H+H International

(HH)
ISIN: DK0015202451

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 1.863 709 434 1.143 720
Bruttoresultat 476 181 96 227 199
EBIT 146 62 -3 59 87
Resultat før skat (EBT) 121 52 -10 42 79
Nettoresultat 100 57 -14 43 57
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -25 -10 -7 -17 -8

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 978 926 370 926 978
Egenkapital (aktionærers andel) 978 926 370 926 978
Aktiekapital 180 180 108 180 180
Passiver i alt (balancesum) 2.541 2.617 2.455 2.617 2.541
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 858 883 1.214 883 858
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 705 808 871 808 705
Immaterielle aktiver 245 438 451 438 245
Materielle aktiver 1.439 1.445   1.445 1.439
Finansielle aktiver 1 1 1 1 1
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.900 1.915 1.878 1.915 1.900
Vare- og driftsbeholdninger 268 295 325 295 268
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 250 306 216 306 250
Likvide beholdninger 123 101 36 101 123
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 641 702 577 702 641
Aktiver i alt 2.541 2.617 2.455 2.617 2.541
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 7,80 8,70 -0,70 5,20 12,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 1.863 709 434 1.143 720
Bruttoresultat 476 181 96 227 199
EBIT 146 62 -3 59 87
Resultat før skat (EBT) 121 52 -10 42 79
Nettoresultat 100 57 -14 43 57
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -25 -10 -7 -17 -8

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.