SP Group

(SPG)
ISIN: DK0010244771

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 154,70 55,30 52,60 107,90 46,70
Nettoomsætning 17.421,80 501,30 476,80 978,20 443,60
Nettoresultat 107,50 36,90 38,40 75,30 32,20
Resultat før skat (EBT) 139,30 47,70 49,60 97,30 42
Bruttoresultat 461,60 163 152,80 315,90 145,80
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 506,50 502,10 483,20 502,10 506,50
Egenkapital (aktionærers andel) 506,50 502,10   502,10 506,50
Passiver i alt (balancesum) 1.467,40 1.445,90 1.442,30 1.445,90 1.467,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 525,60 607,70 551 607,70 525,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 435,30 336,10 408,10 336,10 435,30
Immaterielle aktiver 238,40 140,80 243,80 240,80 238,40
Materielle aktiver 570,80 546,10 530,80 546,10 570,80
Finansielle aktiver 2,80 2,90 3,10 2,90 2,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 820 797,80 785,70 797,80 820
Vare- og driftsbeholdninger 335,20 335,30 322,70 335,30 335,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 250,30 277,90   277,30 250,30
Likvide beholdninger 62,10 35,50 51,60 35,50 62,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 647,50 648,10 656,60 648,10 647,50
Aktiver i alt 1.467,40 1.445,90 1.442,30 1.445,90 1.467,40
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 0,10 11 11 11 10,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 154,70 55,30 52,60 107,90 46,70
Nettoomsætning 17.421,80 501,30 476,80 978,20 443,60
Nettoresultat 107,50 36,90 38,40 75,30 32,20
Resultat før skat (EBT) 139,30 47,70 49,60 97,30 42
Bruttoresultat 461,60 163 152,80 315,90 145,80
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.