Danske Bank

(DANSKE)
ISIN: DK0010274414

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Aktionærers andel af resultat 10.997 4.034 4.679 8.714 2.284
Nedskrivninger på udlån -607 377 330 707 100
Netto gebyrindtægter 11.324 3.786 3.762 7.547 3.777
Netto renteindtægter 17.676 5.878 5.946 11.824 5.852
Nettoresultat 11.586 4.231 4.873 9.104 2.482
Resultat før nedskrivninger på udlån 14.667 5.094 5.841 10.934 3.733
Resultat før skat (EBT) 14.877 5.487 6.202 11.289 3.588
Samlede indtægter 33.434 10.881 11.452 22.334 11.100
Samlede omkostninger -4.033 -5.788 -5.612 -11.400 7.367
Handelsindtægter 3.738 1.066 1.435 2.502 1.236

Balance

  2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 168.256 166.615 160.830
Egenkapital (aktionærers andel) 153.916 166.615 149.513
Aktiekapital 9.368 9.837 10.086
Passiver i alt (balancesum) 3.371.272 3.483.670 3.292.878
Indlån 911.852 859.435 816.762
Udlån 1.723.025 1.689.155 1.609.384

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 16,40 15,90   15,90 16,40
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital) 20,90   16,40    
Solvensprocent (kapitalprocent)   21,60 21,40 21,60 20,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Aktionærers andel af resultat 10.997 4.034 4.679 8.714 2.284
Nedskrivninger på udlån -607 377 330 707 100
Netto gebyrindtægter 11.324 3.786 3.762 7.547 3.777
Netto renteindtægter 17.676 5.878 5.946 11.824 5.852
Nettoresultat 11.586 4.231 4.873 9.104 2.482
Resultat før nedskrivninger på udlån 14.667 5.094 5.841 10.934 3.733
Resultat før skat (EBT) 14.877 5.487 6.202 11.289 3.588
Samlede indtægter 33.434 10.881 11.452 22.334 11.100
Samlede omkostninger -4.033 -5.788 -5.612 -11.400 7.367
Handelsindtægter 3.738 1.066 1.435 2.502 1.236