Per Aarsleff B

(PAAL B)
ISIN: DK0060700516

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2016Y
Nettoomsætning 8.234,50 11.188,30 2.901,50 2.416,30 10.419,60
Bruttoresultat 8.781 1.259,30 348,60 210,70 1.251,50
EBIT 245,90 380,50 135,90 7,10 417,80
Resultat før skat (EBT) 230,80 363,90 129 3,30 399,10
Nettoresultat 174,20 268,90 97,80 2,30 304,20
Finansielle indtægter   12,90      
Finansielle omkostninger   -29,50      

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2016Y
Egenkapital 2.610,20 2.695,20 2.610,20 2.511,80 2.503,40
Egenkapital (aktionærers andel) 2.603,50 2.688,10 2.603,50 2.505,20  
Passiver i alt (balancesum) 6.701,10 7.025,10 6.701,10 6.146,90 6.533,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 3.310,30 3.563,50 3.310,30 2.867 3.262,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 780,50 766,40 780,50 768,10 767,20
Immaterielle aktiver 78,10 385 78,10 310,70 332,70
Materielle aktiver 100,10 2.242,10 100,10 1.868 2.069
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.541 27,90 2.541 2.488,70 2.420,10
Vare- og driftsbeholdninger 240,90 260,90 240,90 238,40 225,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 166,50 6,50 166,50   678,60
Likvide beholdninger 380,80 352,80 380,80 373 317,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.160,10 4.370,10 4.160,10 3.658,20 4.113,30
Aktiver i alt 6.701,10 7.025,10 6.701,10 6.146,90 6.533,30
Minoriteter (egenkapital) 6,60 7,10 6,60 6,60  
Aktiekapital   45,30   45,30  

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2016Y
EBIT-margin 3 3,40 4,70 0,30 4
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         38,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         12,70

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2016Y
Nettoomsætning 8.234,50 11.188,30 2.901,50 2.416,30 10.419,60
Bruttoresultat 8.781 1.259,30 348,60 210,70 1.251,50
EBIT 245,90 380,50 135,90 7,10 417,80
Resultat før skat (EBT) 230,80 363,90 129 3,30 399,10
Nettoresultat 174,20 268,90 97,80 2,30 304,20
Finansielle indtægter   12,90      
Finansielle omkostninger   -29,50      

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.