GN Store Nord

(GN)
ISIN: DK0010272632

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 7.420 10.607 3.187 2.560 2.564
Bruttoresultat 4.609 6.574 1.965 1.587 1.597
EBIT 1.148 1.796 648 417 415
Resultat før skat (EBT) 1.026 1.606 580 386 366
Nettoresultat 798 1.247 449 301 284
Finansielle indtægter 62 71   12 8
Finansielle omkostninger -184 -274   -43 -57
Udviklingsomkostninger -596 -861 -265 -223 -202
EBITA 1.268 1.956 688 462 452
Aktionærers andel af resultat 798 1.247 449 301 284
Finansielle poster (netto) -122 -203 -81 -31 -49
Administrationsomkostninger -508 -706 -198 -147 -185
EBITDA 1.408 2.148 740 510 501
Produktionsomkostninger -2.811 -4.033 -1.222 -973 -967
Salgs- og distributionsomkostninger -2.239 -3.050 -811 -754 -758

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 4.761 5.096 5.096 4.761 4.695
Egenkapital (aktionærers andel) 4.761 5.096 5.096 4.761 4.695
Aktiekapital 583 583 583 583 583
Passiver i alt (balancesum) 12.509 13.017 13.017 12.509 12.093
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.802 3.058 3.058 2.802 2.673
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.946 4.863 4.863 4.946 4.725
Immaterielle aktiver 6.543 6.594 6.594 6.543 6.499
Materielle aktiver 504 514 514 504 503
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 8.607 8.736 8.736 8.607 8.551
Vare- og driftsbeholdninger 857 952 952 857 719
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.166 2.394 2.394 2.166 2.116
Likvide beholdninger 639 636 636 639 395
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.902 4.281 4.281 3.902 3.542
Aktiver i alt 12.509 13.017 13.017 12.509 12.093
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.748 7.921 7.921 7.748 7.398
Finansielle aktiver   1.628 1.628    

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 15,50 16,90 20,30 16,30 16,20
EBITA-margin 17,10 18,40 21,60 18,10 17,60
EBITDA-margin 19 20,30 23,20 19,90 19,50
Bruttomargin 62,10 62 61,70 62 62,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   39,10      

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -902 -1.458 -165
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.059 -93 -1.565
Pengestrøm fra driften 2.072 1.885 1.803