Danske Bank

(DANSKE)
ISIN: DK0010274414

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Resultat før skat (EBT) 5.487 6.202 11.289 19.558 26.288
Nettoresultat 4.231 4.873 9.104 15.251 20.900
Nedskrivninger på udlån 377 330 707 632 -12
Resultat før nedskrivninger på udlån 5.094 5.841 10.934 18.965 26.300
Samlede omkostninger -5.788 -5.612 -11.400 -16.965 -22.722
Samlede indtægter 10.881 11.452 22.334 35.930 48.149
Handelsindtægter 1.066 1.435 2.502 6.280 7.823
Netto gebyrindtægter 3.786 3.762 7.547 11.087 15.304
Netto renteindtægter 5.878 5.946 11.824 17.392 23.430
Aktionærers andel af resultat 4.034 4.679 8.714 15.251 20.114

Balance

  2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 168.256 166.615 160.830
Egenkapital (aktionærers andel) 153.916 166.615 149.513
Aktiekapital 9.368 9.837 10.086
Passiver i alt (balancesum) 3.371.272 3.483.670 3.292.878
Indlån 911.852 859.435 816.762
Udlån 1.723.025 1.689.155 1.609.384

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 15,90   15,90   17,60
Solvensprocent (kapitalprocent) 21,60 21,40 21,60 21,60 22,60
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital)   16,40     20,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         13,60

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Resultat før skat (EBT) 5.487 6.202 11.289 19.558 26.288
Nettoresultat 4.231 4.873 9.104 15.251 20.900
Nedskrivninger på udlån 377 330 707 632 -12
Resultat før nedskrivninger på udlån 5.094 5.841 10.934 18.965 26.300
Samlede omkostninger -5.788 -5.612 -11.400 -16.965 -22.722
Samlede indtægter 10.881 11.452 22.334 35.930 48.149
Handelsindtægter 1.066 1.435 2.502 6.280 7.823
Netto gebyrindtægter 3.786 3.762 7.547 11.087 15.304
Netto renteindtægter 5.878 5.946 11.824 17.392 23.430
Aktionærers andel af resultat 4.034 4.679 8.714 15.251 20.114