GN Store Nord

(GN)
ISIN: DK0010272632

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Nettoomsætning 8.890 3.051 2.840 5.891 2.999
Bruttoresultat 5.417 1.835 1.754 3.589 1.828
EBIT 1.248 467 397 864 384
Resultat før skat (EBT) 1.191 398 342 740 451
Nettoresultat 912 305 262 567 345
Udviklingsomkostninger -724 -241 -241 -482 -242
Finansielle indtægter 358 6 55 61 297
Finansielle omkostninger -413 -70 -108 -178 -235
Aktionærers andel af resultat 898 301 258 559 339
Finansielle poster (netto) -55 -64 -53 -117 62
Administrationsomkostninger -700 -218 -264 -482 -218
Produktionsomkostninger -3.473 -1.216 -1.086 -2.302 -1.171
EBITA 1.500 523 439 962 538
EBITDA 1.774 614 525 1.139 635
Salgs- og distributionsomkostninger -2.496 -857 -812 -1.669 -827

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 4.700 4.466 4.869 4.466 4.700
Egenkapital (aktionærers andel) 4.700 4.466 4.869 4.466 4.700
Aktiekapital 569 583 583 583 569
Passiver i alt (balancesum) 14.774 14.191 14.052 14.191 14.774
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.637 4.210 4.365 4.210 4.637
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.437 5.515 4.818 5.515 5.437
Immaterielle aktiver 7.536 7.446 7.504 7.446 7.536
Materielle aktiver 1.050 1.039 1.032 1.039 1.050
Finansielle og andre aktiver 1.913 1.635 1.643 1.635 1.913
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.499 10.120 10.179 10.120 10.499
Vare- og driftsbeholdninger 1.173 1.080 1.002 1.080 1.173
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.291 2.428 2.308 2.428 2.291
Likvide beholdninger 475 268 273 268 475
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.275 4.071 3.873 4.071 4.275
Aktiver i alt 14.774 14.191 14.052 14.191 14.774
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 10.074 9.715 9.183 9.715 10.074

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 14 15,30 14 14,70 12,80
Bruttomargin 60,90 60,10 61,80 60,90 61
EBITA-margin 16,90 17,10 15,50 16,30 17,90
EBITDA-margin 20 20,10 18,50 19,30 21,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          

Pengestrøm

  20199M 2019Q2 2019H1 2019Q3 2018Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -489 -437 -140 -349 -902
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.252 -243 -1.094 -158 -1.059
Pengestrøm fra driften 1.572 678 863 709 2.072