G4S

(GFS)
ISIN: GB00B01FLG62

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT 193 253 501 402
Nettoomsætning 3.672 7.512 7.828 7.590
Nettoresultat 108 90 252 217
Resultat før skat (EBT) 139 143 386 296
Finansielle indtægter 8 16 16 33
Finansielle omkostninger -62 -126 -131 -139

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 834 783 850 863
Egenkapital (aktionærers andel) 833 765 854 842
Aktiekapital 388 388 388 388
Passiver i alt (balancesum) 5.775 5.532 5.421 5.611
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.768 2.461 2.426 2.304
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.174 2.288 2.141 2.444
Immaterielle aktiver 2.021 2.051 2.011 2.094
Materielle aktiver 381 367 395 437
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.837 2.860 2.849 3.011
Vare- og driftsbeholdninger 107 113 104 112
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.432      
Likvide beholdninger 1.302 1.015 902 851
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.938 2.672 2.572 2.600
Aktiver i alt 5.775 5.532 5.421 5.611
Minoriteter (egenkapital) 1 18 4 21
Finansielle og andre aktiver   442 463  

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin 5,30 3,40 6,40 5,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   13,80 15,70  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   10,20 27,90  

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT 193 253 501 402
Nettoomsætning 3.672 7.512 7.828 7.590
Nettoresultat 108 90 252 217
Resultat før skat (EBT) 139 143 386 296
Finansielle indtægter 8 16 16 33
Finansielle omkostninger -62 -126 -131 -139