Schouw & Co.

(SCHO)
ISIN: DK0010253921

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 12.541 4.122,50 3.583,60 7.706,10 4.835,30
Bruttoresultat 2.069,50 666,70 584,50 1.251,20 818,30
EBIT 778,50 238,30 178,30 416,60 361,90
Resultat før skat (EBT) 765,80 255,90 163,30 419,20 346,50
Nettoresultat 585,10 200,60 122,30 322,90 262,30
Finansielle indtægter 71,20 57,90 4,30 62,20 9,60
Finansielle omkostninger -98,60 -44,50 -19,40 -63,90 -35,30

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 8.055,80 7.760,70 7.975,80 7.760,70 8.055,80
Egenkapital (aktionærers andel) 8.044,40 7.746,80 7.959,30 7.746,80 8.044,40
Aktiekapital 255 255 255 255 255
Passiver i alt (balancesum) 14.591,40 13.331,20 12.412 13.331,20 14.591,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5.257,40 4.662,40 3.642,10 4.662,40 5.257,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.278,20 908,10 794,10 908,10 1.278,20
Immaterielle aktiver 3.225,70 2.327,60 1.480,70 2.327,60 3.225,70
Materielle aktiver 3.873 3.703,20 3.603,30 3.703,20 3.873
Finansielle aktiver 686,80       686,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 7.785,50 6.724,30 5.628,70 6.724,30 7.785,50
Vare- og driftsbeholdninger 2.709,20 2.714,40 2.264,50 2.714,40 2.709,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.448,80 3.262,10   3.262,10 3.448,80
Likvide beholdninger 562,20 519,90 1.513,40 519,90 562,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.805,90 6.606,90 6.783,30 6.606,90 6.805,90
Aktiver i alt 14.591,40 13.331,20 12.412 13.311,20 14.591,40
Minoriteter (egenkapital) 11,40 13,90 16,50 13,90 11,40

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 6,10 5,80 5 5,40 7,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   58,10   58,10  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 12.541 4.122,50 3.583,60 7.706,10 4.835,30
Bruttoresultat 2.069,50 666,70 584,50 1.251,20 818,30
EBIT 778,50 238,30 178,30 416,60 361,90
Resultat før skat (EBT) 765,80 255,90 163,30 419,20 346,50
Nettoresultat 585,10 200,60 122,30 322,90 262,30
Finansielle indtægter 71,20 57,90 4,30 62,20 9,60
Finansielle omkostninger -98,60 -44,50 -19,40 -63,90 -35,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.