PARKEN Sport & Entertainment

(PARKEN)
ISIN: DK0010237643

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 203,50 131,80 335,30 576,80 781,40
EBIT -6,30 -25 -31,30 112,70 137,70
Resultat før skat (EBT) -15,70 -39,50 -55,20 80,30 97,40
Nettoresultat -12,80 -30,40 -43,20 -190,20 -167,80
Finansielle indtægter 0,10 0,40 0,50 1,50 3,10
Finansielle omkostninger -9,60 -14,80 -24,40 -33,90 -43,40

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 736,30 780,10 736,30 791,70 817,60
Egenkapital (aktionærers andel) 736,30 780,10 736,30 791,70 817,60
Aktiekapital 197,50 197,50 197,50 197,50 197,50
Passiver i alt (balancesum) 2.562,10 2.556,20 2.562,10 2.603,70 2.557,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 577,60 515,80 577,60 520,50 474,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.248,20 1.260,30 1.248,20 1.291,50 1.264,80
Immaterielle aktiver 284,50 292,30 284,50 280,10 252,70
Materielle aktiver 1.982,40 1.986 1.982,40 1.972,50 1.981,10
Finansielle og andre aktiver 11,30   11,30    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.278,10 2.291,90 2.278,10 2.266,10 2.245,80
Vare- og driftsbeholdninger 79,10 81,80 79,10 73,50 79,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 178,50 155,50   202,80 196,10
Likvide beholdninger 20,50 18,80 20,50 53,30 27,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 284 264,30 284 337,60 307,70
Aktiver i alt 2.562,10 2.556,20 2.562,10 2.603,70 2.557,10
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin -3,10 -19 -31,30 19,50 13,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         32
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -18,50

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 203,50 131,80 335,30 576,80 781,40
EBIT -6,30 -25 -31,30 112,70 137,70
Resultat før skat (EBT) -15,70 -39,50 -55,20 80,30 97,40
Nettoresultat -12,80 -30,40 -43,20 -190,20 -167,80
Finansielle indtægter 0,10 0,40 0,50 1,50 3,10
Finansielle omkostninger -9,60 -14,80 -24,40 -33,90 -43,40