G4S

(GFS)
ISIN: GB00B01FLG62

Resultatopgørelse

  2016H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 3.532 7.590 6.863 6.848
EBIT 168 402 183 270
Resultat før skat (EBT) 115 296 78 148
Nettoresultat 80 217 26 169
Finansielle indtægter 13 33    
Finansielle omkostninger -66 -139    

Balance

  2016H1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 750 863 691 970
Egenkapital (aktionærers andel) 729 842 673 948
Aktiekapital 388 388 388 388
Passiver i alt (balancesum) 5.408 5.611 4.718 4.822
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.388 2.304 1.352 1.454
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.270 2.444 2.675 2.398
Immaterielle aktiver 2.125 2.094 1.957 2.104
Materielle aktiver 432 437 427 450
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.850 3.011 2.749 2.868
Vare- og driftsbeholdninger 97 112 103 108
Likvide beholdninger 818 851 443 409
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.558 2.600 1.969 1.954
Aktiver i alt 5.408 5.611 4.718 4.822
Minoriteter (egenkapital) 21 21 18 22
Finansielle aktiver     365 314

Nøgletal - hovedtal

  2016H1 2016Y 2015Y 2014Y
EBIT-margin 4,80 5,30 2,70 3,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       19,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       17,80

Resultatopgørelse

  2016H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 3.532 7.590 6.863 6.848
EBIT 168 402 183 270
Resultat før skat (EBT) 115 296 78 148
Nettoresultat 80 217 26 169
Finansielle indtægter 13 33    
Finansielle omkostninger -66 -139    

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.