PARKEN Sport & Entertainment

(PARKEN)
ISIN: DK0010237643

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 277,30 956,10 1.282,90 381,60 311,60
EBIT -6,30 97,70 108,60 94,70 16,50
Resultat før skat (EBT) -17,20 62,10 61,50 83,40 15,40
Nettoresultat -14,40 48,40 40,70 65,10 11,70
Finansielle indtægter 0,70 1 1,40 0,50 217
Finansielle omkostninger -11,60 36,70 49,40 11,80 12,70

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 986,90 999,60 993,90 999,60 932,30
Egenkapital (aktionærers andel) 986,90 999,60 993,90 999,60 932,30
Aktiekapital 197,50 197,50 197,50 197,50 197,50
Passiver i alt (balancesum) 2.841,50 2.836,40 2.817,50 2.836,40 2.825,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 513,60 478,30 451,20 478,30 522,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.340,90 1.358,50 1.372,40 1.358,40 1.371,10
Immaterielle aktiver 379,30 381,30 358,10 381,30 368,10
Materielle aktiver 2.163,20 2.154,70 2.179,30 2.154,70 2.146,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.577,70 2.573,20 2.572,50 2.573,20 2.552,80
Vare- og driftsbeholdninger 82,60 82,70 81,30 82,70 85,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 135,50 141 129,10 141 120,10
Likvide beholdninger 22 15,30 12,60 15,30 29,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 263,70 263,30 242,20 263,30 273,20
Aktiver i alt 2.841,50 2.836,40 2.817,50 2.836,40 2.825,90
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   37,20   37,20 37,90

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1
EBIT-margin -2,30 9,20 5,30 -9,40 1,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   35,30 33   33
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   4      

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 277,30 956,10 1.282,90 381,60 311,60
EBIT -6,30 97,70 108,60 94,70 16,50
Resultat før skat (EBT) -17,20 62,10 61,50 83,40 15,40
Nettoresultat -14,40 48,40 40,70 65,10 11,70
Finansielle indtægter 0,70 1 1,40 0,50 217
Finansielle omkostninger -11,60 36,70 49,40 11,80 12,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.