H+H International

(HH)
ISIN: DK0015202451

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 709 434 1.143 1.252 1.621,60
Bruttoresultat 181 96 227 324,50 433,50
EBIT 62 -3 59 104,80 134,30
Resultat før skat (EBT) 52 -10 42 91,40 115,60
Nettoresultat 57 -14 43 76 89,60
Finansielle indtægter       1 1,50
Finansielle omkostninger -10 -7 -17 -14,40 -20,20

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 926 370 926 355,10 377,40
Egenkapital (aktionærers andel) 926 370 926 355,10 377,40
Aktiekapital 180 108 180 107,90 107,90
Passiver i alt (balancesum) 2.617 2.455 2.617 1.286 13.266
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 883 1.214 883 310,30 313,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 808 871 808 620,60 6.361
Immaterielle aktiver 438 451 438 56,60 57,10
Materielle aktiver 1.445   1.445 787 844,20
Finansielle aktiver 1 1 1 30,70  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.915 1.878 1.915 874,30 28,40
Vare- og driftsbeholdninger 295 325 295 231,20 267,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 306 216 306 164,50 74,10
Likvide beholdninger 101 36 101 16 13,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 702 577 702 411,70 397
Aktiver i alt 2.617 2.455 2.617 1.286 1.326,60
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 8,70 -0,70 5,20 8,40 8,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       27,60 28,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       35,20 27,40

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 709 434 1.143 1.252 1.621,60
Bruttoresultat 181 96 227 324,50 433,50
EBIT 62 -3 59 104,80 134,30
Resultat før skat (EBT) 52 -10 42 91,40 115,60
Nettoresultat 57 -14 43 76 89,60
Finansielle indtægter       1 1,50
Finansielle omkostninger -10 -7 -17 -14,40 -20,20