G4S

(GFS)
ISIN: GB00B01FLG62

Resultatopgørelse

  2017Y 2016H1 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 7.828 3.532 7.590 6.863
EBIT 501 168 402 183
Resultat før skat (EBT) 386 115 296 78
Nettoresultat 252 80 217 26
Finansielle indtægter 16 13 33  
Finansielle omkostninger -131 -66 -139  

Balance

  2017Y 2016H1 2016Y 2015Y
Egenkapital 850 750 863 691
Egenkapital (aktionærers andel) 854 729 842 673
Aktiekapital 388 388 388 388
Passiver i alt (balancesum) 854 5.408 5.611 4.718
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) -2.426 1.388 2.304 1.352
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) -2.141 3.270 2.444 2.675
Immaterielle aktiver 2.011 2.125 2.094 1.957
Materielle aktiver 395 432 437 427
Finansielle aktiver 463     365
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.849 2.850 3.011 2.749
Vare- og driftsbeholdninger 104 97 112 103
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.416      
Likvide beholdninger 902 818 851 443
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.572 2.558 2.600 1.969
Aktiver i alt 5.421 5.408 5.611 4.718
Minoriteter (egenkapital) 4 21 21 18

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016H1 2016Y 2015Y
EBIT-margin 6,40 4,80 5,30 2,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 15,70      

Resultatopgørelse

  2017Y 2016H1 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 7.828 3.532 7.590 6.863
EBIT 501 168 402 183
Resultat før skat (EBT) 386 115 296 78
Nettoresultat 252 80 217 26
Finansielle indtægter 16 13 33  
Finansielle omkostninger -131 -66 -139  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.