cBrain

(CBRAIN)
ISIN: DK0060030286

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 39,70 80,60 71,80 68,70
Bruttoresultat 31,80 63,30 58,30 58,10
EBIT 6   11,10 16,60
Resultat før skat (EBT) 5,90 8,60 10,90 16,50
Nettoresultat 4,80 6.677 8,40 12,80
Finansielle indtægter   6,50    
Finansielle omkostninger   -251,70 -0,20 -0,20

Balance

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 83,30 85,10 80,40 64,40
Egenkapital (aktionærers andel) 83,30 85,10 80,40 64,40
Passiver i alt (balancesum) 100,50 102,60 99 84,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10,70 10,70 12,70 15
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 6,50 6,90 5,90 5,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 29,90 31,40 27,80 24,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 23,50 24,80 24,60 18,40
Likvide beholdninger 34,70 34,30 37,30 40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 70,60 71,10 71,20 60
Aktiver i alt 100,50 102,60 99 84,90
Aktiekapital   5 5 5
Materielle aktiver        
Finansielle aktiver   36,20    
Minoriteter (egenkapital)        
Immaterielle aktiver     27,80 24,90

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin 15,10 11 15 24
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 83 83 81 76
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 14 8 12 22

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 39,70 80,60 71,80 68,70
Bruttoresultat 31,80 63,30 58,30 58,10
EBIT 6   11,10 16,60
Resultat før skat (EBT) 5,90 8,60 10,90 16,50
Nettoresultat 4,80 6.677 8,40 12,80
Finansielle indtægter   6,50    
Finansielle omkostninger   -251,70 -0,20 -0,20