Schouw & Co.

(SCHO)
ISIN: DK0010253921

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 3.850,70 12.541 17.032,20 4.835,30 4.122,50
Bruttoresultat 649,10 2.069,50 2.840,10 818,30 666,70
EBIT 183,10 778,50 1.092,70 361,90 238,30
Resultat før skat (EBT) 171,80 765,80 1.104,60 346,50 255,90
Nettoresultat 118,10 585,10 874,50 262,30 200,60
Finansielle indtægter 16,90 71,20 78,40 9,60 57,90
Finansielle omkostninger -30,10 -98,60 -108,40 -35,30 -44,50

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 8.406,10 8.055,80 8.331,90 8.055,80 7.760,70
Egenkapital (aktionærers andel) 8.391,70 8.044,40 8.317,40 8.044,40 7.746,80
Aktiekapital 255 255 255 255 255
Passiver i alt (balancesum) 24.589 14.591,40 14.389,10 14.591,40 13.331,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 3.937,50 5.257,40 4.021,70 5.257,40 4.662,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.245,40 1.278,20 2.035,50 1.278,20 908,10
Immaterielle aktiver 3.135 3.225,70 3.194,90 3.225,70 2.327,60
Materielle aktiver 4.024,30 3.873 3.959,20 3.873 3.703,20
Finansielle aktiver 705 686,80   686,80  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 7.864,30 7.785,50 7.864 7.785,50 6.724,30
Vare- og driftsbeholdninger 2.979,60 2.709,20 2.811,20 2.709,20 2.714,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.185,90 3.448,80 3.180 3.448,80 3.262,10
Likvide beholdninger 509 562,20 478,20 562,20 519,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.724,70 6.805,90 6.525,10 6.805,90 6.606,90
Aktiver i alt 14.589 14.591,40 14.389,10 14.591,40 13.331,20
Minoriteter (egenkapital) 14,40 11,40 14,50 11,40 13,90

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 4,80 6,10 6,40 7,20 5,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 57,60   57,80   58,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 10,70   10,50    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 3.850,70 12.541 17.032,20 4.835,30 4.122,50
Bruttoresultat 649,10 2.069,50 2.840,10 818,30 666,70
EBIT 183,10 778,50 1.092,70 361,90 238,30
Resultat før skat (EBT) 171,80 765,80 1.104,60 346,50 255,90
Nettoresultat 118,10 585,10 874,50 262,30 200,60
Finansielle indtægter 16,90 71,20 78,40 9,60 57,90
Finansielle omkostninger -30,10 -98,60 -108,40 -35,30 -44,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.