Aarhus Elite B

(AGF B)
ISIN: DK0010263722

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT -4,70 -10,70 -7,90 -23,60
Nettoomsætning 54,60 111,30 109,50 73,30
Nettoresultat -2,60 -9,20 -1,40 -23,60
Resultat før skat (EBT) -2,60 -9,20 -1,40 -23,60
Finansielle indtægter 1 0,50 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -63 -0,40 -0,30 -0,10

Balance

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 33,50 26,70 35,90 37,10
Egenkapital (aktionærers andel) 33,50 26,70 35,90 37,10
Aktiekapital 67,20 67,20 67,20 67,20
Passiver i alt (balancesum) 68 58,40 65,50 58
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 34,50 31,70 29,60 20,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)       0,20
Immaterielle aktiver 14,10 13 14 4,40
Materielle aktiver 16,10 24,90 17,70 12,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 30,30 37,90 31,70 16,80
Vare- og driftsbeholdninger 2,40 1,60 2 1,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,50 3,90 4,40 2,70
Likvide beholdninger 7,90 8,90 9,10 1,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 37,70 20,50 33,80 41,10
Aktiver i alt 68 58,40 65,50 58
Minoriteter (egenkapital)        
Finansielle aktiver        

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin -8,60 -9,60 -7,20 -32,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   46 55 64
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -29 -4 -100

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT -4,70 -10,70 -7,90 -23,60
Nettoomsætning 54,60 111,30 109,50 73,30
Nettoresultat -2,60 -9,20 -1,40 -23,60
Resultat før skat (EBT) -2,60 -9,20 -1,40 -23,60
Finansielle indtægter 1 0,50 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -63 -0,40 -0,30 -0,10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.