Per Aarsleff B

(PAAL B)
ISIN: DK0060700516

Resultatopgørelse

  2018Q1 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
EBIT 107 71,30 245,90 380,50 135,90
Nettoomsætning 3.002 2.530,20 8.234,50 11.188,30 2.901,50
Nettoresultat 78 48,40 174,20 268,90 97,80
Resultat før skat (EBT) 103 65,10 230,80 363,90 129
Bruttoresultat 336 304 8.781 1.259,30 348,60
Finansielle indtægter       12,90  
Finansielle omkostninger       -29,50  

Balance

  2018Q1 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Egenkapital 2.771 2.728,90 2.610,20 2.695,20 2.610,20
Egenkapital (aktionærers andel) 2.763,80 2.721,70 2.603,50 2.688,10 2.603,50
Passiver i alt (balancesum) 6.801,40 6.890,20 6.701,10 7.025,10 6.701,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 3.256,40 3.396,10 3.310,30 3.563,50 3.310,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 773,90 765,20 780,50 766,40 780,50
Immaterielle aktiver 402,70 121,50 78,10 385 78,10
Materielle aktiver 2.257,60 61,40 100,10 2.242,10 100,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.687,60 2.675,20 2.541 27,90 2.541
Vare- og driftsbeholdninger 265 279,80 240,90 260,90 240,90
Likvide beholdninger 349,90 3.212 380,80 352,80 380,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.113,70 4.214,90 4.160,10 4.370,10 4.160,10
Aktiver i alt 6.801,40 6.890,20 6.701,10 7.025,10 6.701,10
Minoriteter (egenkapital) 7,20 7,20 6,60 7,10 6,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)     166,50 6,50 166,50
Aktiekapital       45,30  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
EBIT-margin 3,60 2,80 3 3,40 4,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 40,70        
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 2,90        

Resultatopgørelse

  2018Q1 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
EBIT 107 71,30 245,90 380,50 135,90
Nettoomsætning 3.002 2.530,20 8.234,50 11.188,30 2.901,50
Nettoresultat 78 48,40 174,20 268,90 97,80
Resultat før skat (EBT) 103 65,10 230,80 363,90 129
Bruttoresultat 336 304 8.781 1.259,30 348,60
Finansielle indtægter       12,90  
Finansielle omkostninger       -29,50