cBrain

(CBRAIN)
ISIN: DK0060030286

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 39,70 71,80 68,70 54,80
Bruttoresultat 31,80 58,30 58,10 45,40
EBIT 6 11,10 16,60 11,50
Resultat før skat (EBT) 5,90 10,90 16,50 11,50
Nettoresultat 4,80 8,40 12,80 9,10
Finansielle indtægter       0,10
Finansielle omkostninger   -0,20 -0,20  

Balance

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 83,30 80,40 64,40 53,10
Egenkapital (aktionærers andel) 83,30 80,40 64,40 53,10
Passiver i alt (balancesum) 100,50 99 84,90 68,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10,70 12,70 15 10,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 6,50 5,90 5,40 5,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 29,90 27,80 24,90 22,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 23,50 24,60 18,40 17,90
Likvide beholdninger 34,70 37,30 40 27,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 70,60 71,20 60 45,80
Aktiver i alt 100,50 99 84,90 68,30
Aktiekapital   5 5 5
Immaterielle aktiver   27,80 24,90 22,50
Materielle aktiver        
Finansielle aktiver        
Minoriteter (egenkapital)        

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
EBIT-margin 15,10 15 24 21
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 83 81 76 91,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 14 12 22 17,10

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 39,70 71,80 68,70 54,80
Bruttoresultat 31,80 58,30 58,10 45,40
EBIT 6 11,10 16,60 11,50
Resultat før skat (EBT) 5,90 10,90 16,50 11,50
Nettoresultat 4,80 8,40 12,80 9,10
Finansielle indtægter       0,10
Finansielle omkostninger   -0,20 -0,20  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.