G4S

(GFS)
ISIN: GB00B01FLG62

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT 193 501 402 183
Nettoomsætning 3.672 7.828 7.590 6.863
Nettoresultat 108 252 217 26
Resultat før skat (EBT) 139 386 296 78
Finansielle indtægter 8 16 33  
Finansielle omkostninger -62 -131 -139  

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 834 850 863 691
Egenkapital (aktionærers andel) 833 854 842 673
Aktiekapital 388 388 388 388
Passiver i alt (balancesum) 5.775 854 5.611 4.718
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.768 -2.426 2.304 1.352
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.174 -2.141 2.444 2.675
Immaterielle aktiver 2.021 2.011 2.094 1.957
Materielle aktiver 381 395 437 427
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.837 2.849 3.011 2.749
Vare- og driftsbeholdninger 107 104 112 103
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.432 1.416    
Likvide beholdninger 1.302 902 851 443
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.938 2.572 2.600 1.969
Aktiver i alt 5.775 5.421 5.611 4.718
Minoriteter (egenkapital) 1 4 21 18
Finansielle aktiver   463   365

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin 5,30 6,40 5,30 2,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   15,70    

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT 193 501 402 183
Nettoomsætning 3.672 7.828 7.590 6.863
Nettoresultat 108 252 217 26
Resultat før skat (EBT) 139 386 296 78
Finansielle indtægter 8 16 33  
Finansielle omkostninger -62 -131 -139