Per Aarsleff B

(PAAL B)
ISIN: DK0060700516

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Q2 2017Q3 2017Y
Nettoomsætning 3.002 8.234,50 2.416,30 2.901,50 11.188,30
Bruttoresultat 336 8.781 210,70 348,60 1.259,30
EBIT 107 245,90 7,10 135,90 380,50
Resultat før skat (EBT) 103 230,80 3,30 129 363,90
Nettoresultat 78 174,20 2,30 97,80 268,90
Finansielle indtægter         12,90
Finansielle omkostninger         -29,50

Balance

  2018Q1 20179M 2017Q2 2017Q3 2017Y
Egenkapital 2.771 2.610,20 2.511,80 2.610,20 2.695,20
Egenkapital (aktionærers andel) 2.763,80 2.603,50 2.505,20 2.603,50 2.688,10
Passiver i alt (balancesum) 6.801,40 6.701,10 6.146,90 6.701,10 7.025,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 3.256,40 3.310,30 2.867 3.310,30 3.563,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 773,90 780,50 768,10 780,50 766,40
Immaterielle aktiver 402,70 78,10 310,70 78,10 385
Materielle aktiver 2.257,60 100,10 1.868 100,10 2.242,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.687,60 2.541 2.488,70 2.541 27,90
Vare- og driftsbeholdninger 265 240,90 238,40 240,90 260,90
Likvide beholdninger 349,90 380,80 373 380,80 352,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.113,70 4.160,10 3.658,20 4.160,10 4.370,10
Aktiver i alt 6.801,40 6.701,10 6.146,90 6.701,10 7.025,10
Minoriteter (egenkapital) 7,20 6,60 6,60 6,60 7,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   166,50   166,50 6,50
Aktiekapital     45,30   45,30

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Q2 2017Q3 2017Y
EBIT-margin 3,60 3 0,30 4,70 3,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 40,70        
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 2,90        

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Q2 2017Q3 2017Y
Nettoomsætning 3.002 8.234,50 2.416,30 2.901,50 11.188,30
Bruttoresultat 336 8.781 210,70 348,60 1.259,30
EBIT 107 245,90 7,10 135,90 380,50
Resultat før skat (EBT) 103 230,80 3,30 129 363,90
Nettoresultat 78 174,20 2,30 97,80 268,90
Finansielle indtægter         12,90
Finansielle omkostninger         -29,50