Per Aarsleff B

(PAAL B)
ISIN: DK0060700516

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Nettoomsætning 9.995,40 2.985,70 3.388,80 6.374,40 3.620,90
Bruttoresultat 1.073,10 388,70 327 665,80 407,30
EBIT 377,20 114,80 94 208,90 168,30
Resultat før skat (EBT) 356 117,10 74 191,10 164,80
Nettoresultat 274,40 88,10 56 144,10 130,30
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 3.058,80 2.920,80 2.944,20 2.920,80 3.058,80
Egenkapital (aktionærers andel) 3.051,40 2.928,40 2.936,50 2.928,40 3.051,40
Passiver i alt (balancesum) 8.262,70 7.620,40 7.686,50 7.620,40 8.262,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.571,90 4.039 4.028,40 4.039 4.571,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 632 653 713,90 653 632
Immaterielle aktiver 358,20 365 378,60 366 358,20
Materielle aktiver 2.338,90 2.314,10 2.282,90 2.314,10 2.338,90
Finansielle og andre aktiver 12,60 13,90   13,90 12,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.709,80 2.693,10 2.669,90 2.693,10 2.709,80
Vare- og driftsbeholdninger 293,20 299,50 289,80 299,50 293,20
Likvide beholdninger 714,50 533,60 627,80 533,60 714,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.552,90 4.927,30 5.016,60 4.927,30 5.553
Aktiver i alt 8.262,70 7.620,40   7.620,40 8.262,70
Minoriteter (egenkapital) 7,50 7,60 7,70 7,60 7,50
Aktiekapital   45,30   45,30  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 3,80 3,80 2,80 3,30 4,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Nettoomsætning 9.995,40 2.985,70 3.388,80 6.374,40 3.620,90
Bruttoresultat 1.073,10 388,70 327 665,80 407,30
EBIT 377,20 114,80 94 208,90 168,30
Resultat før skat (EBT) 356 117,10 74 191,10 164,80
Nettoresultat 274,40 88,10 56 144,10 130,30
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger