Danske Bank

(DANSKE)
ISIN: DK0010274414

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Resultat før skat (EBT) 4.012 14.877 19.722 4.445 3.588
Nettoresultat 2.988 11.586 15.001 3.415 2.482
Nedskrivninger på udlån -357 -607 650 43 -100
Aktionærers andel af resultat 2.794 10.997 14.220 3.223 2.284
Resultat før nedskrivninger på udlån 4.657 14.667 19.354 4.688 3.733
Samlede omkostninger -6.145 -4.033 -25.011 -6.243 -7.367
Samlede indtægter 10.802 33.434 44.365 10.931 11.100
Handelsindtægter 1.299 3.738 4.676 938 1.236
Netto gebyrindtægter 3.869 11.324 15.402 4.078 3.777
Netto renteindtægter 5.520 17.676 23.571 5.895 5.852

Balance

  2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 163.429 168.256 166.615
Egenkapital (aktionærers andel) 148.976 153.916 152.272
Aktiekapital 8.960 9.368 9.837
Passiver i alt (balancesum) 3.415.191 3.539.528 3.483.670
Indlån 894.495 911.852 859.435
Udlån 1.769.438 1.723.025 1.689.155

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 16,70 16,40 17 17 16,40
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital) 19,80 20,90 20,10 20,10 19,60
Solvensprocent (kapitalprocent) 21,80   21,30 21,30 20,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     9,80    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Resultat før skat (EBT) 4.012 14.877 19.722 4.445 3.588
Nettoresultat 2.988 11.586 15.001 3.415 2.482
Nedskrivninger på udlån -357 -607 650 43 -100
Aktionærers andel af resultat 2.794 10.997 14.220 3.223 2.284
Resultat før nedskrivninger på udlån 4.657 14.667 19.354 4.688 3.733
Samlede omkostninger -6.145 -4.033 -25.011 -6.243 -7.367
Samlede indtægter 10.802 33.434 44.365 10.931 11.100
Handelsindtægter 1.299 3.738 4.676 938 1.236
Netto gebyrindtægter 3.869 11.324 15.402 4.078 3.777
Netto renteindtægter 5.520 17.676 23.571 5.895 5.852