Migatronic B

(MIGA B)
ISIN: DK0010225127

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2015Y
Nettoomsætning 168,30 330,40 314,70 294,80
EBIT 8,90 17,10 12,20 8,60
Nettoresultat 5,70 9,60 7,80 4,40
Finansielle indtægter   0,60 0,80 1,20
Finansielle omkostninger -0,60 -2,70 -2,60 -1,80
Resultat før skat (EBT)   15 10,50  

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y 2015Y
Egenkapital 133,70 137,90 131,40 118,90
Egenkapital (aktionærers andel) 133,70 9,70 131,40 118,90
Aktiekapital 9,70 9,70 9,70 9,70
Passiver i alt (balancesum) 223,30 224,90 224,40 213,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 75,40 70,60 79,40 76,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 14,30 16,40 13,60 17,70
Immaterielle aktiver 24,20 23,60 24,10 23,20
Materielle aktiver 60,60 60,70 59,20 50,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 84,80 84,30 83,30 73,40
Vare- og driftsbeholdninger 60,40 59,90 64,50 64,30
Likvide beholdninger 8,90 14,90 7,20 8,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 138,60 140,60 141,10 140,10
Aktiver i alt 223,30 224,90 224,40 213,50
Minoriteter (egenkapital)        
Finansielle og andre aktiver        
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   51,60   58,50

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2018Y 2017Y 2015Y
EBIT-margin 5,30 5,20 3,90 2,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 59,80 61,30 58,60 55,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 4,20 7,10 6,10 3,50

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2015Y
Nettoomsætning 168,30 330,40 314,70 294,80
EBIT 8,90 17,10 12,20 8,60
Nettoresultat 5,70 9,60 7,80 4,40
Finansielle indtægter   0,60 0,80 1,20
Finansielle omkostninger -0,60 -2,70 -2,60 -1,80
Resultat før skat (EBT)   15 10,50