GN Store Nord

(GN)
ISIN: DK0010272632

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 6.908 2.393 2.233 4.626 2.282
Bruttoresultat 4.294 1.494 1.379 2.873 1.421
EBIT 1.003 346 286 632 371
Resultat før skat (EBT) 965 346 255 601 364
Nettoresultat 819 265 271 536 283
Finansielle indtægter 116 67 16 83 33
Finansielle omkostninger -160 -67 -47 -114 -46
Udviklingsomkostninger -537 -183 -175 -358 -179
EBITA 1.112 386 320 706 406
EBITDA 1.247 431 364 795 452
Aktionærers andel af resultat 819 265 271 536 283
Finansielle poster (netto) -44   -31 -31 -13
Administrationsomkostninger -482 -155 -164 -319 -163
Salgs- og distributionsomkostninger -2.161 -769 -720 -1.489 -672
Produktionsomkostninger -2.614 -899 -854 -1.753 -861

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 4.731 4.875 5.063 4.875 4.731
Egenkapital (aktionærers andel) 4.731 4.875 5.063 4.875 4.731
Aktiekapital 583 583 619 583 583
Passiver i alt (balancesum) 11.362 11.445 11.707 11.445 11.362
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.274 2.193 2.155 2.193 2.274
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.357 4.377 4.489 4.377 4.357
Immaterielle aktiver 6.239 6.345 6.569 6.345 6.239
Materielle aktiver 488 496 503 496 488
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 8.092 8.235 8.571 8.235 8.092
Vare- og driftsbeholdninger 776 708 703 708 776
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.945 2.044 1.957 2.044 1.945
Likvide beholdninger 304 218 175 218 304
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.270 3.210 3.136 3.210 3.270
Aktiver i alt 11.362 11.445 11.707 11.445 11.362
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 6.631 6.570 6.644 6.570 6.631
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 14,50 14,50 12,80 13,70 371
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 41,60       41,60
EBITA-margin 16,10 16,10 14,30 15,30 406
EBITDA-margin 18,10 18 16,30 17,20 19,80
Bruttomargin 62,20 62,40 61,80 62,10 62,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Q2 2017H1 2016Y 2016Q3 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -284 -1.140 -165 278 -682
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -204 343 -1.565 -781 -754
Pengestrøm fra driften 538 816 1.803 536 1.450

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.