Rockwool International A

(ROCK A)
ISIN: DK0010219070

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 258 90,90 70,10 161 97
Nettoomsætning 1.961,70 666,70 603 1.269,90 692,70
Nettoresultat 198,50 68,80 54,20 123 75,50
Resultat før skat (EBT) 249,70 86,10 68,60 154,70 95
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 1.821,10 1.731,80 1.721,90 1.731,80 1.821,10
Egenkapital (aktionærers andel) 1.821,10 1.731,80 1.721,90 1.731,80 1.821,10
Aktiekapital 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50
Passiver i alt (balancesum) 2.374,10 2.232,10 2.219,20 2.232,10 2.347,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 391,40 362,80 354,80 362,80 391,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 134,60 137,50 142,50 137,50 134,60
Immaterielle aktiver 183,10 164 159,70 164 183,10
Materielle aktiver 1.171,10 1.168,80 1.163,70 1.168,80 1.171,10
Finansielle aktiver 6,50 6,40 6,40 6,40 6,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.391,90 1.370 1.367,10 1.370 1.391,90
Vare- og driftsbeholdninger 235,50 237,90 223,70 237,90 235,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 399,60 420,10 405,70 420,10 399,60
Likvide beholdninger 320,10 204,10 222,70 204,10 320,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 955,20 862,10 852,10 862,10 955,20
Aktiver i alt 2.347,10 2.232,10 2.219,20 2.232,10 2.347,10
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 13,20 13,60 10,50 12,70 14
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 258 90,90 70,10 161 97
Nettoomsætning 1.961,70 666,70 603 1.269,90 692,70
Nettoresultat 198,50 68,80 54,20 123 75,50
Resultat før skat (EBT) 249,70 86,10 68,60 154,70 95
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.