Schouw & Co.

(SCHO)
ISIN: DK0010253921

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 13.419 4.534 3.850,70 8.384,70 5.034,30
Bruttoresultat 2.217,50 753,80 649,10 1.402,90 814,60
EBIT 757,90 266,10 183,10 449,20 308,70
Resultat før skat (EBT) 730,90 258,50 171,80 430,30 300,50
Nettoresultat 549 200,90 118,10 319 230
Finansielle indtægter 45,30 16,50 16,90 30,20 17,70
Finansielle omkostninger -109,20 -40,40 -30,10 -67,20 -44,60

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 8.503,10 8.382 8.406,10 8.382 8.503,10
Egenkapital (aktionærers andel) 8.495,30 8.370,60 8.391,70 8.370,60 8.495,30
Aktiekapital 255 255 255 255 255
Passiver i alt (balancesum) 15.765,20 15.428,80 24.589 15.428,80 15.765,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.745,30 4.334,10 3.937,50 4.334,10 4.745,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.516,80 2.712,70 2.245,40 2.712,70 2.516,80
Immaterielle aktiver 3.168,80 3.176,40 3.135 3.176,40 3.168,80
Materielle aktiver 4.167,40 4.161,40 4.024,30 4.161,40 4.167,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 8.057,80 720,60 7.864,30 720,60 8.057,80
Vare- og driftsbeholdninger 3.190,60 3.187,20 2.979,60 3.187,20 3.190,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.997,90 3.753,30 3.185,90 3.753,30 3.997,90
Likvide beholdninger 464,10 371,40 509 371,40 464,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.707,40 7.370,40 6.724,70 7.370,40 7.707,40
Aktiver i alt 15.765,20 15.428,80 14.589 15.428,80 15.765,20
Minoriteter (egenkapital) 7,80 11,50 14,40 11,50 7,80
Finansielle aktiver     705    

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 5,60 5,90 4,80 5,40 6
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     57,60    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     10,70    

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 13.419 4.534 3.850,70 8.384,70 5.034,30
Bruttoresultat 2.217,50 753,80 649,10 1.402,90 814,60
EBIT 757,90 266,10 183,10 449,20 308,70
Resultat før skat (EBT) 730,90 258,50 171,80 430,30 300,50
Nettoresultat 549 200,90 118,10 319 230
Finansielle indtægter 45,30 16,50 16,90 30,20 17,70
Finansielle omkostninger -109,20 -40,40 -30,10 -67,20 -44,60