cBrain

(CBRAIN)
ISIN: DK0060030286

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 38,80 80,60 71,80 68,70
Bruttoresultat 30,20 63,30 58,30 58,10
EBIT -1,30   11,10 16,60
Resultat før skat (EBT) -1,40 8,60 10,90 16,50
Nettoresultat -1,10 6.677 8,40 12,80
Finansielle indtægter   6,50    
Finansielle omkostninger -0,10 -251,70 -0,20 -0,20

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 81,60 85,10 80,40 64,40
Egenkapital (aktionærers andel) 81,60 85,10 80,40 64,40
Passiver i alt (balancesum) 100,50 102,60 99 84,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 11,70 10,70 12,70 15
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7,20 6,90 5,90 5,40
Immaterielle aktiver 33   27,80 24,90
Materielle aktiver 11,60      
Finansielle aktiver   36,20    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 44,70 31,40 27,80 24,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 21 24,80 24,60 18,40
Likvide beholdninger 26,70 34,30 37,30 40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 55,90 71,10 71,20 60
Aktiver i alt 100,50 102,60 99 84,90
Minoriteter (egenkapital)        
Aktiekapital   5 5 5

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin -3,40 11 15 24
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   83 81 76
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   8 12 22

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 38,80 80,60 71,80 68,70
Bruttoresultat 30,20 63,30 58,30 58,10
EBIT -1,30   11,10 16,60
Resultat før skat (EBT) -1,40 8,60 10,90 16,50
Nettoresultat -1,10 6.677 8,40 12,80
Finansielle indtægter   6,50    
Finansielle omkostninger -0,10 -251,70 -0,20 -0,20