Danske Bank

(DANSKE)
ISIN: DK0010274414

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Aktionærers andel af resultat 10.997 14.220   2.284 4.034
Nedskrivninger på udlån -607 650 -43 100 377
Netto gebyrindtægter 11.324 15.402 4.078 3.777 3.786
Netto renteindtægter 17.676 23.571 5.895 5.852 5.878
Nettoresultat 11.586 15.001 3.415 2.482 4.231
Resultat før nedskrivninger på udlån 14.667 19.354 4.688 3.733 5.094
Resultat før skat (EBT) 14.877 19.722 4.445 3.588 5.487
Samlede indtægter 33.434 44.365 10.931 11.100 10.881
Samlede omkostninger -4.033 -25.011 6.243 7.367 -5.788
Handelsindtægter 3.738 4.676 938 1.236 1.066

Balance

  2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 163.429 168.256 166.615
Egenkapital (aktionærers andel) 148.976 153.916 166.615
Aktiekapital 8.960 9.368 9.837
Passiver i alt (balancesum) 3.415.191 3.371.272 3.483.670
Indlån 894.495 911.852 859.435
Udlån 1.769.438 1.723.025 1.689.155

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 16,40 17   16,40 15,90
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital) 20,90 20,10 20,10    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   9,80      
Solvensprocent (kapitalprocent)   21,30 21,30 20,90 21,60

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Aktionærers andel af resultat 10.997 14.220   2.284 4.034
Nedskrivninger på udlån -607 650 -43 100 377
Netto gebyrindtægter 11.324 15.402 4.078 3.777 3.786
Netto renteindtægter 17.676 23.571 5.895 5.852 5.878
Nettoresultat 11.586 15.001 3.415 2.482 4.231
Resultat før nedskrivninger på udlån 14.667 19.354 4.688 3.733 5.094
Resultat før skat (EBT) 14.877 19.722 4.445 3.588 5.487
Samlede indtægter 33.434 44.365 10.931 11.100 10.881
Samlede omkostninger -4.033 -25.011 6.243 7.367 -5.788
Handelsindtægter 3.738 4.676 938 1.236 1.066

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.