AGF B

(AGF B)
ISIN: DK0010263722

Resultatopgørelse

  2019H1 2019Y 2018Y 2017Y
EBIT 6,50 0,60 -9,10 -10,70
Nettoomsætning 60,60 130,70 113,10 111,30
Nettoresultat 6,50 10,70 -9,70 -9,20
Resultat før skat (EBT) 6,50 10,10 -9,70 -9,20
Finansielle indtægter 0,10 0,10   0,50
Finansielle omkostninger -0,10 -0,20 -0,30 -0,40

Balance

  2019H1 2019Y 2018Y 2017Y
Egenkapital 34,70 56,30 28,20 26,70
Egenkapital (aktionærers andel) 34,60 56,20 28,20 26,70
Aktiekapital 78,70 94,40 78,70 67,20
Passiver i alt (balancesum) 70,20 97,90 60,90 58,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 35,50 40,90 32,80 31,70
Immaterielle aktiver 6,20 9,50 9,90 13
Materielle aktiver 24,50 23 25,60 24,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 30,60 33,30 35,40 37,90
Vare- og driftsbeholdninger 1,60 2,20 1,70 1,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 10,40 10,50 5,30 3,90
Likvide beholdninger 19,10 42,70 12,40 8,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 39,60 64,60 25,50 20,50
Aktiver i alt 70,20 97,90 60,90 58,40
Minoriteter (egenkapital) 0,10 0,20    
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)   0,70    
Finansielle og andre aktiver        

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2019Y 2018Y 2017Y
EBIT-margin 10,70 0,50 -8,10 -9,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   57 47 46
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   25 -31 -29

Resultatopgørelse

  2019H1 2019Y 2018Y 2017Y
EBIT 6,50 0,60 -9,10 -10,70
Nettoomsætning 60,60 130,70 113,10 111,30
Nettoresultat 6,50 10,70 -9,70 -9,20
Resultat før skat (EBT) 6,50 10,10 -9,70 -9,20
Finansielle indtægter 0,10 0,10   0,50
Finansielle omkostninger -0,10 -0,20 -0,30 -0,40