Gyldendal B

(GYLD B)
ISIN: DK0010247600

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y 20149M
EBIT -45,30 19,70 31,60 64,30  
Nettoomsætning 361,60 853,50 642,60 832,70 574
Nettoresultat -35,40 16,10 24,50 50,30  
Resultat før skat (EBT) -45,40 20,70 32 63,60 40
Bruttoresultat 176,80 479,50 378,20 459,50  
Finansielle indtægter 1,40 2,20 1,70 0,50  
Finansielle omkostninger -1,50 -1,20 -1,40 -1,20  

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 397,90 449,40 421,40 439,40
Egenkapital (aktionærers andel) 395,10 446,30 421,40 437,60
Aktiekapital 20,40 20,40 20,40 20,40
Passiver i alt (balancesum) 727,90 751,20 695,80 793,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 303,20 282,50 261,80 338,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 26,80 19,30 12,60 16,20
Immaterielle aktiver 184,10 197,50 116,50 99,70
Materielle aktiver 104,60 106,50 107,30 106,50
Finansielle og andre aktiver 121,10 83,90 163,70 176,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 409,80 388 387,50 383,10
Vare- og driftsbeholdninger 82,30 81,40 78,70 106,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 144,40 141,50 210,30 175,60
Likvide beholdninger 33,80 55,50 19,20 38,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 318,10 363,20 308,20 410,70
Aktiver i alt 727,90 751,20 695,80 793,80
Minoriteter (egenkapital) 2,80 3,10   1,80

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin -12,50 2,30 5,20 7,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   59,80 59,80 55,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   3,60 7,70 11,90

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y 20149M
EBIT -45,30 19,70 31,60 64,30  
Nettoomsætning 361,60 853,50 642,60 832,70 574
Nettoresultat -35,40 16,10 24,50 50,30  
Resultat før skat (EBT) -45,40 20,70 32 63,60 40
Bruttoresultat 176,80 479,50 378,20 459,50  
Finansielle indtægter 1,40 2,20 1,70 0,50  
Finansielle omkostninger -1,50 -1,20 -1,40 -1,20  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.