GN Store Nord

(GN)
ISIN: DK0010272632

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 2.840 7.420 10.607 3.187 2.560
Bruttoresultat 1.754 4.609 6.574 1.965 1.587
EBIT 397 1.148 1.796 648 417
Resultat før skat (EBT) 342 1.026 1.606 580 386
Nettoresultat 262 798 1.247 449 301
Finansielle indtægter 55 62 71   12
Finansielle omkostninger -108 -184 -274   -43
Udviklingsomkostninger -241 -596 -861 -265 -223
EBITA 439 1.268 1.956 688 462
Aktionærers andel af resultat 258 798 1.247 449 301
Finansielle poster (netto) -53 -122 -203 -81 -31
Administrationsomkostninger -264 -508 -706 -198 -147
Produktionsomkostninger -1.086 -2.811 -4.033 -1.222 -973
EBITDA 525 1.408 2.148 740 510
Salgs- og distributionsomkostninger -812 -2.239 -3.050 -811 -754

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 4.869 4.761 5.096 5.096 4.761
Aktiekapital 583 583 583 583 583
Passiver i alt (balancesum) 14.052 12.509 13.017 13.017 12.509
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.365 2.802 3.058 3.058 2.802
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.818 4.946 4.863 4.863 4.946
Immaterielle aktiver 7.504 6.543 6.594 6.594 6.543
Materielle aktiver 1.032 504 514 514 504
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.179 8.607 8.736 8.736 8.607
Vare- og driftsbeholdninger 1.002 857 952 952 857
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.308 2.166 2.394 2.394 2.166
Likvide beholdninger 273 639 636 636 639
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.873 3.902 4.281 4.281 3.902
Aktiver i alt 14.052 12.509 13.017 13.017 12.509
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 9.183 7.748 7.921 7.921 7.748
Egenkapital (aktionærers andel)   4.761 5.096 5.096 4.761
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle og andre aktiver     1.628 1.628  

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 14 15,50 16,90 20,30 16,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 34,60   39,10    
EBITA-margin 15,50 17,10 18,40 21,60 18,10
Bruttomargin 61,80 62,10 62 61,70 62
EBITDA-margin 18,50 19 20,30 23,20 19,90

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -902 -1.458 -165
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.059 -93 -1.565
Pengestrøm fra driften 2.072 1.885 1.803