Per Aarsleff B

(PAAL B)
ISIN: DK0060700516

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2018Y
Nettoomsætning 8.819,20 3.288,70 3.002 2.530,20 12.108,30
Bruttoresultat 1.024,60 384,50 336 304 1.420,30
EBIT 342,80 164,80 107 71,30 475,30
Resultat før skat (EBT) 321,50 153,80 103 65,10 445,40
Nettoresultat 247,40 120,90 78 48,40 341
Finansielle indtægter         8,40
Finansielle omkostninger         -38,30

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2018Y
Egenkapital 2.832,90 2.832,90 2.771 2.728,90 2.899
Egenkapital (aktionærers andel) 2.826,30 2.826,30 2.763,80 2.721,70 2.891,60
Passiver i alt (balancesum) 7.320,20 7.320,20 6.801,40 6.890,20 7.852,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 3.719,70 3.719,70 3.256,40 3.396,10 4.210
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 767,60 767,60 773,90 765,20 743,80
Immaterielle aktiver 116,10 116,10 402,70 121,50 381,70
Materielle aktiver 60,80 60,80 2.257,60 61,40 2.286,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.678 2.678 2.687,60 2.675,20 2.683,40
Vare- og driftsbeholdninger 271,10 271,10 265 279,80 280,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 169,20 169,20     16,40
Likvide beholdninger 266,40 266,40 349,90 3.212 442,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.642,20 4.642,20 4.113,70 4.214,90 5.169,50
Aktiver i alt 7.320,20 7.320,20 6.801,40 6.890,20 7.852,90
Minoriteter (egenkapital) 6,60 6,60 7,20 7,20 7,40
Aktiekapital         45,30

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2018Y
EBIT-margin 3,90 5 3,60 2,80 3,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         36,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         12,20

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2018Y
Nettoomsætning 8.819,20 3.288,70 3.002 2.530,20 12.108,30
Bruttoresultat 1.024,60 384,50 336 304 1.420,30
EBIT 342,80 164,80 107 71,30 475,30
Resultat før skat (EBT) 321,50 153,80 103 65,10 445,40
Nettoresultat 247,40 120,90 78 48,40 341
Finansielle indtægter         8,40
Finansielle omkostninger         -38,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.