H+H International

(HH)
ISIN: DK0015202451

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 1.863 2.523 720 709 434
Bruttoresultat 476 653 199 181 96
EBIT 146 163 87 62 -3
Resultat før skat (EBT) 121 125 79 52 -10
Nettoresultat 100 125 57 57 -14
Finansielle indtægter   1      
Finansielle omkostninger -25 -39 -8 -10 -7

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 978 1.000 978 926 370
Egenkapital (aktionærers andel) 978 1.000 978 926 370
Aktiekapital 180 180 180 180 108
Passiver i alt (balancesum) 2.541 2.421 2.541 2.617 2.455
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 858 828 858 883 1.214
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 705 593 705 808 871
Immaterielle aktiver 245 414 245 438 451
Materielle aktiver 1.439 1.424 1.439 1.445  
Finansielle aktiver 1   1 1 1
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.900 1.852 1.900 1.915 1.878
Vare- og driftsbeholdninger 268 265 268 295 325
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 250 134 250 306 216
Likvide beholdninger 123 133 123 101 36
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 641 569 641 702 577
Aktiver i alt 2.541 2.421 2.541 2.617 2.455
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 7,80 6 12,10 8,70 -0,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   41      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   12,50      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 1.863 2.523 720 709 434
Bruttoresultat 476 653 199 181 96
EBIT 146 163 87 62 -3
Resultat før skat (EBT) 121 125 79 52 -10
Nettoresultat 100 125 57 57 -14
Finansielle indtægter   1      
Finansielle omkostninger -25 -39 -8 -10 -7