PARKEN Sport & Entertainment

(PARKEN)
ISIN: DK0010237643

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 576,80 169,80 277,30 337,10 239,60
EBIT 112,70 18,70 -6,30 25,20 87,50
Resultat før skat (EBT) 80,30 8,30 -17,20 4,90 75,40
Nettoresultat -190,20 -224 -14,40 -227,50 37,30
Finansielle indtægter 1,50 0,30 0,70 1 0,50
Finansielle omkostninger -33,90 10,70 -11,60 21,30 -12,60

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 791,70 747,40 986,90 747,40 791,70
Egenkapital (aktionærers andel) 791,70 747,40 986,90 747,40 791,70
Aktiekapital 197,50 197,50 197,50 197,50 197,50
Passiver i alt (balancesum) 2.603,70 2.630,80 2.841,50 2.630,80 2.603,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 520,50 572,90 513,60 572,90 520,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.291,50 1.310,50 1.340,90 1.310,50 1.291,50
Immaterielle aktiver 280,10 253,40 379,30 253,40 280,10
Materielle aktiver 1.972,50 1.979,90 2.163,20 1.979,90 1.972,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.266,10 2.236 2.577,70 2.236 2.266,10
Vare- og driftsbeholdninger 73,50 74,10 82,60 74,10 73,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 202,80   135,50   202,80
Likvide beholdninger 53,30 16 22 16 53,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 337,60 394,70 263,70 394,70 337,60
Aktiver i alt 2.603,70 2.630,80 2.841,50 2.630,80 2.603,70
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 19,50 11 -2,30 27,50 36,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 576,80 169,80 277,30 337,10 239,60
EBIT 112,70 18,70 -6,30 25,20 87,50
Resultat før skat (EBT) 80,30 8,30 -17,20 4,90 75,40
Nettoresultat -190,20 -224 -14,40 -227,50 37,30
Finansielle indtægter 1,50 0,30 0,70 1 0,50
Finansielle omkostninger -33,90 10,70 -11,60 21,30 -12,60

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.