GN Store Nord

(GN)
ISIN: DK0010272632

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 7.420 2.564 2.296 4.860 2.560
Bruttoresultat 4.609 1.597 1.425 3.022 1.587
EBIT 1.148 415 316 731 417
Resultat før skat (EBT) 1.026 366 274 640 386
Nettoresultat 798 284 213 497 301
Finansielle indtægter 62 8 42 50 12
Finansielle omkostninger -184 -57 -84 -141 -43
Udviklingsomkostninger -596 -202 -171 -373 -223
EBITA 1.268 452 354 806 462
EBITDA 1.408 501 397 898 510
Aktionærers andel af resultat 798 284 213 497 301
Finansielle poster (netto) -122 -49 -42 -91 -31
Administrationsomkostninger -508 -185 -176 -361 -147
Salgs- og distributionsomkostninger -2.239 -758 -727 -1.485 -754
Produktionsomkostninger -2.811 -967 -871 -1.838 -973

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 4.761 4.695 4.337 4.695 4.761
Egenkapital (aktionærers andel) 4.761 4.695 4.337 4.695 4.761
Aktiekapital 583 583 583 583 583
Passiver i alt (balancesum) 12.509 12.093 11.285 12.093 12.509
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.802 2.673 2.169 2.673 2.802
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.946 4.725 4.779 4.725 4.946
Immaterielle aktiver 6.543 6.499 6.096 6.499 6.543
Materielle aktiver 504 503 493 503 504
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 8.607 8.551 7.959 8.551 8.607
Vare- og driftsbeholdninger 857 719 650 719 857
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.166 2.116 1.935 2.116 2.166
Likvide beholdninger 639 395 417 395 639
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.902 3.542 3.326 3.542 3.902
Aktiver i alt 12.509 12.093 11.285 12.093 12.509
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.748 7.398 6.948 7.398 7.748
Finansielle aktiver     1.033    

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 15,50 16,20 13,80 15 16,30
EBITA-margin 17,10 17,60 15,40 16,60 18,10
EBITDA-margin 19 19,50 17,30 18,50 19,90
Bruttomargin 62,10 62,30 62,10 62,20 62
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.458 -165 -682
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -93 -1.565 -754
Pengestrøm fra driften 1.885 1.803 1.450