Migatronic B

(MIGA B)
ISIN: DK0010225127

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2015Y 2014Y
EBIT 8,90 12,20 8,60 8,30
Nettoomsætning 168,30 314,70 294,80 269,30
Nettoresultat 5,70 7,80 4,40 5,10
Finansielle indtægter   0,80 1,20 0,90
Finansielle omkostninger -0,60 -2,60 -1,80 -2,30

Balance

  2018H1 2017Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 133,70 131,40 118,90 129,60
Egenkapital (aktionærers andel) 133,70 131,40 118,90 129,60
Aktiekapital 9,70 9,70 9,70 9,70
Passiver i alt (balancesum) 223,30 224,40 213,50 204
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 75,40 79,40 76,90 55,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 14,30 13,60 17,70 19
Immaterielle aktiver 24,20 24,10 23,20 25,20
Materielle aktiver 60,60 59,20 50,20 52
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 84,80 83,30 73,40 77,30
Vare- og driftsbeholdninger 60,40 64,50 64,30 53
Likvide beholdninger 8,90 7,20 8,30 15,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 138,60 141,10 140,10 126,90
Aktiver i alt 223,30 224,40 213,50 204,20
Minoriteter (egenkapital)        
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)     58,50 51,80

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2015Y 2014Y
EBIT-margin 5,30 3,90 2,90 3,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 59,80 58,60 55,70 63,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 4,20 6,10 3,50 4,10

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2015Y 2014Y
EBIT 8,90 12,20 8,60 8,30
Nettoomsætning 168,30 314,70 294,80 269,30
Nettoresultat 5,70 7,80 4,40 5,10
Finansielle indtægter   0,80 1,20 0,90
Finansielle omkostninger -0,60 -2,60 -1,80 -2,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.