H+H International

(HH)
ISIN: DK0015202451

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 306 114 55 169 137
Nettoomsætning 2.215 770 666 1.436 779
Nettoresultat 225 89 39 128 97
Resultat før skat (EBT) 285 108 49 157 128
Bruttoresultat 686 241 182 423 263
Finansielle indtægter 1       1
Finansielle omkostninger -22 -6 -6 -12 -10

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 1.258 1.180 1.046 1.180 1.258
Egenkapital (aktionærers andel) 1.224 1.145 1.046 1.145 1.224
Aktiekapital 180 180 180 180 180
Passiver i alt (balancesum) 2.862 2.833 2.582 2.833 2.862
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 523 493 501 493 523
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.081 1.160 1.035 1.160 1.081
Immaterielle aktiver 450 463 406 463 450
Materielle aktiver 1.567 1.564 1.499 1.564 1.567
Finansielle og andre aktiver 19 19 1 19 19
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.036 2.046 1.919 2.046 2.036
Vare- og driftsbeholdninger 269 251 264 251 269
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 231   271   231
Likvide beholdninger 326 289 128 289 326
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 826 787 663 787 826
Aktiver i alt 2.862 2.833 2.582 2.833 2.862
Minoriteter (egenkapital) 34 35   35 34

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 14 14,80 8 11,80 18
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 306 114 55 169 137
Nettoomsætning 2.215 770 666 1.436 779
Nettoresultat 225 89 39 128 97
Resultat før skat (EBT) 285 108 49 157 128
Bruttoresultat 686 241 182 423 263
Finansielle indtægter 1       1
Finansielle omkostninger -22 -6 -6 -12 -10