GN Store Nord

(GN)
ISIN: DK0010272632

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 2.564 2.296 4.860 6.908 9.585
Bruttoresultat 1.597 1.425 3.022 4.294 6.008
EBIT 415 316 731 1.003 1.558
Resultat før skat (EBT) 366 274 640 965 1.504
Nettoresultat 284 213 497 819 1.183
Finansielle indtægter 8 42 50 116 159
Finansielle omkostninger -57 -84 -141 -160 -219
Udviklingsomkostninger -202 -171 -373 -537 -710
EBITA 452 354 806 1.112 1.744
EBITDA 501 397 898 1.247 1.925
Aktionærers andel af resultat 284 213 497 819 1.183
Finansielle poster (netto) -49 -42 -91 -44 -60
Administrationsomkostninger -185 -176 -361 -482 -635
Salgs- og distributionsomkostninger -758 -727 -1.485 -2.161 -2.913
Produktionsomkostninger -967 -871 -1.838 -2.614 -3.577

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 4.695 4.337 4.695 4.731 4.783
Egenkapital (aktionærers andel) 4.695 4.337 4.695 4.731 4.783
Aktiekapital 583 583 583 583 583
Passiver i alt (balancesum) 12.093 11.285 12.093 11.362 11.737
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.673 2.169 2.673 2.274 2.463
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.725 4.779 4.725 4.357 4.491
Immaterielle aktiver 6.499 6.096 6.499 6.239 6.244
Materielle aktiver 503 493 503 488 486
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 8.551 7.959 8.551 8.092 8.075
Vare- og driftsbeholdninger 719 650 719 776 711
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.116 1.935 2.116 1.945 2.111
Likvide beholdninger 395 417 395 304 526
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.542 3.326 3.542 3.270 3.662
Aktiver i alt 12.093 11.285 12.093 11.362 11.737
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.398 6.948 7.398 6.631 6.954
Finansielle aktiver   1.033     1.345

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 16,20 13,80 15 14,50 16,30
EBITA-margin 17,60 15,40 16,60 16,10 18,20
EBITDA-margin 19,50 17,30 18,50 18,10 20,10
Bruttomargin 62,30 62,10 62,20 62,20 62,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   38,40   41,60 40,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.458 -284 -165 -682
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -93 -204 -1.565 -754
Pengestrøm fra driften 1.885 538 1.803 1.450