Per Aarsleff B

(PAAL B)
ISIN: DK0060700516

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2017Y
EBIT 342,80 164,80 107 71,30 380,50
Nettoomsætning 8.819,20 3.288,70 3.002 2.530,20 11.188,30
Nettoresultat 247,40 120,90 78 48,40 268,90
Resultat før skat (EBT) 321,50 153,80 103 65,10 363,90
Bruttoresultat 1.024,60 384,50 336 304 1.259,30
Finansielle indtægter         12,90
Finansielle omkostninger         -29,50

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2017Y
Egenkapital 2.832,90 2.832,90 2.771 2.728,90 2.695,20
Egenkapital (aktionærers andel) 2.826,30 2.826,30 2.763,80 2.721,70 2.688,10
Passiver i alt (balancesum) 7.320,20 7.320,20 6.801,40 6.890,20 7.025,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 3.719,70 3.719,70 3.256,40 3.396,10 3.563,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 767,60 767,60 773,90 765,20 766,40
Immaterielle aktiver 116,10 116,10 402,70 121,50 385
Materielle aktiver 60,80 60,80 2.257,60 61,40 2.242,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.678 2.678 2.687,60 2.675,20 27,90
Vare- og driftsbeholdninger 271,10 271,10 265 279,80 260,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 169,20 169,20     6,50
Likvide beholdninger 266,40 266,40 349,90 3.212 352,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.642,20 4.642,20 4.113,70 4.214,90 4.370,10
Aktiver i alt 7.320,20 7.320,20 6.801,40 6.890,20 7.025,10
Minoriteter (egenkapital) 6,60 6,60 7,20 7,20 7,10
Aktiekapital         45,30

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2017Y
EBIT-margin 3,90 5 3,60 2,80 3,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     40,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     2,90    

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2017Y
EBIT 342,80 164,80 107 71,30 380,50
Nettoomsætning 8.819,20 3.288,70 3.002 2.530,20 11.188,30
Nettoresultat 247,40 120,90 78 48,40 268,90
Resultat før skat (EBT) 321,50 153,80 103 65,10 363,90
Bruttoresultat 1.024,60 384,50 336 304 1.259,30
Finansielle indtægter         12,90
Finansielle omkostninger         -29,50