GN Store Nord

(GN)
ISIN: DK0010272632

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 3.051 2.840 5.891 7.420 10.607
Bruttoresultat 1.835 1.754 3.589 4.609 6.574
EBIT 467 397 864 1.148 1.796
Resultat før skat (EBT) 398 342 740 1.026 1.606
Nettoresultat 305 262 567 798 1.247
Finansielle indtægter 6 55 61 62 71
Finansielle omkostninger -70 -108 -178 -184 -274
Udviklingsomkostninger -241 -241 -482 -596 -861
Aktionærers andel af resultat 301 258 559 798 1.247
Finansielle poster (netto) -64 -53 -117 -122 -203
Administrationsomkostninger -218 -264 -482 -508 -706
Produktionsomkostninger -1.216 -1.086 -2.302 -2.811 -4.033
EBITA 523 439 962 1.268 1.956
EBITDA 614 525 1.139 1.408 2.148
Salgs- og distributionsomkostninger -857 -812 -1.669 -2.239 -3.050

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 4.466 4.869 4.466 4.761 5.096
Egenkapital (aktionærers andel) 4.466   4.466 4.761 5.096
Aktiekapital 583 583 583 583 583
Passiver i alt (balancesum) 14.191 14.052 14.191 12.509 13.017
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.210 4.365 4.210 2.802 3.058
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.515 4.818 5.515 4.946 4.863
Immaterielle aktiver 7.446 7.504 7.446 6.543 6.594
Materielle aktiver 1.039 1.032 1.039 504 514
Finansielle og andre aktiver 1.635   1.635   1.628
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.120 10.179 10.120 8.607 8.736
Vare- og driftsbeholdninger 1.080 1.002 1.080 857 952
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.428 2.308 2.428 2.166 2.394
Likvide beholdninger 268 273 268 639 636
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.071 3.873 4.071 3.902 4.281
Aktiver i alt 14.191 14.052 14.191 12.509 13.017
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 9.715 9.183 9.715 7.748 7.921

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 15,30 14 14,70 15,50 16,90
Bruttomargin 60,10 61,80 60,90 62,10 62
EBITA-margin 17,10 15,50 16,30 17,10 18,40
EBITDA-margin 20,10 18,50 19,30 19 20,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         39,10

Pengestrøm

  2019Q2 2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -437 -140 -902 -1.458 -165
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -243 -1.094 -1.059 -93 -1.565
Pengestrøm fra driften 678 863 2.072 1.885 1.803