Migatronic B

(MIGA B)
ISIN: DK0010225127

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 153,90 314,70 294,80 269,30
EBIT 4,50 12,20 8,60 8,30
Nettoresultat 1,60 7,80 4,40 5,10
Finansielle indtægter 0,40 0,80 1,20 0,90
Finansielle omkostninger -1,50 -2,60 -1,80 -2,30

Balance

  2017H1 2017Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 125,20 131,40 118,90 129,60
Egenkapital (aktionærers andel) 125,20 131,40 118,90 129,60
Aktiekapital 9,70 9,70 9,70 9,70
Passiver i alt (balancesum) 231,20 224,40 213,50 204
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 94,10 79,40 76,90 55,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 11,90 13,60 17,70 19
Immaterielle aktiver 22,10 24,10 23,20 25,20
Materielle aktiver 54,60 59,20 50,20 52
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 76,70 83,30 73,40 77,30
Vare- og driftsbeholdninger 74,30 64,50 64,30 53
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 62,80 62,50 58,50 51,80
Likvide beholdninger 5,80 7,20 8,30 15,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 154,50 141,10 140,10 126,90
Aktiver i alt 231,20 224,40 213,50 204,20
Minoriteter (egenkapital)        

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2017Y 2015Y 2014Y
EBIT-margin 2,90 7,70 2,90 3,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 54,10 58,60 55,70 63,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 1,20 6,10 3,50 4,10

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 153,90 314,70 294,80 269,30
EBIT 4,50 12,20 8,60 8,30
Nettoresultat 1,60 7,80 4,40 5,10
Finansielle indtægter 0,40 0,80 1,20 0,90
Finansielle omkostninger -1,50 -2,60 -1,80 -2,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.