H+H International

(HH)
ISIN: DK0015202451

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 666 1.863 2.523 720 709
Bruttoresultat 182 476 653 199 181
EBIT 55 146 163 87 62
Resultat før skat (EBT) 49 121 125 79 52
Nettoresultat 39 100 125 57 57
Finansielle indtægter     1    
Finansielle omkostninger -6 -25 -39 -8 -10

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 1.046 978 1.000 978 926
Egenkapital (aktionærers andel) 1.046 978 1.000 978 926
Aktiekapital 180 180 180 180 180
Passiver i alt (balancesum) 2.582 2.541 2.421 2.541 2.617
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 501 858 828 858 883
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.035 705 593 705 808
Immaterielle aktiver 406 245 414 245 438
Materielle aktiver 1.499 1.439 1.424 1.439 1.445
Finansielle og andre aktiver 1 1   1 1
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.919 1.900 1.852 1.900 1.915
Vare- og driftsbeholdninger 264 268 265 268 295
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 271 250 134 250 306
Likvide beholdninger 128 123 133 123 101
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 663 641 569 641 702
Aktiver i alt 2.582 2.541 2.421 2.541 2.617
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 8 7,80 6 12,10 8,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     41    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     12,50    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 666 1.863 2.523 720 709
Bruttoresultat 182 476 653 199 181
EBIT 55 146 163 87 62
Resultat før skat (EBT) 49 121 125 79 52
Nettoresultat 39 100 125 57 57
Finansielle indtægter     1    
Finansielle omkostninger -6 -25 -39 -8 -10