H+H International

(HH)
ISIN: DK0015202451

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 1.252 445 376,50 821,50 430,40
Bruttoresultat 324,50 125 85,10 210,10 114,40
EBIT 104,80 45,80 12,30 58,20 46,40
Resultat før skat (EBT) 91,40   7,20   41,30
Nettoresultat 76 36,50 1,70 38,20 37,80
Finansielle indtægter 1 1,10 1 2,10 0,30
Finansielle omkostninger -14,40 -4,70 -6,10 -10,80 -5,40

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 355,10 343,30 321,50 343,30 355,10
Egenkapital (aktionærers andel) 355,10 343,30   343,30 355,10
Aktiekapital 107,90 107,90 107,90 107,90 107,90
Passiver i alt (balancesum) 1.286 1.316,30 1.285,20 1.316,30 1.286
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 310,30 331,40 311,90 331,40 310,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 620,60 641,60 651,80 641,60 620,60
Immaterielle aktiver 56,60 57,20 57,20 57,20 56,60
Materielle aktiver 787 805,30 837,50 805,30 787
Finansielle aktiver 30,70       30,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 874,30 887,70 914,50 887,70 874,30
Vare- og driftsbeholdninger 231,20 216 203,90 216 231,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 164,50 200,60   200,60 164,50
Likvide beholdninger 16 12 11,60 12 16
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 411,70 428,60 370,70 428,60 411,70
Aktiver i alt 1.286 1.316,30 1.285,20 1.316,30 1.286
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 8,40 10,30 3,30 7,10 10,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 27,60 26,10   26,10 27,60
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 35,20 34,80   34,80 35,20

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 1.252 445 376,50 821,50 430,40
Bruttoresultat 324,50 125 85,10 210,10 114,40
EBIT 104,80 45,80 12,30 58,20 46,40
Resultat før skat (EBT) 91,40   7,20   41,30
Nettoresultat 76 36,50 1,70 38,20 37,80
Finansielle indtægter 1 1,10 1 2,10 0,30
Finansielle omkostninger -14,40 -4,70 -6,10 -10,80 -5,40