Schouw & Co.

(SCHO)
ISIN: DK0010253921

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 4.534 3.850,70 8.384,70 12.541 17.032,20
Bruttoresultat 753,80 649,10 1.402,90 2.069,50 2.840,10
EBIT 266,10 183,10 449,20 778,50 1.092,70
Resultat før skat (EBT) 258,50 171,80 430,30 765,80 1.104,60
Nettoresultat 200,90 118,10 319 585,10 874,50
Finansielle indtægter 16,50 16,90 30,20 71,20 78,40
Finansielle omkostninger -40,40 -30,10 -67,20 -98,60 -108,40

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 8.382 8.406,10 8.382 8.055,80 8.331,90
Egenkapital (aktionærers andel) 8.370,60 8.391,70 8.370,60 8.044,40 8.317,40
Aktiekapital 255 255 255 255 255
Passiver i alt (balancesum) 15.428,80 24.589 15.428,80 14.591,40 14.389,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.334,10 3.937,50 4.334,10 5.257,40 4.021,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.712,70 2.245,40 2.712,70 1.278,20 2.035,50
Immaterielle aktiver 3.176,40 3.135 3.176,40 3.225,70 3.194,90
Materielle aktiver 4.161,40 4.024,30 4.161,40 3.873 3.959,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 720,60 7.864,30 720,60 7.785,50 7.864
Vare- og driftsbeholdninger 3.187,20 2.979,60 3.187,20 2.709,20 2.811,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.753,30 3.185,90 3.753,30 3.448,80 3.180
Likvide beholdninger 371,40 509 371,40 562,20 478,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.370,40 6.724,70 7.370,40 6.805,90 6.525,10
Aktiver i alt 15.428,80 14.589 15.428,80 14.591,40 14.389,10
Minoriteter (egenkapital) 11,50 14,40 11,50 11,40 14,50
Finansielle aktiver   705   686,80  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 5,90 4,80 5,40 6,10 6,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   57,60     57,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   10,70     10,50

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 4.534 3.850,70 8.384,70 12.541 17.032,20
Bruttoresultat 753,80 649,10 1.402,90 2.069,50 2.840,10
EBIT 266,10 183,10 449,20 778,50 1.092,70
Resultat før skat (EBT) 258,50 171,80 430,30 765,80 1.104,60
Nettoresultat 200,90 118,10 319 585,10 874,50
Finansielle indtægter 16,50 16,90 30,20 71,20 78,40
Finansielle omkostninger -40,40 -30,10 -67,20 -98,60 -108,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.