PARKEN Sport & Entertainment

(PARKEN)
ISIN: DK0010237643

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 97,70 16,50 -24,80 10,50 94,70
Nettoomsætning 956,10 311,60 262,80 575,50 381,60
Nettoresultat 48,40 11,70 -26,40 -16,60 65,10
Resultat før skat (EBT) 62,10 15,40 -36,70 -21,30 83,40
Finansielle indtægter 1 217 0,30 0,50 0,50
Finansielle omkostninger 36,70 12,70 -12,20 24,90 11,80

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 999,60 932,30 1.010,60 932,30 999,60
Egenkapital (aktionærers andel) 999,60 932,30   932,30 999,60
Aktiekapital 197,50 197,50 197,50 197,50 197,50
Passiver i alt (balancesum) 2.836,40 2.825,90 2.794,60 2.825,90 2.836,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 478,30 522,50 396,30 522,50 478,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.358,50 1.371,10 1.387,70 1.371,10 1.358,40
Immaterielle aktiver 381,30 368,10 317,80 368,10 381,30
Materielle aktiver 2.154,70 2.146,80 2.153,50 2.146,80 2.154,70
Finansielle aktiver 37,20 37,90   37,90 37,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.573,20 2.552,80 2.510,90 2.552,80 2.573,20
Vare- og driftsbeholdninger 82,70 85,10 84,30 85,10 82,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 141 120,10   120,10 141
Likvide beholdninger 15,30 29,20 277,20 29,20 15,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 263,30 273,20 283,80 273,20 263,30
Aktiver i alt 2.836,40 2.825,90 2.794,60 2.825,90 2.836,40
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Q3 2016Q2
EBIT-margin 5,30 -9,40 1,80 25,10 6,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 33   33    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 97,70 16,50 -24,80 10,50 94,70
Nettoomsætning 956,10 311,60 262,80 575,50 381,60
Nettoresultat 48,40 11,70 -26,40 -16,60 65,10
Resultat før skat (EBT) 62,10 15,40 -36,70 -21,30 83,40
Finansielle indtægter 1 217 0,30 0,50 0,50
Finansielle omkostninger 36,70 12,70 -12,20 24,90 11,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.