H+H International

(HH)
ISIN: DK0015202451

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 104,80 45,80 12,30 58,20 46,40
Nettoomsætning 1.252 445 376,50 821,50 430,40
Nettoresultat 76 36,50 1,70 38,20 37,80
Resultat før skat (EBT) 91,40   7,20   41,30
Bruttoresultat 324,50 125 85,10 210,10 114,40
Finansielle indtægter 1 1,10 1 2,10 0,30
Finansielle omkostninger -14,40 -4,70 -6,10 -10,80 -5,40

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 355,10 343,30 321,50 343,30 355,10
Egenkapital (aktionærers andel) 355,10 343,30   343,30 355,10
Aktiekapital 107,90 107,90 107,90 107,90 107,90
Passiver i alt (balancesum) 1.286 1.316,30 1.285,20 1.316,30 1.286
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 310,30 331,40 311,90 331,40 310,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 620,60 641,60 651,80 641,60 620,60
Immaterielle aktiver 56,60 57,20 57,20 57,20 56,60
Materielle aktiver 787 805,30 837,50 805,30 787
Finansielle aktiver 30,70       30,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 874,30 887,70 914,50 887,70 874,30
Vare- og driftsbeholdninger 231,20 216 203,90 216 231,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 164,50 200,60   200,60 164,50
Likvide beholdninger 16 12 11,60 12 16
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 411,70 428,60 370,70 428,60 411,70
Aktiver i alt 1.286 1.316,30 1.285,20 1.316,30 1.286
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 8,40 10,30 3,30 7,10 10,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 27,60 26,10   26,10 27,60
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 35,20 34,80   34,80 35,20

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 104,80 45,80 12,30 58,20 46,40
Nettoomsætning 1.252 445 376,50 821,50 430,40
Nettoresultat 76 36,50 1,70 38,20 37,80
Resultat før skat (EBT) 91,40   7,20   41,30
Bruttoresultat 324,50 125 85,10 210,10 114,40
Finansielle indtægter 1 1,10 1 2,10 0,30
Finansielle omkostninger -14,40 -4,70 -6,10 -10,80 -5,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.