,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.332,70 1.358,30 1.413,50 1.358,30 1.332,70
Vare- og driftsbeholdninger 193,10 198,20 197,30 198,20 193,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 324 338,70   338,70 324
Likvide beholdninger 254 89,10 73,40 89,10 254
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 771,10 626 628,80 626 771,10
Aktiver i alt 2.103,80 1.984,30 2.042,30 1.984,30 2.103,80
Minoriteter (egenkapital) 3,90       3,90

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 8,60 10,90 8,60 9,80 11
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   77,30   77,30  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   11,70   11,70  

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 185,30 63,70 45,90 109,60 75,70
Nettoomsætning 1.729,90 584,20 534 1.118,40 611,50
Nettoresultat 134,50 46,50 32,30 78,80 55,70
Resultat før skat (EBT) 181,70 62,70 43,70 106,40 75,30
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.