PARKEN Sport & Entertainment

(PARKEN)
ISIN: DK0010237643

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 169,80 277,30 337,10 956,10 1.282,90
EBIT 18,70 -6,30 25,20 97,70 108,60
Resultat før skat (EBT) 8,30 -17,20 4,90 62,10 61,50
Nettoresultat -224 -14,40 -227,50 48,40 40,70
Finansielle indtægter 0,30 0,70 1 1 1,40
Finansielle omkostninger 10,70 -11,60 21,30 36,70 49,40

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 747,40 986,90 747,40 999,60 993,90
Egenkapital (aktionærers andel) 747,40 986,90 747,40 999,60 993,90
Aktiekapital 197,50 197,50 197,50 197,50 197,50
Passiver i alt (balancesum) 2.630,80 2.841,50 2.630,80 2.836,40 2.817,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 572,90 513,60 572,90 478,30 451,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.310,50 1.340,90 1.310,50 1.358,50 1.372,40
Immaterielle aktiver 253,40 379,30 253,40 381,30 358,10
Materielle aktiver 1.979,90 2.163,20 1.979,90 2.154,70 2.179,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.236 2.577,70 2.236 2.573,20 2.572,50
Vare- og driftsbeholdninger 74,10 82,60 74,10 82,70 81,30
Likvide beholdninger 16 22 16 15,30 12,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 394,70 263,70 394,70 263,30 242,20
Aktiver i alt 2.630,80 2.841,50 2.630,80 2.836,40 2.817,50
Minoriteter (egenkapital)          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   135,50   141 129,10
Finansielle aktiver       37,20  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q2
EBIT-margin 11 -2,30 27,50 9,20 5,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       35,30 33
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       4  

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 169,80 277,30 337,10 956,10 1.282,90
EBIT 18,70 -6,30 25,20 97,70 108,60
Resultat før skat (EBT) 8,30 -17,20 4,90 62,10 61,50
Nettoresultat -224 -14,40 -227,50 48,40 40,70
Finansielle indtægter 0,30 0,70 1 1 1,40
Finansielle omkostninger 10,70 -11,60 21,30 36,70 49,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.