Danske Bank

(DANSKE)
ISIN: DK0010274414

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Resultat før skat (EBT) 6.202 19.558 26.288 6.729 6.236
Nettoresultat 4.873 15.251 20.900 5.649 4.931
Nedskrivninger på udlån -330 -632 -12 27 -166
Resultat før nedskrivninger på udlån 5.841 18.965 26.300 6.703 6.064
Samlede omkostninger -5.612 -16.965 22.722 5.757 5.480
Samlede indtægter 11.452 35.930 48.149 12.219 11.544
Handelsindtægter 1.435 6.280 7.823 1.543 1.762
Netto gebyrindtægter 3.762 11.087 15.304 4.217 3.494
Netto renteindtægter 5.946 17.392 23.430 6.039 5.961
Aktionærers andel af resultat 4.679 15.251 20.114   4.931

Balance

  2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 168.256 166.615 160.830
Egenkapital (aktionærers andel) 153.916 166.615 149.513
Aktiekapital 9.368 9.837 10.086
Passiver i alt (balancesum) 3.371.272 3.483.670 3.292.878
Indlån 911.852 859.435 816.762
Udlån 1.723.025 1.689.155 1.609.384

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Solvensprocent (kapitalprocent) 21,40 21,60 22,60 22,60 21,60
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital) 16,40   20,10    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     13,60    
Egentlig kernekapitalprocent (CET1)     17,60    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Resultat før skat (EBT) 6.202 19.558 26.288 6.729 6.236
Nettoresultat 4.873 15.251 20.900 5.649 4.931
Nedskrivninger på udlån -330 -632 -12 27 -166
Resultat før nedskrivninger på udlån 5.841 18.965 26.300 6.703 6.064
Samlede omkostninger -5.612 -16.965 22.722 5.757 5.480
Samlede indtægter 11.452 35.930 48.149 12.219 11.544
Handelsindtægter 1.435 6.280 7.823 1.543 1.762
Netto gebyrindtægter 3.762 11.087 15.304 4.217 3.494
Netto renteindtægter 5.946 17.392 23.430 6.039 5.961
Aktionærers andel af resultat 4.679 15.251 20.114   4.931

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.