Danske Bank

(DANSKE)
ISIN: DK0010274414

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q1
Resultat før skat (EBT) 19.558 26.288 6.729 6.236 7.140
Nettoresultat 15.251 20.900 5.649 4.931 5.530
Nedskrivninger på udlån -632 -12 27 -166 235
Resultat før nedskrivninger på udlån 18.965 26.300 6.703 6.064 6.925
Samlede omkostninger -16.965 22.722 5.757 5.480 -5.724
Samlede indtægter 35.930 48.149 12.219 11.544 12.649
Handelsindtægter 6.280 7.823 1.543 1.762 2.705
Netto gebyrindtægter 11.087 15.304 4.217 3.494 3.850
Netto renteindtægter 17.392 23.430 6.039 5.961 5.739
Aktionærers andel af resultat 15.251 20.114   4.931 5.336

Balance

  2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 168.256 166.615 160.830
Egenkapital (aktionærers andel) 153.916 166.615 149.513
Aktiekapital 9.368 9.837 10.086
Passiver i alt (balancesum) 3.371.272 3.483.670 3.292.878
Indlån 911.852 859.435 816.762
Udlån 1.723.025 1.689.155 1.609.384

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q1
Solvensprocent (kapitalprocent) 21,60 22,60 22,60 21,60 20,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   13,60      
Egentlig kernekapitalprocent (CET1)   17,60      
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital)   20,10     15,50

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q1
Resultat før skat (EBT) 19.558 26.288 6.729 6.236 7.140
Nettoresultat 15.251 20.900 5.649 4.931 5.530
Nedskrivninger på udlån -632 -12 27 -166 235
Resultat før nedskrivninger på udlån 18.965 26.300 6.703 6.064 6.925
Samlede omkostninger -16.965 22.722 5.757 5.480 -5.724
Samlede indtægter 35.930 48.149 12.219 11.544 12.649
Handelsindtægter 6.280 7.823 1.543 1.762 2.705
Netto gebyrindtægter 11.087 15.304 4.217 3.494 3.850
Netto renteindtægter 17.392 23.430 6.039 5.961 5.739
Aktionærers andel af resultat 15.251 20.114   4.931 5.336