Per Aarsleff B

(PAAL B)
ISIN: DK0060700516

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q1
Nettoomsætning 3.388,80 8.819,20 12.108,30 3.288,70 3.002
Bruttoresultat 327 1.024,60 1.420,30 384,50 336
EBIT 94 342,80 475,30 164,80 107
Resultat før skat (EBT) 74 321,50 445,40 153,80 103
Nettoresultat 56 247,40 341 120,90 78
Finansielle indtægter     8,40    
Finansielle omkostninger     -38,30    

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q1
Egenkapital 2.944,20 2.832,90 2.899 2.832,90 2.771
Egenkapital (aktionærers andel) 2.936,50 2.826,30 2.891,60 2.826,30 2.763,80
Passiver i alt (balancesum) 7.686,50 7.320,20 7.852,90 7.320,20 6.801,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.028,40 3.719,70 4.210 3.719,70 3.256,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 713,90 767,60 743,80 767,60 773,90
Immaterielle aktiver 378,60 116,10 381,70 116,10 402,70
Materielle aktiver 2.282,90 60,80 2.286,10 60,80 2.257,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.669,90 2.678 2.683,40 2.678 2.687,60
Vare- og driftsbeholdninger 289,80 271,10 280,50 271,10 265
Likvide beholdninger 627,80 266,40 442,60 266,40 349,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.016,60 4.642,20 5.169,50 4.642,20 4.113,70
Minoriteter (egenkapital) 7,70 6,60 7,40 6,60 7,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   169,20 16,40 169,20  
Aktiver i alt   7.320,20 7.852,90 7.320,20 6.801,40
Aktiekapital     45,30    

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q1
EBIT-margin 2,80 3,90 3,90 5 3,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     36,90    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     12,20    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q1
Nettoomsætning 3.388,80 8.819,20 12.108,30 3.288,70 3.002
Bruttoresultat 327 1.024,60 1.420,30 384,50 336
EBIT 94 342,80 475,30 164,80 107
Resultat før skat (EBT) 74 321,50 445,40 153,80 103
Nettoresultat 56 247,40 341 120,90 78
Finansielle indtægter     8,40    
Finansielle omkostninger     -38,30